Biblioteca CCD Sibiu

Prezentare generală

Biblioteca  Casei Corpului Didactic  Sibiu este o bibliotecă de specialitate, ce îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar, dar și pentru studenții de la Științele Educației prin colecțiile de publicații pe care le deține.

Biblioteca C.C.D. îndeplineşte şi funcţii de coordonare şi îndrumare metodologică a bibliotecilor şcolare din reţeaua judeţeană.

Fondul de publicaţii cuprinde aproximativ 33.830 volume, în principal din domeniile: pedagogie, metodică, psihologie, dar și alte domenii, venind în sprijinul profesorilor de la toate specializările și nivelurile de învățământ.

Colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc permanent cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate din domeniile psihopedagogie, management educaţional, învăţământ special etc.

Biblioteca CCD Sibiu oferă utilizatorilor:

  • Împrumut la domiciliu şi împrumut pentru consultare la sala de lectură.
  • Consultanţă la cerere pe problematica informării-documentării, consultanţă privind întocmirea bibliografiilor, a studierii resurselor internet, consultarea cataloagelor de bibliotecă.
  • Consultanţă metodologică specifică, pentru bibliotecarii şcolari, directori şi alte persoane implicate în problemele legate de biblioteca şcolară.
  • Prin reţeaua de internet utilizatorii bibliotecii pot obţine diverse informaţii. 
  •  Colaborare în vederea  realizării unor proiecte didactice în care să fie implicată şi biblioteca.
  • Realizarea unor bibliografii tematice în domenii de interes general dar și particular pentru cadrele didactice din judeţ şi cu cărţi nou intrate în bibliotecă.

Vă aşteptăm la sediul bibliotecii după următorul program: de luni până joi, între orele 10 și 15 și vineri, între 10 și 14.

NOUTĂȚI LA BIBLIOTECA