Seria a II-a pentru “Atelierul pentru utilizarea platformelor de învățare online”

Dragi colege și colegi,

Datorită interesului manifestat de către cadrele didactice, pentru activitatea propusă în data de 16.03.2020: “Atelierul pentru utilizarea platformelor de învățare online”, continuăm înscrierile pentru seria a II-a.

Menționăm că, acestea se pot face prin completarea formularului aflat în link-ul de AICI. Vă rugăm să completați corect și complet toate câmpurile.

Termenul limită pentru înscrieri este miercuri, 25.03.2020, ora 12. Programarea pe grupe se va face în ordinea înscrierii.

Activitățile din cadrul atelierului se vor derula online, la distanță, în conformitate cu o planificare pe care o vom posta după finalizarea înscrierilor.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUSAN, profesor metodist (mail: mihaela.seusan@gmail.com)

Director, prof. Mirela Maria IANCU

In atenția cadrelor didactice înscrise la Atelierul pentru utilizarea platformelor de învățare online

Dragi colege si colegi,

Va multumim pentru interesul arătat în legatură cu platformele de invatare on line.

Persoanele care s-au înscris și care au furnizat o adresă de mail validă au primit ,in data de 19.03.2020, ora 13:30, un mail cu instrucțiuni. Cine nu a primit mailul, înseamnă că a scris greșit adresa de mail.

Moderatorul fiecărui atelier va trimite inainte de intalnire (cu mazximum o zi inainte sau in preajma intalnirii) un mesaj prin care invita sa se alăture întâlnirii.

Vă rugam să utilizati în comunicarea cu noi, în această perioadă, cu precădere mailul sau mesaje pe telefon/ whatsApp pentru ca suntem împlicați în organizarea sau susținerea atelierelor.
Găsiți actualizarea listelor  cu repartizarea pe grupe si planificarea grupelor. la pagina http://www.ccdsibiu.ro/2020/03/17/planificarea-activitatii-pentru-atelierul-pentru-utilizarea-platformelor-de-invatare-la-distanta/ .

Am initiat un formular in care să completați eventualele probleme, sugestii, situații apărute s.a. Persoanele care au furnizat o adresă de mail greșită sunt rugate să completeze cât mai urgent acest formular pentru a putea fi invitate la sesiunile online.

Cu drag, Mihaela Seusan, profesor metodist. (mihaela.seusan@gmail.com)

Planificarea activității pentru “Atelierul pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță”

ACTUALIZARE!

Având în vedere interesul manifestat de cadrele didactice pentru acestă activitate, după replanificarea activității, în funcție de disponibilitatea formatorilor, vom mai accepta înscrieri.

19.03.2020 Lista finală a persoanelor înscrise și repartizarea pe grupe

Planificarea finală a grupelor

18.03.2020, ora12. S-au inscris 738 persoane. Lista este aici. Vom revizui planificarea și repartizarea pe grupe pana la ora 20 avand in vedere ca am identificat si dubluri. Ar putea sa existe modificari in cadrul grupelor.

18.03.2020, ora 8. S-au înscris 660 persoane.

17.03.2020, ora 18. Lista celor înscriși și grupele

Până în data de 17.03.2019, ora 11:54:09, s-au înscris la “Atelierul pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță” 450 persoane. Lista este aici.

Am organizat, într-o primă etapă, activitatea pentru 24 grupe care își vor derula activitatea conform planificării de aici.

În situația în care există persoane care nu pot participa la aceste întâlniri în grupa în care au fost înscrise, ele vor fi reprogramate în ultimile grupe, după ce se epuizează toate înscrierile.

Reamintim că data limită pentru înscrieri este 18.03.2020, ora 12.

Cu drag, profesor metodist, Mihaela Seușan

Atelier pentru utilizarea platformelor de învățare la distanță

UPDATE! S-au înscris deja 190 persoane și am organizat primele 3 grupe, în ordinea înscrierilor. Vom putea organiza săptămânal între 4 și 5 grupe.

Pentru a veni în sprijinul unităților de învățământ, al cadrelor didactice care doresc să organizeze și să deruleze activități didactice cu elevii la distanță, Casa Corpului Didactic Sibiu organizează webinarii (ateliere de formare la distanță) pentru prezentarea Google Classroom și Edmodo, ca platforme de învățare la distanță.

Pentru organizarea webinariilor se va utiliza aplicația Zoom.us (pentru PC). Pentru telefon aplicația se poate descărca de aici. Găsiți aici tutoriale de instalare/utilizare a aplicației.

Cadrele didactice care doresc să participe la aceste webinarii se pot înscrie în formularele de pe link-ul următor, până în data de 18.03.2020, ora 12. Se vor organiza grupe de câte maximum 20 persoane. În funcție de numărul înscrierilor, vom organiza mai multe grupe.

Webinariile se vor desfășura, de regulă, pe parcursul a 6 ore, câte 2 ore pe zi, între 10-12 sau 14-16, în funcție de grupă. Participanții vor primi adeverințe din partea Casei Corpului Didactic Sibiu.

Prima întâlnire este va avea loc joi, 19.03.2020, ora 10. Persoanele înscrise vor primi, până cel târziu joi, 19.03.2020, ora 9, un email cu instrucțiuni suplimentare. Vă recomandăm să instalați aplicația Zoom.us pe PC sau pe telefon până la prima întâlnire. În situația în care aveți nevoie de ajutor, vă stăm la dispoziție.

