Înscrierea la programe de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere sunt deschise numai în perioada precizată în dreptul fiecărui program, în tabelul de mai jos.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:

  1. Formular de înscriere – se poate descarca de AICI
  2. Adeverinţa de încadrare – se poate descarca de  AICI
  3. Copie BI/CI
  4. Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea
  5. Copie certificat de naştere
  6. Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  7. Dovada plății (copie/scan document)

Modalități de plată a taxei de participare:

  1. În numerar, la Biblioteca CCD Sibiu (la parter);
  2. Prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX, cod fiscal 4270805 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume_prenume cursant.

Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca de AICI

N.B.: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele formularelor online.

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE( lista actualizată 22.11.2021)

Nr.

Denumirea programului de formare
Taxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar270
Formular online
octombrie – decembrie 2021
2Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar300Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
3Atelierul de învățare prin joc și explorare300Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
4Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii270Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
5Educație timpurie incluzivă350Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
6Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari500Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
7Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară280Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
8Managementul clasei de elevi – strategii eficiente270Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
9Managementul comunicării școală – familie300Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
10Managementul incluziunii școlare400Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
11Ora de Net – Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului (FUCSI)270Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
12Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică270Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
13Strategii didactice și instrumente digitale pentru eficientizarea învățării mixte350Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
14Marketing educational300Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
15Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale ”Dezbateri, Oratorie şi Retorică”280Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
16Profesor şi părinte azi350Formular onlineoctombrie – decembrie 2021

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE AVIZATE(lista actualizată 25.11.2021 )

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Curriculum integrat în educația timpurie170Formular onlineoctombrie – decembrie 2021
2Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare120Formular
online
octombrie – decembrie 2021
3Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
4Activitatea personalului didactic auxiliar în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
5Comunicare eficientă și colaborare în mediul educațional170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
6Comunicare în limba engleză pentru dezvoltarea de proiecte internaționale200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
7Digital storytelling – poveștile digitale pentru dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
8Educația pentru sănătate și protecția mediului170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
9Elemente pentru o evaluare eficientă în învățământul online și la distanță200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
10Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
11Didactica specialității- concursul național de titularizare200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
12Gamificarea în educație – strategii de predare-învățare și motivare a elevilor170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
13Instrumente de evaluare online în aria curriculara Limbă și comunicare200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
14Instrumente digitale pentru activitatea online cu preșcolarii200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
15Instrumente digitale și învățare mobilă în aplicarea metodei investigației științifice170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
16Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didactică120Formular
online
octombrie – decembrie 2021
17Management instituţional170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
18Pedagogia Montessori-repere teoretice și practice170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
19Educația prin artă170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
20Examenul național de definitivare în învățământ-aspecte teoretice și aplicații practice200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
21Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
22Strategii de optimizare a activităților educative și a orelor de consiliere și orientare200Formular
online
octombrie – decembrie 2021
23Valorificarea parteneriatelor școlare eTwinning în învățământul preuniversitar170Formular
online
octombrie – decembrie 2021
24Violența/bullying – strategii de prevenire și combatere200Formular
online
octombrie – decembrie 2021