Înscrieri la programul de formare acreditat “Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”

Casa Corpului Didactic Sibiu organizează activități de formare în cadrul programului “Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară”. Programul de formare este acreditat de către Ministerul Educației și Cercetării cu 16 credite profesionale transferabile și are o durată de 64 ore.

Activitățile de formare se vor derula online (în format sincron audio-video), în perioada noiembrie-decembrie 2020, de regulă, în zilele lucrătoare, între orele 18 și 20.

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, până în data de 23 octombrie 2020, ora 16. Numărul maxim de persoane dintr-o grupă este de 25. Prin urmare, după completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Cadrele didactice care s-au înscris în anii școlari anteriori și nu au participat la curs se vor înscrie din nou.

Programul de formare se adresează personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, cu prioritate cadrelor didactice din județul Sibiu.

Taxa de participare la curs este de 280 lei.

Obiectivele programului de formare

Obiectivul general

Abilitarea cadrelor didactice de a integra metoda cercetării documentare în activitatea didactică, în procesul de predare-învăţare şi evaluare valorificând resursele online text şi imagine.

Obiectivele  specifice

 • O1.  Identificarea modalităţilor de formare/ dezvoltare a unei culturi informaţionale ca premisă în formarea la elevi a competenţei de a învăţa să înveţi, competenţă cuprinsă în programele şcolare;
 • O2. Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru proiectarea didactică în vederea integrării metodei cercetării documentare, pentru formarea şi dezvoltarea la elevi a competenţelor cuprinse în programele şcolare;
 • O3. Dezvoltarea deprinderii de a căuta, evalua informaţii şi resurse online, de a le selecta, organiza şi partaja pentru utilizarea lor eficientă în activitatea didactică;
 • O4. Crearea resurselor didactice necesare pentru integrarea metodei cercetării documentare în activitatea didactică şi pentru facilitarea învăţării, utilizând instrumente TIC şi resurse text şi imagine;
 • O5. Crearea unui produs (sau document) ca rezultat al unui demers de cercetare documentară  respectând dreptul de autor şi legislaţia privind utilizarea informaţiilor;
 • O6. Crearea unor instrumente pentru evaluarea produselor create sau competenţelor formate într-un demers de cercetare documentară în care se utilizează resurse text şi imagine.

Evaluarea finală

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea în şedinţă publică a unui produs din portofoliul elaborat. Bugetul de timp alocat evaluării este de 2 ore şi face parte din durata totală  a programului de formare continuă. Portofoliul cursanţilor va cuprinde următoarele produse postate pe platforma utilizată în cadrul programului:

 • Lista bibliografică elaborată pentru o tematică unei unități de învățare;
 • Descrierea a două activităţi de învăţare în care se utilizează textul ca suport al învăţării, respectiv imaginea;
 • Un produs al unei cercetări documentare pe o temă din unitatea de învăţare propusă;
 • Dovada partajării a două resurse utilizând unul din instrumentele studiate.

Persoana de contact: Mihaela Carmen Seușan, responsabilul programului de formare (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)

Prima întâlnire în cadrul Cercului Pedagogic al responsabililor CDI

În atenția doamnelor/ domnilor directori din unitățile în care funcționează un centru de documentare și informare

În atenția responsabililor CDI din județul Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al centrelor de documentare și informare din județul Sibiu, îi invită pe responsabilii CDI din județul Sibiu (profesori documentariști, bibliotecari, cadre didactice) la prima întâlnire din anul școlar 2020-2021 din cadrul Cercului Pedagogic.

Întâlnirea se va derula online, în data de 20 octombrie 2020, intre orele 14-16. Persoanele înscrise vor primi pe mail , cu cel puțin o oră înaintea întânirii, link-ul pentru conectare. Vom utiliza aplicația Zoom.us. Va rugăm să vă asigurați că o aveți instalată pe dispozitivul prin care vă conectați (calculator, telefon, tabletă).

Înscrierea se realizează prin completarea formularului din linkul de aici https://forms.gle/4P1hfYYEeoWHYpYD6 , până în data de 19.10.2020, ora 16.  ATENȚIE! Înainte de înscriere, vă rugăm să pregătiți în format digital o copie scanată (pdf) a documentului care atestă calitatea de responsabil CDI (decizie de numire, decizie de titularizare, încadrare s.a). Acest document va avea denumirea unității de învățământ si va fi încărcat în formularul de înscriere.

Ordinea de zi: 

1. Prezentarea Proiectului Cercului Pedagogic al responsabililor CDI pentru anul școlar 2020-2021;

2. Crearea conturilor pentru Gsuite @ccdsibiu.ro;

3. Prezentarea instrumentelor de lucru online pentru activitatea în cadrul Cercului Pedagogic.

Persoană de contact: Mihaela Seușan – responsabilul Cercului Pedagogic (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)”

ErasmusDays 2020

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu organizează joi, 15 octombrie 2020, ora 16.00, evenimentul #ErasmusDays2020. Sunt invitate să se înscrie toate cadrele didactice care doresc să vorbească despre experiența Erasmus+, despre rezultatele și impactul proiectelor, despre dorința de implicare în viitoarele activități ale Programului.

