În atenția doamnelor/domnilor director ai unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu

Stimați colegi, vă invităm să vă înscrieți în formularul atașat, în vederea participării la ședința online de vineri, 19.11.2021, ora 12, pentru care veți primi link de conectare.

Ordinea de zi:

 1. OM nr. 5967/06.11.2020, pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile,
 2. Oferta de formare a CCD Sibiu,
 3. Diverse

Vă mulțumim și vă așteptăm!

Cu stimă,

Director CCD Sibiu, Prof.Mirela Iancu

Webinar „Educaţia outdoor, de la teorie la practică în educația timpurie”

Toamna ne invită la manifestarea creativității și imaginației în aer liber. „Educația outdoor” este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaționali din sistemul de învățământ formal.

Casa Corpului Didactic Sibiu vă invită, cu drag, să participați joi, 18.11.2021, începând cu ora 18:30, la activitatea de formare „Educaţia outdoor, de la teorie la practică în educația timpurie”.

Înscrierea la activitate se va face prin completarea următorului formular, în limita a 100 de participanți.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWwtk-XupHZGCegsgdltBXrutSoWTKY4eQT4CEsqlckwIQZQ/viewform?usp=sf_link

Activitatea se va finaliza cu prezentarea proiectului de parteneriat educațional „Provocări de toamnă. Program de activități outdoor în grădiniță”, al cărui grup țintă sunt preșcolarii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar.

Taxe de participare: 50 RON.

Plata se va face până în data de 17.11.2021, prin transfer bancar, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX. Se vor preciza denumirea activității și nume_prenume participant.

Vă așteptăm!

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației organizează, în cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU, Profesionalizarea carierei didactice – PROF, o conferință științifică internațională pe tema carierei didactice. Aceasta va fi găzduită de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și va avea loc în perioada 25-26 noiembrie 2021, în sistem online.

Rolul conferinței este acela de a elabora o diagnoză a sistemului de formare pentru cariera didactică  la nivel național, de a integra elementele definitorii pentru formarea profesională continuă în cariera didactică din România în cadrul european/internațional și de a stabili linii directoare pentru profesionalizarea carierei didactice prin restructurarea paradigmei formării și prin asumarea modelului mentoral ca model formator în cariera didactică. 

Înscrierea se poate face accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIO8XCeixnG5nhcJsA8PyTvmcTRW3er1puYFgOo398iNc89Q/viewform

Informațiile suplimentare despre proiect le găsiți pe site-ul proiectului, alături de agendă:

https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/icm2021/en/

Natura în literatură, arte și științe – activități didactice

Motto:

Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine.” Albert Einstein

„Tot ce se predă la ore în interiorul școlii poate fi predat și afară, de multe ori în moduri mai plăcute pentru copii.”Cathy James

Natura receptată prin ochi de artist sau ochiul omului de știință a cunoscut și cunoaște o preocupare permanentă. Poetul va continua să dea glas acesteia prin condeiul cuvântului poetic devenit parte a sufletului său, pictorul va creiona cu penelul său varietatea acesteia, dând imagine realității exterioare, dar și a celei interioare, iubitorul de muzică va vibra prin glasul notelor muzicale, dar și prin cântecul naturii, omul de știință va fi neobosit să exploreze natura, căutând să descifreze necunoscutele acesteia, iar dascălul va găsi mereu resurse pentru proiectarea de activități didactice creative, plecând de la farmecul, frumusețea sau misterul naturii, imprimând prin harul său în sufletele educabililor (copiilor/tinerilor) toate aceste comori pe care natura ni le dezvăluie necontenit.

Vă invităm să reflectați, să cercetați și să poposiți cu gândul, cu sufletul și cu mintea asupra naturii și apoi să dați glas acestei experiențe.

Materiale rezultate, având ca temă generală – natura – se pot structura pe următoarele variante:

-eseuri/ referate;

-exemple de activități didactice.

Cadrele didactice vor primi adeverință de participare, iar materialele cele mai reușite/ de impact vor fi publicate în paginile Revistei MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu și mediatizate pe site-ul www.ccdsibiu.ro, la pagina EVENIMENTE.

Detaliile privind trimiterea materialelor se găsesc în regulamentul atașat.

Anunţ ARDOR

Mulțumită unei sponsorizări oferite de RiscPro, o agenție specializată pe implementarea practică a acțiunilor care ajută orice organizație să respecte legislația în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și asigurarea securității informațiilor și a sistemelor informatice, ARDOR are posibilitatea să ofere 2 burse pentru cadre didactice care se află la începutul carierei și/sau predau în mediul rural.
Vă rugăm să ne ajutați cu promovarea cursului în general, iar dacă știți pe cineva care se încadrează în criteriile de mai sus pentru bursă, v-am fi foarte recunoscători să le spuneți de această oportunitate și să îi rugați să completeze Formularul de înregistrare la cursul SIPDODOR. Am atașat și o imagine simpatică de promovare a acestor burse – poate ajută.
Detalii înscriere și plată

     Perioada de desfășurare: 12 noiembrie – 05 decembrie   Durata cursului: 40 de ore. Prezența obligatorie în proporție de 80%.�� Cursul se va desfășura în mediul online, pe platforma ???????????????????????? ????????????????????????????????????, în principal în zilele de weekend (vineri, sâmbătă și duminică). O sesiune de curs va dura aproximativ 4 ore (pe zi). În total vor fi ????2 ???????????????? de curs. Durata programului de formare este de ???????? ???????? ???????????? (sincron, asincron).

