Înscrierea la programe de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca, în prima zi a stagiului, fiecare cursant să depună la secretariatul CCD Sibiu sau la coordonatorul programului următoarele documente:

  • 1.       Formularul de înscriere
  • 2.       Adeverinţa de încadrare – se poate descarca de  AICI
  • 3.      Copie BI/CI
  • 4.      Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea (diploma de bacalaureat/studii universitare, studii postuniversitare)
  • 5.      Copie certificat de naştere
  • 6.      Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  • 7. Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca de AICI

N.B.: Apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs pot fi consultate în Oferta de formare.

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.

Denumirea programului de formare
Formular
online
Formular
inscriere
1Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitarFormular onlineformular
2Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar Formular onlineformular
3Atelierul de învățare prin joc și explorareFormular onlineformular
4Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masăFormular onlineformular
5Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școliiFormular onlineformular
6Educație timpurie incluzivăFormular onlineformular
7Educație și performanță în învățământul profesional și tehnicFormular onlineformular
8Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-aFormular onlineformular
9Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentarăFormular onlineformular
10Managementul clasei de elevi – strategii eficienteFormular onlineformular
11Managementul comunicării școală – familieFormular onlineformular
12Managementul proiectelor educaționale Formular onlineformular
13Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practicăFormular onlineformular
14Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și școlarii miciFormular onlineformular
15Școala incluzivă – școală pentru toțiFormular onlineformular

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareFormular
online
Formular
inscriere
1Abordarea creativă a noului curriculum pentru educația timpurieFormular onlineFormular
2Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoareFormular onlineFormular
3Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi genFormular onlineFormular
4Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practiceFormular onlineFormular
5Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA)Formular onlineFormular
6Comunicare în limba engleză/franceză/germană pentru dezvoltarea de proiecte internaționaleFormular onlineFormular

7Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personalăFormular onlineFormular
8Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a testelor scrise din cadrul examenelor naționaleFormular onlineFormular
9Educaţie antreprenorialăFormular onlineFormular
10Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitarFormular onlineFormular
11Etică şi integritate în învăţământul preuniversitarFormular onlineFormular
12Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitaleFormular onlineFormular
13Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de titularizareFormular onlineFormular
14Incursiune în artele plasticeFormular onlineFormular
15Inteligența emoțională în managementul conflictelorFormular onlineFormular
16Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD Formular onlineFormular
17Integrarea elevilor în grup prin joc, ca activitate didactică sau de loisirFormular onlineFormular
18Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didacticăFormular onlineFormular
19Management instituţionalFormular onlineFormular
20Metode active pentru îmbunătăţirea motivaţiei în diferite medii de învăţareFormular onlineFormular
21Metodist în învățământul preuniversitarFormular onlineFormular
22Modernizarea şi eficientizarea activității personalului didactic și didactic auxiliar și prin utilizarea aplicațiilor TIC Google și MS OfficeFormular onlineFormular
23Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentareFormular onlineFormular
24Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământFormular onlineFormular
25Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)Formular onlineFormular
26Violența în școală – modalități de prevenire și combatereFormular onlineFormular