Analiza nevoilor de formare

Pentru anul școlar 2021-2022

A. Chestionare pentru analiza nevoilor de formare

  • Chestionar pentru cadre didactice
  • Chestionar pentru personal didactic auxiliar
  • Chestionar pentru directori/ directori adjuncți

B. Ghid focus-grup