Formarea continuă

Repartizarea profesorilor metodiști ai CCD Sibiu pentru consiliere în activitatea de formare continuă în unitățile de învățământ (2021-2022).

Oferta de formare

Inscrierea la programele de formare

Analiza nevoilor de formare