Activitatea se va desfășura online, cu logare pe platforma Zoom.us.

Înscrierile la activitate se pot face până în data de 14 octombrie 2020, ora 12, prin completarea formularului online. Persoanele înscrise vor primi linkul de conectare prin email joi, ora 12.

5 octombrie, Ziua Mondială a Educaţiei

Curriculum Vitae - "Limba este cartea de nobleţe a unui neam."

Educația nu ar trebui să aibă o zi anume în care să fie celebrată, ci ar trebui sărbătorită zilnic, pentru că doar ea este cea care ne pregătește pentru viață, ea ne garantează reușita într-o lume bazată pe o permanentă competiție cu noi înșine și cu ceilalți. Educația reprezintă fundamentul unei societăți durabile, baza de la care se începe clădirea migăloasă și trudnică a caracterului și a personalității fiecăruia dintre noi.

Și cum altfel am intra în posesia acestei comori spirituale, dacă nu prin intermediul profesorului, făuritorului de sentimente și de caractere, artistului care dă culoare sufletului nostru, deschizătorului de drumuri și de idealuri. Lui îi datorăm ceea ce suntem azi, ceea ce vom fi mâine și doar lui trebuie să-i mulțumim pentru paginile frumos caligrafiate din cartea vieții noastre. El ne-a învățat să ne adăpăm de la izvorul cunoașterii, el ne-a deslușit tainele universului și a crezut în noi, intuind talente și calități ce zăceau ascunse în interiorul ființei noastre, așteptând să fie revelate și valorificate.         

La mulți ani, stimați dascăli cu sufletele sfâșiate de atâtea generații, cărora le-ați dăruit lumina cunoașterii, din flacăra pasiunii pentru educație!

Director CCD Sibiu,

Prof. Mirela Maria IANCU

Ref: Echivalarea unor forme de organizare a formării- OMECTS 5562/2011. În atenția directorilor unităților de învățământ

În conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011, art. 17, comisia, formată din directorul unităţii de învăţământ,  responsabilul cu dezvoltarea profesională, profesorul metodist repartizat de către Casa Corpului Didactic Sibiu, ar trebui să se întrunească în intervalul 20 – 30 septembrie 2020 şi să analizeze dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.

Pentru a organiza optim activitatea de echivalare a modalităților de formare, în conformitate cu OMECTS 5562/2011, Casa Corpului Didactic Sibiu organizează o întâlnire online/ la distanță (utilizand Zoom.us) cu directorii unităților de învățământ/ responsabilii cu formarea continuă în data de 22.09.2020, între orele 10-11 sau între orele 15-16, la alegere, în care va fi prezentată procedura de lucru în contextul creat de pandemia cauzată de COVID 19.

Invităm unitățile de învățământ să se înscrie pentru a participa la întâlnire, completând formularul din link https://forms.gle/rB5PasK8VQmRMozq9, până cel târziu luni, 21.09.2020, ora 16, pentru a vă putea trimite invitația de participare.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să trimiteți mesaje pe mailul profesorilor metodiști alocați unității de învățământ din care faceți parte.

Numele și prenumele profesorului metodistAdresa de email
Seușan Mihaela Carmenmihaela.seusan@ccdsibiu.ro
Vancu Camelia Ioanacamelia.vancu@ccdsibiu.ro
Stanciu Sanda Ioanasanda-ioana.stanciu@ccdsibiu.ro
Maier Nicoletanicoleta.maier@ccdsibiu.ro
Mateescu Mirelamirela.mateescu@ccdsibiu.ro

Găsiți aici repartizarea profesorilor metodiști la unitățile de învățământ.

Toate informațiile referitoare la echivalare se găsesc la pagina Formare continua/ Echivalarea creditelor profesionale.

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă – OMECTS nr. 5562/2011

Ref. Metodologia de echivalare în credite profesionale transferabile (OMECTS nr. 5562/2011)

În vederea planificarii întrunirilor comisiilor de echivalare, vă reamintim să completați Formularul solicitari echivalare – OM 5562/2011 până cel târziu vineri, 18.09.2020, ora 11.

CRED- O nouă selecție a grupului țintă pentru gimnaziu

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada 11-18 septembrie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 3348/CRED/03.09.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (cu prioritate pentru următoarele discipline: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, RELIGIE, LIMBA ROMANA, LIMBA ENGLEZĂ, dar și pentru discipline precum Matematică, Fizica, Chimie, Biologie, Muzică și Arte, Istorie).

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și se va realiza la nivelul comisiei pentru formare continuă. Validarea acestora se va face de către conducerea unității de învățământ. (termen 18.09.2020) Selecția poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior.

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca, până la data de 22.09.2020, să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@educred.ro), scanat, iar în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, dosarele de înscriere se vor depune de către cadrele didactice selecționate, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, de luni până joi, între orele 8-16:30, iar vineri, între 8-14. Termen: 28.09.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor.

Facem precizarea că, în perioada 28 septembrie-13 decembrie 2020, formarea cadrelor didactice se va desfășura, continuând cu alte serii.

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)