Analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu,

Stimată doamnă director,

Stimate domnule director,

       Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu care va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2022 – 2023.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

  1. Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea de învăţământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizaţi ghidul de focus grup (anexa 1).
  2. Completarea chestionarului online de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal, până în data de 24 iunie 2022.

Cu consideraţie,

Director CCD Sibiu,

Prof. Mirela Maria IANCU

Leave a Comment