Invitație de publicare în revista Magister a Casei Corpului Didactic

Stimate colege, stimaţi colegi,

Casa  Corpului Didactic din Sibiu pregăteşte apariţia numărului 36 al Revistei MAGISTER (ISSN 2784-3890)

Vă așteptăm cu materiale din cadrul următoarelor teme

 1. Proiecte şi activităţi metodico-ştiinţifice şi culturale .
 2. Educația și învățarea în mediul online (activități și proiecte școlare și extrașcolare, exemple de bune practici, fişe de activitate, studii de cercetare, activități destinate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice etc.)

Vă invităm, aşadar, să trimiteţi materialele dumneavoastră până în data de 15.04.2022.

E-mailul editurii:

 edituramagister18@gmail.com.

Norme de redactare a articolelor propuse spre publicare

în revista MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu

1. Să fie în format electronic, redactate prin softul de editare de text Word, în format A4, cu margini de 2 cm, cu caracter Times New Roman, mărime 12 şi spaţiere la 1 rând, obligatoriu cu diacritice; formatul .doc sau docx. va fi însoţit şi de varianta în format portabil (pdf);

2. Toate referinţele bibliografice care apar în corpul textului trebuie să fie redactate în ordinea care urmează: numele şi prenumele autorului, titlul lucrării din care s-a citat (scris cu caracter italic), volumul, oraşul, editura, anul apariţiei, numărul paginii citate; după notele din text, la sfârşitul lucrării, se va adăuga lista bibliografică.

ex. : Creţu, D., Nicu, A., Pedagogie şi elemente de psihologie – pentru formarea continuă a cadrelor didactice, Sibiu, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, 2004, p. 30.

3. În cazul în care există imagini ce urmează a fi inserate în text, ele vor fi trimise separat, în format electronic de tip .jpg sau .tif; dacă sunt preluate de pe internet, se va indica sursa.

4. Se vor preciza numele şi prenumele autorului/autorilor (maximum 2) materialului, funcţia, instituţia de care aparţine şi adresa de e-mail.

5. În titlul emailului se precizează : MAG36 – numele autorului materialului propus pentru publicare.

Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor şi al imaginilor revine integral autorilor care îşi asumă consecinţele de orice natură ale nerespectării drepturilor de autor.

Articolele care nu vor respecta condițiile de tehnoredactare şi de copyright nu vor intra în procesul de selecție pentru publicare.

Editura MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu rămâne deschisă iniţiativelor dumneavoastră de publicare şi vă mulţumeşte pentru colaborare.

Atelierul interactiv ”Pilotare curriculară de secol XXI – un exercițiu de leadership real”

Stimați colegi, avem plăcerea de a vă invita la atelierul interactiv ”Pilotare curriculară de secol XXI-un exercițiu de leadership real” care va avea loc joi, 14.04.2022, între orele 12-15, în sala festivă a Casei Corpului Didactic.

Vă garantăm că veți petrece timp de calitate alături de domnul Marian Staș, fost consilier în cadrul Ministerului Educației, o persoană implicată și interesată ca lucrurile să se schimbe în bine în sistemul nostru de învățământ.

Înscrierea la această activitate se va face până în data de 13.04.2022, prin completarea formularului de aici.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu mare drag!

Director CCD Sibiu,

Prof.Mirela Iancu

Înscriere RED / CRED

Înscriere la programul de formare  ,,Resuse educationale digitale: Realizare, utilizare,evaluare.Formare nivel 2”În cadrul proiectului CRED, a fost acreditat prin OME 3306/22.02.2022, un nou program de formare ,,Resuse educationale digitale: Realizare, utilizare,evaluare. Formare nivel 2”, cu durata de 50 de ore, 12 credite profesionale transferabile, care va fi derulat in format online ( 25 ore sincron si 25 de ore asincron), incepand cu data de 09 mai 2022.Informații despre acest program, calendarul înscrierilor, criteriile de selecție  și alte informații  se găsesc în Adresa ME nr. 5449/ 25.03.2022.Link-ul pentru formularul de înscriere online este aici https://forms.gle/VpNN8178NH6kuXVu6Cursanții vor fi contactați ulterior pentru pentru a finaliza transmiterea documentelor.

Activități 4.3 CRED

În cadrul proiectului CRED (CURRICULM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ, pentru toți) a fost planificată Activitatea 4.3 “Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național” în cadrul căreia este prevăzută organizarea a 90 workshop și 3 conferințe naționale.

Metodologia organizării Activității 4.3 se poate descărca de aici (V. anexa)

În județul Sibiu workshopul va avea loc în data de 8 aprilie 2022, între 9-12:30 și 14-17, la Casa Corpului Didactic din Sibiu.

Tema atelierului: Profilul competențelor transversale – provocări și oportunități curriculare pentru profesiile viitorului.  Prezintă: dna. Daniela Dumulescu, Psiholog dr. / Lector univ. asociat, Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj- Napoca

Cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial care doresc să participe la aceste workshop-uri se pot înscrie în link-ul acesta https://forms.gle/kt9bkpnU13zaxQ4u5 până în data de 5 aprilie 2022, ora 16, iar până în data de  7 aprilie 2022, cel târziu, vor depune la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, dosarul de înscriere cu următoarele documente (vezi anexa):

 • –      Cerere de înscriere ca participant la workshop
 • –      Formular de înregistrare individuală a participanților
 • –      Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • –      Copie CI/BI
 • –      Adeverinţă sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv ”expert în dezvoltarea resurselor curriculare” sau ”reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ”experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • –  experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • –  autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • –  autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • –  participanți  la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.).

 NOTĂ: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

          Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, mihaela.seusan@educred.ro

Webinar “Mai intai caracterul” in 6 aprilie 2022

Multe probleme din școlile de azi pot avea cauza în lipsa de caracter – inclusiv încăierările, întârzierea, incapacitatea de a reține, impolitețea față de profesori, copiatul, vandalismul, etc. Toate acestea împiedică afirmarea elevilor, umbresc siguranța școlilor și încrederea publică în școala dumneavoastră. Căutați cumva soluții la acestea sau la alte provocări?

Vă invităm miercuri, 06 aprilie, ora 18, să descoperim  împreună de ce MAI  ÎNTÂI CARACTERUL, cum să predăm despre caracter, cum construim caracterul și cum implementăm zilnic la școală o cultură a caracterului.

Înscrierea la activitate se va face prin completarea următorului formular, în limita a 100 de participanți:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd92q5Q9avt5j2WdslOcsp0QFT0ePYM9wPuHxwXEAxO_lxcg/viewform?usp=sf_link

Profesor Georgiana Ursuț

Cercul metodic al bibliotecarilor școlari din județul Sibiu

În atenţia  bibliotecarilor şcolari,

Miercuri, 30 martie 2022, ora 14, la Casa Corpului Didactic, se va desfășura cercul metodic al bibliotecarilor școlari din județul Sibiu.

Joi, 31 martie 2022, ora 14, va avea loc continuarea cercului metodic, în format online. Linkul de conectare va fi transmis pe grupul de comunicare.

Bibliotecar CCD Sibiu,

Maria Pitariu