Înscrieri la programul de formare acreditat “Managementul incluziunii școlare”

Vă invităm să vă înscrieți la programul de formare acreditat ”Managementul incluziunii școlare”, program de tip blended learning, derulat în parteneriat cu CCD București. Programul de formare este acreditat prin OMEC Nr. 4414/28.05.2020 (Public-țintă: Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile).

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, în perioada 23 noiembrie – 4 decembrie 2020, ora 16. Numărul de persoane dintr-o grupă este de 25. După completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Perioada orientativă de desfășurare: decembrie 2020-ianuarie 2021.

Informații despre dosarul de înscriere: https://www.ccdsibiu.ro/formare-continua/inscriere/

Responsabil de program, prof. metodist Camelia Vancu (camelia.vancu@ccdsibiu.ro)

Program de formare continuă „Google Educator Nivelul 1 (GEN1)

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Asociația Edusfera, derulează programul de formare continuă „Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari”, acreditat prin OM 3904/05.06.2018, cu 100 ore, 25 de credite profesionale transferabile, în format 100% online, în conformitate cu ordinul 5767/ 15.10.2020 pentru instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19.
Durata programului de formare online este de 29 de zile, conform modelului de calendar.
Programul de formare este furnizat de Asociația Edusfera și poate fi achiziționat și din SICAP, număr referință: GEN1.
Descrierea programului de formare o veți găsi în fișa cursului.
Înscrierea și plata taxei de participare se fac conform procedurii stabilite de către Asociația Edusfera, în calitate de furnizor, după cum urmează:
 Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularul de înscriere de la adresa https://www.eduapps.ro/magazin/google-educator-nivelul-1- intermediar, selectând perioada dorită și locația Casa Corpului Didactic Sibiu;
 Taxa de participare la programul de formare este de 500 RON / cursant și se plătește în contul Asociației Edusfera. Plata taxei de participare se face cu card bancar sau prin ordin de plată. În cazul achitării prin ordin de plată, factura se solicită pe adresa de email rebecca.musat@eduapps.ro

Înaintea începerii cursurilor, fiecare cursant va trebui să completeze declarația necesară participării la cursul în format online 100% și să o transmită semnată și datată, în format scanat .pdf sau .jpg la adresa de e-mail stefan.ciobica@ccdsibiu.ro.

Director, prof. Mirela Maria IANCU

Invitatie Webinar ISJ Sibiu – Instrumente și tehnici digitale pentru învățământul special și special integrat utilizate în predarea online

Stimați colegi,


Vă invităm să participați la webinarul

Instrumente și tehnici digitale pentru învățământul special și special integrat
utilizate în predarea online

Webinarul va avea loc vineri, 20 noiembrie 2020, între orele 12:30 – 14:00, pe
Google Meet.

Evenimentul on-line este organizat la inițiativa Ministerului Educație și Cercetării, de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu și Centrele Școlare de Educație Incluzivă din județul Sibiu.

Vor modera acest eveniment, colegele noastre: prof. Aurelia Guțan, prof. Maria Herțoiu, prof. Teodora Neagu, prof. Delia Prodea și prof. Ioana Șerban, care vor încerca să faciliteze un schimb de bune practici, împărtășind modalități de predare online și prezentând materiale și resurse -suport pentru învățarea online.

Cum vă puteți înscrie?

Dacă doriți să participați la acest webinar, vă rugăm să vă înscrieți, completând formularul: https://forms.gle/owHjyzmAAT2GB2h66
Data limită a înscrierilor este joi, 19 noiembrie 2020, ora 23:59.

Cum vă puteți conecta la webinarul live după ce v-ați înscris?

Vineri, 20 noiembrie 2020, până la ora 11, veți primi, un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Contact

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail webinar.isj@gmail.com .

Inspector Școlar
prof. Delia Stoicescu

OMEC 5967/6.11.2020 – pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.562/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 4 noiembrie 2011, se abrogă.

Observații:

  1. Prevederile OMECTS nr. 5562/2011 au fost aplicate în acest an școlar în perioada prevăzută de Metodologie.
  2. Aplicarea prevederilor OMEC nr. 5967/6.11.2020 se poate realiza numai după publicarea procedurii de către MEC.

Un nou apel pentru selecția formatorilor în cadrul proiectului CRED

Casa Corpului Didactic Brașov anunță organizarea selecției pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea Centru, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU- CURRICULUM RELEVANT. EDUCAȚIE pentru toți- CRED, Cod SMIS 2014: 118327.

Apelul pentru selecție nr. 4229/2.11.2020 conține informații privind criteriile și procedura de selecție, atribuțiile formatorilor, calendarul selecției, conținutul dosarului de candidatură s.a.și se poate descărca de AICI.

Pentru județul Sibiu sunt 6 posturi disponibile astfel:

Nr.crt(Sub)activitatea nr. și denumireDenumirea postuluiNumăr experțiDurata activității Nr.ore/expert 
1.A3-Formarea cadrelor didactice Expert formare ciclul primar  120 de luni (ianuarie 2021 – august 2022Maximum 120 ore/grupă,din care 60 ore față în față și 60 ore on-line
2.A3-Formarea cadrelor didactice  Expert formare  ciclul gimnazial:
Biologie
Istorie
Geografie
Ed. muzicală
Ed. fizica si sport 
  


1
1
1
1
20 de luni (ianuarie 2021 – august 2022Maximum 120 ore/grupă,din care 60 ore față în față și 60 ore on-line
 Total experți6
Tabel centralizator experți pentru judeţul Sibiu

Pentru completarea dosarului de candidatură găsiți Cererea de înscriere aici (Anexa 1 la Apel) și Declarația de disponibilitate, aici (Anexa 2)

Candidații vor depune documentele la sediul la Casei Corpului Didactic Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, județul Brașov sau le vor trimite prin curierat rapid până la data de 16 noiembrie 2020, ora 15.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan, expert coordonare și formare (mihaela.seusan@educred.ro)