Informații de interes public

Decizie privind aprobarea PI al CCD Sibiu

Raport 2022-privind respectarea normelor de conduita in CCD

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 30.03.2024)

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 30.09.2023)

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 31.03.2023)

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 30.09.2022)

LISTA FUNCȚIILOR PUBLICE și a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr. 153/2017 (la data de 31.03.2022)

Legea accesului la informații de interes public (Legea 544/2001)

Codul intern de etică și conduită al Casei Corpului Didactic Sibiu

Declarație privind asumarea agendei de integritate

[spoiler title=”Informații de interes public în conformitate cu art. 5 din Legea 544/2001″]

  • a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei public
  • b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  • c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • f) programele şi strategiile proprii;
  • g) lista cuprinzând documentele de interes public;
  • h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

[/spoiler]

Decizia de înființare a C.C.D. Sibiu

Organigrama Casei Corpului Didactic Sibiu în anul școlar 2023-2024

Program audiențe director C.C.D. Sibiu: Marți și joi , între 12:00 și 14:00.

Program de funcționare C.C.D. Sibiu

Luni – Joi : între orele 8:00 și 16:30

Vineri: între orele 8:00 și 14:00.

Consiliul de administrație:

Președinte: Iancu Mirela Maria – Director C.C.D. Sibiu

Membri:

Țălnariu Rodica – inspector școlar general adjunct I.S.J. Sibiu

Stanciu Sanda – prof.metodist

Maier Andrada – prof.metodist

Demian Gabriela – contabil               

Responsabilul cu difuzarea informațiilor publice:

Grovu Alexandru-Ionel