Ref: Echivalarea unor forme de organizare a formării- OMECTS 5562/2011. În atenția directorilor unităților de învățământ

În conformitate cu Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS 5562/2011, art. 17, comisia, formată din directorul unităţii de învăţământ,  responsabilul cu dezvoltarea profesională, profesorul metodist repartizat de către Casa Corpului Didactic Sibiu, ar trebui să se întrunească în intervalul 20 – 30 septembrie 2020 şi să analizeze dosarele personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.

Pentru a organiza optim activitatea de echivalare a modalităților de formare, în conformitate cu OMECTS 5562/2011, Casa Corpului Didactic Sibiu organizează o întâlnire online/ la distanță (utilizand Zoom.us) cu directorii unităților de învățământ/ responsabilii cu formarea continuă în data de 22.09.2020, între orele 10-11 sau între orele 15-16, la alegere, în care va fi prezentată procedura de lucru în contextul creat de pandemia cauzată de COVID 19.

Invităm unitățile de învățământ să se înscrie pentru a participa la întâlnire, completând formularul din link https://forms.gle/rB5PasK8VQmRMozq9, până cel târziu luni, 21.09.2020, ora 16, pentru a vă putea trimite invitația de participare.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să trimiteți mesaje pe mailul profesorilor metodiști alocați unității de învățământ din care faceți parte.

Numele și prenumele profesorului metodistAdresa de email
Seușan Mihaela Carmenmihaela.seusan@ccdsibiu.ro
Vancu Camelia Ioanacamelia.vancu@ccdsibiu.ro
Stanciu Sanda Ioanasanda-ioana.stanciu@ccdsibiu.ro
Maier Nicoletanicoleta.maier@ccdsibiu.ro
Mateescu Mirelamirela.mateescu@ccdsibiu.ro

Găsiți aici repartizarea profesorilor metodiști la unitățile de învățământ.

Toate informațiile referitoare la echivalare se găsesc la pagina Formare continua/ Echivalarea creditelor profesionale.

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă – OMECTS nr. 5562/2011

Ref. Metodologia de echivalare în credite profesionale transferabile (OMECTS nr. 5562/2011)

În vederea planificarii întrunirilor comisiilor de echivalare, vă reamintim să completați Formularul solicitari echivalare – OM 5562/2011 până cel târziu vineri, 18.09.2020, ora 11.

CRED- O nouă selecție a grupului țintă pentru gimnaziu

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada 11-18 septembrie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 3348/CRED/03.09.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (cu prioritate pentru următoarele discipline: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, RELIGIE, LIMBA ROMANA, LIMBA ENGLEZĂ, dar și pentru discipline precum Matematică, Fizica, Chimie, Biologie, Muzică și Arte, Istorie).

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și se va realiza la nivelul comisiei pentru formare continuă. Validarea acestora se va face de către conducerea unității de învățământ. (termen 18.09.2020) Selecția poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior.

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca, până la data de 22.09.2020, să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@educred.ro), scanat, iar în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, dosarele de înscriere se vor depune de către cadrele didactice selecționate, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, de luni până joi, între orele 8-16:30, iar vineri, între 8-14. Termen: 28.09.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor.

Facem precizarea că, în perioada 28 septembrie-13 decembrie 2020, formarea cadrelor didactice se va desfășura, continuând cu alte serii.

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar și a responsabililor cu formarea continuă

Având în vedere prevederile OM nr. 5562/07.10.2011 (descărcați de aici) pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoştinţă că, în perioada 1-30 septembrie 2020, se derulează procedura de echivalare a unor programe de formare continuă, conform adresei de AICI și calendarului de mai jos:

