Programul de formare acreditat „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică”

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de colaborator al ARDOR, vă invită să vă înscrieți, până la data de 16 martie 2021, la programul de formare acreditat „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică”, ce se va derula în perioada 26 martie – 18 aprilie 2021, online, pe Google Classroom.

Acreditat pentru prima dată în 2016, acest curs de formare profesională, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a fost reacreditat de ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) în 2019.

Despre acest curs, participanții de până acum au împărtășit că ”și-au dezvoltat abilitățile de vorbit în public, gestionarea emoțiilor, argumentare și contraargumentare”,  au descoperit „metode mai interesante pe care le pot folosi în diferite ore de predare – învăţare”, modalități de „încurajare a elevilor pentru a-și spune întotdeauna părerile”,  „încredere, relații și posibilități de schimb și colaborări cu alți colegi profesori”.

Acest curs se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, având drept scop familiarizarea acestora cu elementele de bază ale dezbaterilor (argumentare, contra-argumentare, discurs) și folosirea acestor metode în predarea la clasă (indiferent de materie) sau în cadrul cursului opțional de dezbateri.

Așadar, dacă vă doriți un curs de dezvoltare personală sau sunteți în căutare de metode prin care să țineți pasul cu așteptările elevilor, părinților, managerilor și comunității din care faceți parte, câștigând, în același timp și o serie de 10 credite, vă invităm să vă înscrieți în formularul online de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1uLECtj7W3tAB5Li2H7yw66cOrRQ0dZtzH5qyWIqPeQA/edit

Termen limită înscrieri: 16 martie 2021, ora 16

Fișa cursului și broșura de prezentare

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” – ediția a VI-a, 2021

Avem plăcerea de a anunța relansarea ediției a VI-a a Festivalului-concurs “CDIdei în cărți”, ediție care a fost suspendată în anul 2020 din cauza pandemiei creată de Covid 19. Acest proiect a fost cuprins și în anul 2021 în Calendarul Activităților Educative Naționale, însă Ordinul MEC nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020, a prevăzut din nou suspendarea activităților propuse.

În conformitate cu prevederile acestui ordin, “proiectele educative proprii planificate în Calendarul activităților, aprobat de consiliul de administrație, se vor desfășura în funcție de situațiile concrete din unitatea/comunitatea respectivă.”

Având în vedere ecoul edițiilor anterioare, Casa Corpului Didactic Sibiu a inclus Festivalul “CDIdei în cărți” în Calendarul activităților proprii din anul școlar 2020-2021 cu scopul de a asigura cadrul pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a), ca resurse în formarea competențelor-cheie, utilizând metode ale educaţiei nonformale.

În situația în care doriți să ne fiți alături (și) în anul anul 2021, vă rugăm să înscrieți instituția pe care o reprezentați (casa corpului didactic sau unitatea de învățământ) în acest link, până în data de 22.02.2020.

Ulterior vă vom transmite documentele de parteneriat și vom organiza o întâlnire on line în data 23.02.2021, ora 14, pentru a vă prezenta detaliile proiectului. În situația în care va fi cazul, vom prelungi perioada de înscriere și vom organiza și alte întâlniri cu reprezentanții unităților nou înscrise.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturării unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

Festivalul “CDIdei în cărți” se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere și Arte Sibiu.

În anul 2021, Festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă astfel:

  •         clasele III- IV
  •         clasele V-VI
  •         clasele VII- VIII.
  •         clasele IX-X

Pentru fiecare categorie de vârstă sunt definite următoarele secțiuni: secțiunea lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne (limba franceză, limba engleză, limba germană) și o secțiune pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

În cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” elevii, în echipe de câte trei, coordonați de un cadru didactic, vor alege o lucrare pe care să o citească și vor realiza următoarele produse:

  • a. fișa lucrării citite
  • b. jurnalul echipei
  • c. obiect reprezentativ / macheta unei secvențe reprezentative din lucrarea citită /  filmul de prezentare a cărții (book trailer), după caz.

Elevii vor pregăti o prezentare orală, de cel mult 10 minute, a obiectului realizat/ machetei realizate/ filmului realizat.

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară, în anul 2021, la nivelul următoarelor etape: județeană/ regională și națională.

Instituțiile care se înscriu la Festival (casele corpului didactic, unităţile de învățământ, centrele de educație incluzivă) vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a VI-a, 2021, criteriile şi instrumentele de evaluare.

Etapa județeană/ regională a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi” va avea loc online, în perioada 10-21 mai 2021, iar etapa națională  a avea loc, tot online, în perioada 31 mai-4 iunie 2021.

Toate informațiile privind Festivalul se vor găsi pe site-ul proiectului, https://cdidei.wordpress.com, iar corespondența în cadrul proiectului se va realiza utilizând adresa cdidei.incarti@ccdsibiu.ro.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – responsabil național al Festivalului

Director CCD Sibiu, Prof. Mirela Maria IANCU

În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al centrelor de documentare și informare (CDI), ținând cont de misiunea și funcțiile CDI, are ca obiectiv prioritar, dezvoltarea rețelei CDI din județul Sibiu.


Pentru realizarea acestui obiectiv, vă invităm în data de 16 februarie 2021, ora 14, la o întâlnire online (utilizând aplicația Zoom.us) pentru a vă prezenta misiunea, funcțiile CDI, activitățile din CDI precum și Procedura de înființare a unui Centru de Documentare și Informare în unitatea dumneavoastră.


Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare a fost aprobat prin OMECTS 5556/2011 (click aici).
Centrul de documentare şi informare este o structură info-documentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.
Prin crearea CDI se urmăreşte ca structurile info-documentare (biblioteci școlare), existente la nivelul unităţii de învăţământ, să se dezvolte și să se modernizeze, să-și diversifice serviciile specifice și resurselor documentare. Se dorește, de asemenea, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţia actuală al tuturor utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.
În situația în care considerați că un centru de documentare și informare ar răspunde nevoilor/ obiectivelor instituționale vă invităm să vă înscrieți, până în data de 15 februarie 2021, ora 14, în link-ul de aici.
Recomandăm participarea unui reprezentant/ unor reprezentanți din conducerea fiecărei unități de învățământ și a bibliotecarului școlar, acolo unde este cazul, precum și a cadrelor didactice/ personal didactic auxiliar care urmează să facă parte din echipa de proiect pentru amenajarea și dotarea CDI.
Persoanele înscrise vor primi pe mail un link pentru întâlnirea online, înainte cu cel puțin 2 ore de începerea acțiunii.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)

Director CCD Sibiu, prof. Mirela Maria IANCU