Echivalarea creditelor profesionale transferabile

În atenția unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu,

Stimate colege/stimați colegi,

În vederea echivalării, evaluării, validării și recunoașterii achizițiilor și competențelor dobândite de cadrele didactice prin participarea la diferite forme de organizare a formării continue, vă anunțăm că, în perioada 1 septembrie – 15 noiembrie 2021, personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control depune la secretariatul unității de învățământ în care este încadrat în anul școlar respectiv cererea și un dosar care va conține copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverințelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue, pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului.

Având în vedere art.12 din  Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMEC 5967/6.11.2020,  comisia, formată dindirectorul unităţii de învăţământ, cadru didactic titular, profesorul metodist repartizat de la Casa Corpului Didactic, se întruneşte/comunică în intervalul  15 noiembrie 2021-15 ianuarie 2022 rezultatele analizei evaluării dosarelor personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control care solicită echivalarea.

Profesorii metodiști aronadați unităților școlare.

Echivalarea în credite profesionale transferabile se realizează astfel: