Înscrierea la programe de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere sunt deschise numai în perioada precizată în dreptul fiecărui program, în tabelul de mai jos.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:

  1. Formular de înscriere – se poate descarca de AICI
  2. Adeverinţa de încadrare – se poate descarca de  AICI
  3. Copie BI/CI
  4. Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea
  5. Copie certificat de naştere
  6. Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  7. Dovada plății (copie/scan document)

Modalități de plată a taxei de participare:

  1. În numerar, la Biblioteca CCD Sibiu (la parter);
  2. Prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX, cod fiscal 4270805 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume_prenume cursant.
  3. prin SICAP, cod fiscal 4270805, denumire-Curs pregatire profesionala, cod CPV 80530000-8 -Servicii de formare profesionala

Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca de AICI

N.B.: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele formularelor online.

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.

Denumirea programului de formare
Taxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar300
Formular online
octombrie 2022 – aprilie 2023
2Atelierul de învățare prin joc și explorare350Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
3Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
4Educație timpurie incluzivă400Formular onlineprogramul expira in ianuarie 2023, nu se mai pot forma grupe
5Managementul clasei de elevi – strategii eficiente270Formular onlineprogramul expira in ianuarie 2023, nu se mai pot forma grupe
6Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică270Formular onlineprogramul expira in ianuarie 2023, nu se mai pot forma grupe
7Strategii didactice și instrumente digitale pentru eficientizarea învățării mixte400Formular online
octombrie 2022 – aprilie 2023
8Managementul incluziunii școlare( C.C.D. București)400Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
9Dezvoltarea personală și a stimei de sine a copiilor( C.C.D. Mureș)450Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
10Integrarea resurselor Google în activități de predare-învățare-evaluare( C.C.D. Mureș)300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
11Predarea limbilor moderne și măsurarea competențelor lingvistice conform CECR( C.C.D. Covasna)300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
12Reducerea abandonului școlar prin activități outdoor( C.C.D. Covasna)300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
13A doua casă – Școală după școală( C.C.D. Covasna)400Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
14Prevenirea și combaterea bullyingului în instituțiile de învățământ ( C.C.D. Covasna)300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
15Google Educator Nivelul 1 – Intermediar500Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
16Ora de Net – Folosirea utilă, sigură și creativă a internetului 270Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
17Marketing educațional300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
18Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale ”Dezbateri, Oratorie şi Retorică”280Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
19Profesor şi părinte azi350Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023
20Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2022
21Educație nonformală pentru generațiile Z și Alpha300Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE AUTORIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Curs autorizat ANC-Formator Cod COR 242401650Formular onlineoctombrie 2022 – aprilie 2023

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareTaxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Curriculum integrat în educaţia timpurie170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
2Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare120Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
3Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi gen170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
4Activitatea personalului didactic auxiliar în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practice170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
5Comunicare eficientă și colaborare în mediul educațional170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
6Comunicare în limba engleză pentru dezvoltarea de proiecte internaționale200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
7Caracterul și inteligența emoțională170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
8Educaţia pentru sănătate şi protecţia mediului170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
9Elemente pentru o evaluare eficientă în procesul de învățare mixtă200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
10Etică şi integritate în învăţământul preuniversitar170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
11Didactica specialității – concursul național de titularizare200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
12Gamificarea în educație – strategii de predare-învățare și motivare a elevilor170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
13Instrumente de evaluare online în aria curriculară Limbă și comunicare200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
14Evaluarea pentru evoluția în cariera didactică200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
15Abilitarea corpului de profesori metodiști170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
16Managementul formării continue și consiliere pentru cariera didactică120Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
17Management instituţional170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
18Pedagogia Montessori – repere teoretice și practice170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
19Educația prin artă170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
20Examenul național de definitivare în învățământ – aspecte teoretice și aplicații practice200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
21Strategii de optimizare a activităţilor educative și a orelor de consiliere şi orientare200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
22Valorificarea parteneriatelor școlare eTwinning în învățământul preuniversitar170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
23Predarea bazată pe atașament170Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023
24Violența/bullying – strategii de prevenire și combatere200Formular onlinenoiembrie 2022 – aprilie 2023