Informații de interes public

LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017 (la data de 1.03.2020)

Legea accesului la informații de interes public (Legea 544/2001)

Decizia de înființare a CCD

Organigrama CCD Sibiu 2019-2020

Program audiente director CCD Sibiu

Program functionare CCD Sibiu

Consiliul de administrație si Responsabilul cu difuzarea informațiilor publice