1-15 septembrie 2020Cadrele didactice depun la secretariatul unităţii de învăţământ dosarele cuprinzând: Cererea de echivalare, adresată directorului unităţii de învăţământ și copii ale documentelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care se solicită echivalarea în CPT (În conformitate cu originalul)
16-18 septembrie 2020Directorul unităţii de învăţământ constituie prin decizie Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue enumerate la art. 8 şi 9, cf. OMECTS nr. 5562/2011) Responsabilul cu dezvoltarea profesională completează Formularul solicitari echivalare – OM 5562/2011 şi contactează profesorul metodist al CCD alocat şcolii pentru a stabili coordonatele întâlnirii Comisiei de echivalare. Comisia este formată din directorul unității de învățământ, responsabilul formării continue din unitate și un profesor metodist de la CCD Sibiu.
20-30 septembrie 2020Se întruneşte Comisia pentru echivalare în CPT în vederea analizării dosarelor cadrelor didactice care solicită echivalarea.
În termen de 5 zile de la finalizarea analizării dosarelorRezultatele sunt centralizate şi afişate la avizier. Unitatea de învăţământ eliberează adeverinţe cadrelor didactice ale căror solicitări au întrunit cerinţele OMECTS 5562/2011.

Conform OMECTS nr. 5562/2011, procedura de echivalare în credite profesionale se face pentru anul şcolar precedent (2019-2020), echivalându-se următoarele forme de organizare a formării continue:

 • În 90 de credite profesionale transferabile
 • Art. 8. a) obţinerea gradului didactic II sau a gradului didactic I
 • 8.b)  absolvirea studiilor universitare de master, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
 • 8.c)  absolvirea  studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei
 • 8.d) absolvirea unui program de conversie profesională în învăţământ prin studii postuniversitare
 • 8.e) obţinerea unei alte specializări, care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă.
 • În 60 de credite profesionale transferabile
 • 9 (1) absolvirea unui curs postuniversitar didactic

Găsiți aici șabloane pentru documentele utilizate în cadrul procedurii. Documente pentru OMECTS 5562/2011.

Situație privind utilizarea platformelor educaționale

În atenția directorilor unităților de învățământ!

Având în vedere solicitările Ministerului Educației și Cercetării, adresate experților e-learning din proiectul CRED, vă rugăm să ne sprijiniți pentru colectarea unor informații privind utilizarea platformelor educaționale în unitățile de învățământ.

Informațiile se referă la:

 1. Denumirea unității de învățământ
 2. Numele și prenumele directorului și datele de contact (telefon, e-mail)
 3. Unitatea de învățământ – are sau nu are platformă educationala online ?

Dacă răspunsul este DA, ce platformă și care este gradul (%) de utilizare. Pentru calculul acestui procent este nevoie de următoarele informații: cate cadre didactice funcționează în unitatea de învățământ și câte dintre ele au utilizat platforma începând cu luna martie/aprilie 2020. Aceste informații se vor obține de la directorul școlii, cu solicitarea expresă ca raportarea referitoare la numărul cadrelor didactice care au utilizat/utilizează platforma să fie reală/corectă.     

Dacă răspunsul este NU, ce acțiuni au fost/sunt/vor fi întreprinse de școală.

Pentru colectarea informațiilor, vă rugăm să completați, până la data de 29 iulie 2020, următorul formular https://forms.gle/BL3LP3uFdsyzLnhL8

Obiectiv: până în data de 01.09.2020, fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă activată o platformă educaţională!

 

Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!

Stimați colegi,

Poate mai mult ca oricând, este necesar să comunicăm, să împărtășim idei și gânduri despre metodele, soluțiile, practicile, acțiunile concrete prin intermediul cărora profesorii din România s-au adaptat „Școlii de Acasă”.

În cadrul proiectului nostru, „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, am recunoscut și premiat dascăli valoroși, care merită pe deplin să le oferim oportunitatea de a face cunoscute activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul cu totul special al ultimelor luni. De a discuta sau a dezbate cu colegii din întreaga țară despre abordări creative, despre capacitate de adaptare și flexibilitate, despre dăruire și implicare. Nu în ultimul rând, despre resorturile interioare care s-au activat și despre resursele, aproape infinite, ivite odată cu instalarea „Școlii de Acasă”.

