Informații de interes public

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 31.03.2021)

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 30.09.2020)

LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 (la data de 1.03.2020)

Legea accesului la informații de interes public (Legea 544/2001)

Decizia de înființare a CCD

Organigrama Casei Corpului Didactic Sibiu în anul școlar 2020-2021

Program audiente director CCD Sibiu

Program de functionare CCD Sibiu

Consiliul de administrație

Responsabilul cu difuzarea informațiilor publice