Apeluri. Anunțuri

NOU! 30.01.2020 Continuă selecția grupului țintă pentru cadrele didactice care predau la gimnaziu

În acest sens, grupul țintă se va selecta în conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă.

Pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial, în județul Sibiu mai sunt disponibile locuri după cum urmează:

 • limba și literatură română, limbi moderne și limba maternă: 43  locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul urban și  37 de locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural;
 • matematică, fizică, chimie, și biologie: 24 locuri pentru cadrele didactice calificate  din învățământul gimnazial – mediul urban și 31 locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural.
 • Pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie, se va organiza un număr de grupe corespunzător numărului de cadre didactice selectate.

Prima fază a selecției se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu prin propunerea cadrelor didactice participante la curs de către consiliul profesoral și validarea acestora în cadrul consiliului de administrație, în concordanță cu criteriile de selecție prevăzute în Anexa 1. (din adresa primită de la CCD Brașov).

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizese selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca până la data de 10.02.2020 să transmiteți:

 • tabelul nominal cu cadrele didactice propuse, în format electronic (în format editabil), la adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro
 • tabelul nominal cu cadrele didactice propuse, pe suport de hârtie, semnat și ștampilat (la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, la secretariat, în atenția dnei Mihaela Seusan – expert local coordonare și formare.)

Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial), atașate prezentei și va conține lista cadrelor didactice validate la nivelul unității de învățământ, în ordinea priorităților.

Acțiunea  de colectare a documentelor grupului țintă se va derula până la data de 17.02.2020. Dosarul de înscriere al cursantului se va depune la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu și va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor:

 • Criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (Anexa 1);
 • Tabel centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscrierea la curs;
 • Cerere de înscriere;
 • Formular grup ţintă;
 • Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare.

Vă rugăm să așezați documentele in dosarul de inscriere a cursantului în ordinea indicată mai sus.

Persoana de contact: Constantin Coropețchi – expert local grup tinta judetul Sibiu, Telefon: 0770279636, e-mail: constantin.coropetchi@educred.ro