Înscrierea la programe de formare

Înscrierea la programele de formare din Oferta de formare continuă a CCD Sibiu se face iniţial prin completarea formularului online a programului de formare selectat de dvs. Formularele de înscriere sunt deschise numai în perioada precizată în dreptul fiecărui program, în tabelul de mai jos.

După ce grupa este formată, coordonatorul programului va trimite un e-mail persoanelor înscrise pentru a confirma înscrierea, urmând ca fiecare cursant să trimită coordonatorului de program următoarele documente:

  1. Formular de înscriere – se poate descarca de AICI
  2. Adeverinţa de încadrare – se poate descarca de  AICI
  3. Copie BI/CI
  4. Copie după actul de studiu/actele de studii cu specializarea
  5. Copie certificat de naştere
  6. Copie act de schimbare a numelui (dacă este cazul).
  7. Dovada plății (copie/scan document)

Modalități de plată a taxei de participare:

  1. În numerar, la Biblioteca CCD Sibiu (la parter);
  2. Prin ordin de plată sau mandat poștal, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX, cod fiscal 4270805 – pentru plăți individuale se vor preciza denumirea cursului și nume_prenume cursant.

Fisa cu datele pentru emiterea facturii fiscale (în cazul în care taxa de participare este plătită din bugetul unității de învățământ) – se poate descărca de AICI

N.B.: Informații privind apartenenţa la grupul-ţintă al programului de formare la care doriţi să vă înscrieţi, numărul de ore sau credite, precum şi taxele de curs se găsesc în descriptivele formularelor online.

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE ACREDITATE

Nr.

Denumirea programului de formare
Taxa de participareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor curriculare în învăţământul preuniversitar 270
Formular online
Grupă completă
2 Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar300Formular onlineGrupă completă
3Atelierul de învățare prin joc și explorare300Formular onlineSuspendat
4Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă100Formular online3-14 mai 2021
5Diminuarea riscului de absenteism și de părăsire timpurie a școlii270Formular online8-31 martie 2021
6Educație timpurie incluzivă350Formular online8-31 martie 2021
7Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari500Formular onlineÎn funcție de calendarul furnizorului
8Informatică și TIC pentru gimnaziu – Clasa a V-a300Formular onlineGrupă completă
9Integrarea resurselor text și imagine într-un demers de cercetare documentară280Formular onlineGrupă completă
10Managementul clasei de elevi – strategii eficiente270Formular onlineGrupă completă
11Managementul comunicării școală – familie270Formular onlineGrupă completă
12Managementul incluziunii școlare400Formular onlineGrupă completă
13Prevenirea consumului de droguri: de la teorie la practică270Formular online3-21 mai 2021
14Prevenirea tulburărilor de limbaj la preșcolari și școlarii mici220Formular online3-14 mai 2021
15Strategii inovative de predare a disciplinei opţionale ”Dezbateri, Oratorie şi Retorică”230Formular online8-31 martie 2021

FORMULARE DE ÎNSCRIERE – PROGRAME DE FORMARE AVIZATE

Nr.
crt

Denumirea programului de formareFormular
online
Perioada de înscriere
1Abordarea creativă a noului curriculum pentru educația timpurieFormular onlineGrupă completă
2Abordarea creativă a poveștilor în mediul onlineFormular online8-31 martie 2021
3Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoareFormular onlineGrupă completă
4Abordarea educaţiei din perspectiva egalităţii de şanse şi genFormular online19-30 aprilie 2021
5Activitatea financiar-contabilă în unităţile de învăţământ – aspecte teoretice şi practiceFormular onlineGrupă completă
6Comunicarea eficientă și colaborare în mediul educaționalFormular online19-30 aprilie 2021
7Comunicare în limba engleză pentru dezvoltarea de proiecte internaționaleFormular online19-30 aprilie 2021
8Digital storytelling – poveștile digitale pentru dezvoltarea compețențelor cheie ale elevilorFormular online15-31 martie 2021
9Educația pentru sănătate și protecția mediuluiFormular online1-16 aprilie 2021
10Elemente pentru o evaluare eficientă în învățământul online și la distanțăFormular online19-30 aprilie 2021
11Etică şi integritate în învăţământul preuniversitarFormular onlineGrupă completă
12Formarea cadrelor didactice cu statut de suplinitor în vederea susținerii concursului național de titularizareFormular online1-16 aprilie 2021
13Instrumente de evaluare online în aria curriculara Limbă și comunicareFormular online3-21 mai 2021
14Intervenţii psihopedagogice la elevii cu ADHD Formular online19-30 aprilie 2021
15Inteligența emoțională în managementul conflictelorFormular online8-31 martie 2021
16Instrumente digitale pentru activitatea online cu preșcolariiFormular online8-31 martie 2021
17Managementul formării continue şi consiliere pentru cariera didacticăFormular online1-16 aprilie 2021
18Management instituţionalFormular online1 aprilie-21 mai 2021
19Metode active pentru îmbunătățirea motivației învățării, în mediul onlineFormular online19-30 aprilie 2021
20Metoda clasei inversate – strategie pentru dezvoltarea autonomiei în învățareFormular online1-16 aprilie 2021
21Modernizarea şi eficientizarea activității personalului didactic și didactic auxiliar și prin utilizarea aplicațiilor TIC Google și MS OfficeFormular online8-31 martie 2021
22Organizarea şi funcţionarea structurilor infodocumentareFormular online15-31 martie 2021
23Perspective de abordare a educației artistice în clasele primareFormular online8-31 martie 2021
24Pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământFormular online1-16 aprilie 2021
25Provocări digitale în proiectarea activităților plasticeFormular onlineGrupă completă
26Repere conceptuale şi metodologice  pentru predarea disciplinei Ştiinţele naturii  în ciclul curricular de dezvoltare (clasele a III-a şi a IV-a)Formular online19-30 aprilie 2021
27Strategii de optimizare a activităților educative și a orelor de consiliere și orientareFormular onlineGrupă completă
28Valorificarea parteneriatelor școlare eTwinning în învățământul preuniversitarFormular online15-31 martie 2021
29Violența/bullying – strategii de prevenire și combatereFormular online1 aprilie -21 mai 2021