Înscrierea la programe de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere sunt deschise numai în perioada precizată în dreptul fiecărui program, în tabelul de mai jos.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:

  • 1.    Adeverinţa de încadrare – se poate descarca de  AICI
  • 2.    Copie BI/CI
  • 3.    Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea
  • 4.    Copie certificat de naştere
  • 5.    Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  • 6. Dovada plății (copie/scan document)

Modalități de plată a taxei de participare:

  1. În numerar, la Biblioteca CCD Sibiu (la parter);
  2. Prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX, cod fiscal 4270805 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume_prenume cursant.

Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca de AICI

N.B.: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele formularelor online.

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.

Denumirea programului de formare
Taxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar300Formular online26.10-2.11.2020
2Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar 270Formular online14-22.12.2020
3Atelierul de învățare prin joc și explorareFormular online
4Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masăFormular online
5Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii270Formular online14-22.12.2020
6Educație timpurie incluzivăFormular online
7Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari500Formular online
8Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-aFormular online
9Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară280Formular online14-22.12.2020
10Managementul clasei de elevi – strategii eficiente270Formular online14-22.12.2020
11Managementul comunicării școală – familieFormular online
12Managementul incluziunii școlare400Formular online23.11-4.12.2020
13Ora de Net – Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului (FUCSI)Formular online
14Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practicăFormular online
15Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și școlarii miciFormular online
16Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale ”Dezbateri, Oratorie şi Retorică”Formular online

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abordarea creativă a noului curriculum pentru educația timpurieFormular online
2Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoareFormular online
3Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi genFormular online
4Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practiceFormular online
5Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA)Formular online
6Comunicare în limba engleză/franceză/germană pentru dezvoltarea de proiecte internaționaleFormular online
7Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personalăFormular online
8Dezvoltarea competențelor de elaborare/evaluare a testelor scrise din cadrul examenelor naționaleFormular online
9Educaţie antreprenorialăFormular online
10Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitarFormular online
11Etică şi integritate în învăţământul preuniversitarFormular online
12Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitaleFormular online
13Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de titularizareFormular online
14Incursiune în artele plasticeFormular online
15Inteligența emoțională în managementul conflictelorFormular online
16Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD Formular online
17Integrarea elevilor în grup prin joc, ca activitate didactică sau de loisirFormular online
18Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didacticăFormular online
19Management instituţionalFormular online
20Metode active pentru îmbunătăţirea motivaţiei în diferite medii de învăţareFormular online
21Metodist în învățământul preuniversitarFormular online
22Modernizarea şi eficientizarea activității personalului didactic și didactic auxiliar și prin utilizarea aplicațiilor TIC Google și MS OfficeFormular online
23Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentareFormular online
24Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământFormular online
25Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)Formular online
26Violența în școală – modalități de prevenire și combatereFormular online