Înscrierihttps://bit.ly/3niHofc
    Termen limită înscrieri: ????????????, ???????? ???????????????????????????????????? ????????????????, ???????????? ????????,????????
    Taxă înscriere: 280 RON/ participant** 2 burse pentru cadre diactice care se află la începutul carierei și/sau predau în mediul rural.ℹ️ Cursul are 10 credite profesionale transferabile (CTP). La finalizarea cu succes a programului de formare veți primi un atestat de formare continuă eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării.
    Informații despre curs și testimoniale: https://dialogon.ro/pentru-profesori/
Cine sunt formatorii     Formatorul acestui curs: ????????????. ???????????????????? ????????????????????????????, profesor de logică, argumentare și comunicare, filosofie, precum și de dezbatere, oratorie și retorică în cadrul Colegiului Național „Grigore Moisil” din București, este președintele clubului de dezbateri Moisil Debate Club, pe care l-a înființat în anul 2014 și formator ARDOR

Important de știut
Prin completarea formularului de înscriere,  vă confirmați înscrierea la curs și astfel, vă asumați că:Aveți acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului (laptop cu cameră și microfon funcționale și/sau calculator/sistem PC cu microfon și cameră webcam funcționale)
Veți fi disponibili pentru participarea activă la cursul de formare în perioada comunicată. Amintim că prezența la curs este obligatorie în proporție de 80%. Absentarea de la orele de curs (în afara situațiilor de natură medicală care pot fi dovedite) va revoca dreptul dumneavoastră de a primi diploma de studiu la finalizarea cursului.Plătiți taxa de curs în termen de 5 zile lucrătoare de la înscriere. Plata se efectuează prin virament bancar în cont IBAN: RO29RNCB0084010773330001, deschis la Banca Comercială Română (sucursala Mihai Bravu, București) cu precizarea  [Taxa curs SIPDODOR online_seria V, GR. 1]. Dovada plății se transmite pe adresa de email contact@ardordebate.org
 Trimiteți dosarul de acte:

 • Copie după buletin
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie)
 • Copie după diploma de licență
 • Adeverință de încadrare eliberată de instituția de învățământ de care aparții
 • Declarația prin care confirmiați că aveți acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în format online.

Vă mulțumim anticipat pentru tot ajutorul.
Cu cele mai bune gânduri,


Crenguța MIHĂILĂ

Ofițer Administrativ

0724.171.789

crenguta.mihaila@ardordebate.org  

OFERTĂ CURS ARHIVAR

OFERTĂ CURS ARHIVAR

COD COR 441501

DESCRIEREA CURSULUI:

Calificarea Arhivar” este proiectata pentru cei care lucreaza in domeniul gestionarii si punerii la dispozitia publicului a documentelor create, in decursul activitatii lor, de institutiile publice si de organizatiile private. Activitatea arhivarului se desfasoară atat în depozitul de arhiva dar si in cadrul compartimentelor, structurilor, organizatiilor creatoare de arhive.

Calificarea de arhivar este obligatorie pe piata muncii, intrucat, conform art. 31 din legea Arhivelor Nationale, nr. 16 din 1996, fiecare organizatie, publica sau privata are obligatia sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal specializat si responsabil in probleme de arhiva ce va fi format in acest sens. Unitatile publice si cele private (firmele) vor trebui sa isi insereze in propriile organigrame personal calificat in domeniul ARHIVAR.

COMPETENTE DOBANDITE:

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 • Gestionarea fondului documentar;
 • Prelucrarea documentelor;
 • Utilizarea informaţilor din documente;
 • Conservarea arhivei în depozit;
 • Inregistrarea solicitarilor privind eliberarea de documente;
 • Depisteaza documente referitoare la informaţiile solicitate;
 • Intocmeste/elibereaza acte specifice si pastreaza modul de evidenta a actelor solicitate/eliberate;
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca si de prevenire a incendiilor;
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului.

Tipul programului: inițiere

Desfasurare: ONLINE

Durata: 120 ore (aprox. 1 lună)

Preț: 700 ron

Condiții de acces:

 • studii medii (diploma de bacalaureat obligatoriu)

Desfasurare: ONLINE

Data incepere: 16.11.2021

Formator: CORNELIA TANE

Acte necesare:

 • copie act de identitate
 • copie certificat de naștere
 • copii acte studii
 • copie certificat căsătorie

Mențiuni:

 • Programa de pregătire teoretică și practică este avizată de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE și ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI;
 • Suntem autorizați de către COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR DIN JUDEȚUL SIBIU;
 • În urma cursului se va obține certificatul de absolvire pentru ocupația arhivar, recunoscut de MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE și MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE.

    Informatii si detalii la contact:

IULIA SORESCU |SC LIFE SKILLS SRL
0745 971 547
iulia.formareprofesionala@gmail.com
Sibiu, România

Alte documente necesare:

Contract

Contract achizitii publice