Persoana de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – profesor metodist (mihaela.seusan@gmail.com, tel: 0728371611)

Director, prof. Mirela Maria IANCU

Măsuri luate de Casa Corpului Didactic Sibiu pentru perioada 11.03-22.03.2020

Având în vedere situația determinată de Hotărârea Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență, Casa Corpului Didactic Sibiu a luat următoarele măsuri:

 • Eliberarea atestatelor de formare continuă și a adeverințelor de participare la activitățile organizate de Casa Corpului Didactic Sibiu, direct de la secretariatul unității,  va fi suspendată până la reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.  În cazuri justificate, la cerere, aceste documente vor fi scanate și trimise beneficiarilor pe mail.
 • Orice solicitare, adresă sau document către CCD Sibiu se va trimite prin e-mail la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, urmând ca originalul să fie depus la secretariatul CCD Sibiu după reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Programul de audiențe se suspendă până la reluarea activităților în unitățile de învățământ preuniversitar.
 • Persoanele care doresc informații privind activitățile de formare, activitățile metodice ș.a. sunt rugate să contacteze telefonic serviciul secretariat, la numărul 0269 230259, zilnic, între orele 8-14 sau să trimită solicitările de informații pe mail, la adresa metodist metodist.ccdsb@gmail.com.

Director, prof. Mirela Maria IANCU

În atenţia directorilor unităților de învățământ și a bibliotecarilor şcolari

În data de 05 martie 2020, la ora 13, la  Casa Corpului Didactic Sibiu, va avea loc o întâlnire a bibliotecarilor şcolari din judeţul Sibiu în cadrul cercului metodic.

Conducerile unităţilor de învăţământ sunt rugate să sprijine participarea la această întâlnire a persoanelor desemnate

Bibliotecar CCD Sibiu, Maria Pitariu

Grafic de monitorizare al Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic este, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, art. 9, lit.  g) “centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din învățământul preuniversitar;”

Casa corpului didactic are următoarele roluri și atribuții:

 • CCD coordonează metodologic, la nivel județean atât activitatea CDI, cât și a profesorilor documentariști. CDI sunt coordonate, la nivel central, de către Ministerul Educaţiei.în conformitate cu art. 10 și art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare aprobat prin OMECTS 5556/7.10.2011
 • CCD are obligația dezvoltării reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI,
 • CCD are obligația de a informa periodic Ministerul Educaţiei cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
 • CCD acordă consultanță unităților de învățământ (cf. OMECTS 5556/2011, art 10 pentru dezvoltarea profesională, formarea continua, analiza de nevoi.) CCD, prin compartimentul programe și proiecte are obligația de a investiga nevoile de perfectionare rezultate din introducerea unor continuturi/cerinte noi in programele scolare/legislatia actuala, din inspectia scolara si din rapoartele responsabililor cu formarea continua din unitatile de invatamant, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potentiali beneficiari;

Având în vedere aceste roluri și atribuții ale casei corpului didactic la nivel județean, Casa Corpului Didactic Sibiu a planificat, pe lângă activități metodice sau de formare și activități de monitorizare, evaluare și consiliere/ consultanță în domeniile: centre de documentare și informare, biblioteci școlare și dezvoltare profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Grraficul monitorizării pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2019-2020, poate fi descărcat de AICI.

În atenția conducerilor unităților de învățământ în care s-au inființat Centre de Documentare și Informare

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean.

În acest sens, vă invităm să completați formularul de aici până în data de 2.03.2020. Formularul se găsește și pe pagina dedicată Centrelor de Documentare și Informare.

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, email), numele și prenumele directorului unității, responsabilul CDI (nume și prenume, studii, specializări, date de contact), nr. elevi pe niveluri de învățământ, număr cadre didactice angajate în unitate, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI.

Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 10-15 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. Vă mulțumim.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan – responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@gmail.com).

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți”, la a VI-a ediție

Casa Corpului Didactic Sibiu are plăcerea să anunțe că Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” a fost inclus în anul 2020 în Lista Activităților Educative Naționale, prin ordinul MEC nr. 5597/16.12.2019. Etapa Națională a Festivalului va fi finanțată de Ministerul Educației și Cercetării.

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” se află la a VI-a ediție și a preluat ideea unei activități de educație cu caracter nonformal, Muzeul literar, care este o animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi, realizează un obiect reprezentativ/ scenă reprezentativă din acea lucrare pe care îl prezintă sau o prezintă publicului, “vizitatorilor”.

În anul 2019 s-au înscris la Festival 168 unități de învățământ din 28 județe ale țării și au participat 3444 elevi, coordonați de 571 cadre didactice. Activitățile din cadrul Festivalului au fost coordonate de o echipă de management formată din 33 persoane.

Invităm toate unitățile de învățământ să se înscrie la ediția din acest an a Festivalului prin completarea formularul online:
https://forms.gle/rT4c5YoEBUksWqQa6, pana în data de 28 februarie 2020.

Toate informațiile despre Festival, obiective, activități, documente s.a se găsesc pe pagina dedicată acestuia, https://cdidei.wordpress.com

Elemente de noutate din acest an:

 1. Elevii vor citi lucrari dintr-o listă pe care CCD Sibiu o va publica până în data de 20.02.2020.
 2. Începând din acest an, pot participa si elevi din clasele IX-X, dar ei vor realiza un film pentru promovarea cărții citite, un “book trailer” al cărții.
 3. Pot realiza “book trailer si elevii claselor a VII-a si a VIII-a, dacă doresc și au abilitatile necesare.

Director, prof. Mirela Maria IANCU

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – responsabilul național al Festivalului (email: cdidei.sibiu@gmail.com)