Ei sunt Creatorii de Educație și ne bucurăm să îi avem alături de noi în cadrul evenimentului online ce le este dedicat, ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, joi, 25 iunie, orele 14.00-16.00. 

Evenimentul este transmis live, pe contul de Facebook ”Proiectul CRED”, fiind adresat tuturor cadrelor didactice din România care doresc să afle bune practici de la colegi a căror valoare este deja recunoscută de întreaga comunitate educațională.

Așadar, vă invităm online, joi, 25 iunie, la ora 14:00, pe pagina dedicată evenimentului –https://www.facebook.com/events/712317592918987.

Pe aceeași pagină veți găsi detalii despre eveniment și cui i se adresează acesta, teme abordate etc. În cazul în care doriți să invitați personal alți colegi la evenimentul ”Creatori de Educație – poveștile de succes continuă!”, puteți distribui link-ul menționat mai devreme.

Vă mulțumim, vă transmitem cele mai calde gânduri și vă dorim succes în tot ceea ce întreprindeți.

Pe joi, 23 iunie, ora 14:00, online !

Colegii din echipa CRED

Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație” a fost prelungită până la data de 5 iulie 2020

Vești bune pentru toate cadrele didactice din nivelul primar și gimnazial! Perioada de înscriere în Selecția Națională de bune practici „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a fost prelungită cu două săptămâni, până la data de 5 iulie 2020.

Această decizie (Decizia 3107/15.06.2020) a fost luată pentru a oferi cât mai multor cadre didactice oportunitatea de a evidenția activitățile originale sau soluțiile inovatoare aplicate la clasă, în contextul în care selecția din acest an se desfășoară în condiții speciale ce presupun, pentru dascăli, un volum foarte mare de muncă.

Pentru a asigura un act educațional de calitate, dascălii sunt adeseori nevoiți să fie flexibili și să își adapteze modul de predare, să reinventeze dinamica întregului act educațional și, uneori, să se reinventeze pe ei înșiși. De aceea, ne dorim ca un număr cât mai mare de învățători și profesori să aibă ocazia de a se înscrie în selecție și de a deveni, poate, modele inspiraționale pentru întreaga comunitate didactică din România.

În conformitate cu prevederile Regulamentului selecției, ediția 2020, vor fi luate în considerare proiecte de bune practici realizate în ultimii 2 ani școlari (2017-2018, 2018-2019), precum și proiecte noi, realizate în contextul situației de urgență, în perioada de suspendare a cursurilor față în față. Vor fi selectate și premiate 50 de exemple de bune practici în educație, după cum urmează:

 • 20 de modele din învățământul primar;
 • 30 de modele din învățământul gimnazial (TC, CDS, activități extracurriculare/extrașcolare).

Din cele 50, maximum 20 de modele de bune practici vor viza proiecte realizate în condițiile speciale de urgență din ultimele luni, iar dintre acestea, maximum 5 vor face referire la modele de bune practici din unități de învațământ aflate în zone dezavantajate.

Vă așteptăm, așadar, pe pagina dedicată selecției, www.creatorideeducatie.ro, pentru a propune modele de bune practici educaționale. Reamintim, totodată, că sunt acceptate inclusiv înscrierile propriilor activități și proiecte de bune practici.

Vă prezentăm un sumar al celor mai importante momente din calendarul selecției:

 • 4 mai – 5 iulie 2020: înscrierea propunerilor de bune practici;
 • 6 iulie – 31 iulie 2020: validarea online privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise;
 • 1 august – 31 august 2020: selecția modelelor de bune practici.

Anunțul privind clasamentul final va fi făcut public ulterior.

În funcție de evoluția situațiilor speciale de urgență/alertă la nivel național, etapele de organizare și desfășurare ale Selecției Naționale „Creatori de Educație” – 2020 (specificate în regulamentul postat pe site-ul dedicat selecției, www.creatorideeducatie.ro) pot suporta modificări.