În atenția doamnelor/domnilor director,

Prin prezenta, vă informăm că, potrivit prevederilor OME nr. 4223/2022, în anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotarea următoarelor tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică – dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului blended-learning în predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică.

       În cadrul proiectului PROF, pentru anul școlar 2022-2023, este prevăzut un  număr de aproximativ 25000 de cadre didactice care vor fi formate, astfel încât, începând cu anul școlar 2023-2024, acestea  să asigure desfășurarea activităților didactice specifice formării și evoluției în cariera didactică preuniversitară, prin mentorat didactic, la nivelul Comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD) din unitățile de învățământ preuniversitar din întreaga țară.

În acest sens, vă comunicăm următoarele:

 În anul școlar 2022-2023, în cadrul proiectului, se vor implementa programele de formare continuă acreditate prin OME nr. 4740/19.08.2022:

  • PROF III – Management educațional în context mentoral16 credite profesionale transferabile,  64 ore, organizat  în sistem online (componenta sincron – 33 ore și componenta asincron – 31 ore); grup țintă: personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare şi de control
    • PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning16 credite profesionale transferabile,  64 ore, organizat  în sistem online (componenta sincron – 33 ore și componenta asincron – 31 ore), grup țintă: personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare şi de control.

Amănunte privind înscrierea la cele două programe de formare vor fi postate în curând pe site-ul CCD Sibiu.

Expert operațional GT,

Iancu Mirela Maria

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.