În atenția doamnelor/domnilor director,

Prin prezenta, vă informăm că, potrivit prevederilor OME nr. 4223/2022, în anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotarea următoarelor tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică – dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului blended-learning în predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică.

       În cadrul proiectului PROF, pentru anul școlar 2022-2023, este prevăzut un  număr de aproximativ 25000 de cadre didactice care vor fi formate, astfel încât, începând cu anul școlar 2023-2024, acestea  să asigure desfășurarea activităților didactice specifice formării și evoluției în cariera didactică preuniversitară, prin mentorat didactic, la nivelul Comisiei de mentorat didactic și formare în cariera didactică (CMDFCD) din unitățile de învățământ preuniversitar din întreaga țară.

În acest sens, vă comunicăm următoarele:

 În anul școlar 2022-2023, în cadrul proiectului, se vor implementa programele de formare continuă acreditate prin OME nr. 4740/19.08.2022:

  • PROF III – Management educațional în context mentoral16 credite profesionale transferabile,  64 ore, organizat  în sistem online (componenta sincron – 33 ore și componenta asincron – 31 ore); grup țintă: personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare şi de control
    • PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning16 credite profesionale transferabile,  64 ore, organizat  în sistem online (componenta sincron – 33 ore și componenta asincron – 31 ore), grup țintă: personal didactic de predare, personal de conducere, de îndrumare şi de control.

Amănunte privind înscrierea la cele două programe de formare vor fi postate în curând pe site-ul CCD Sibiu.

Expert operațional GT,

Iancu Mirela Maria

Program de formare “Educație timpurie incluzivă”

Programul „Educaţie timpurie incluzivă” abordează tematica experienţelor timpurii ale copiilor care influenţează nu doar funcţionarea lor pe parcursul perioadei şcolare, dar pot avea efecte de-a lungul întregii vieţi. Studiile recente demonstrează efectele timpurii şi continue ale mediului şi experienţelor asupra dezvoltării cognitive. Relaţiile interpersonale şi interacţiunile pozitive fiind, la rândul lor, la fel de importante, nu doar pentru dezvoltarea cognitivă, ci şi pentru dezvoltarea emoţională şi ataşamentul social.

Casa Corpului Didactic Sibiu vă stă alături și vă sprijină în procesul de dezvoltare personală şi profesională în cariera didactică prin oferirea de programe de formare continuă acreditate.

Anunțăm formarea ultimei grupe de cursanţi la programul de formare acreditat „Educaţie timpurie incluzivă”, care oferă 22 credite profesionale transferabile, cu o durată de 89 de ore, în sistem blended learning(in format fizic si online – asincron ). Debutul cursului se va face în luna NOIEMBRIE.

Taxa de participare la acest program de formare este de 400 RON și se poate achita şi de către unitatea de învățământ.

Vă așteptăm cu drag să vă înscrieți și să vă alăturați grupului nostru țintă!

Link pentru înscriere:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtQem-oTqlmPpwn5aYqF7m0e4lYtvHtqtsNnKczw8ZOrq2wA/viewform

Oferta programelor de formare continuă acreditate, revizuită

În atenția doamnelor/domnilor director!Vă prezentăm, atașat, Oferta programelor de formare continuă acreditate, REVIZUITA , valabilă pentru anul școlar 2022-2023, cu precizarea că au fost încheiate parteneriate cu CCD Mureș, CCD Covasna, CCD București, dar și cu alți furnizori de formare continuă, astfel că veți putea alege și cursuri acreditate aparținând celorlalte instituții. Menționăm că, programele de formare aparținând CCD Sibiu se vor desfășura în format blended-learning, iar cele aparținând celoralte CCD-uri, în general, în format online. Toate înscrierile pentru programele de formare din această ofertă se vor face pe site-ul CCD Sibiu. Vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Director CCD Sibiu,

prof.Mirela Iancu

Angajări

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin O.M.E. nr. 5578/2021 cu modificările și completările ulterioare, angajează:

-2 profesori metodiști cu 1 normă

-1 profesor metodist – 0.5 normă plata cu ora

Condiții de încadrare profesor metodist:

a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;

b) titular în învăţământul preuniversitar;

c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;

d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;

e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.

f) competențele digitale constituie un avantaj.

Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere, adresată directorului Casei Corpului Didactic

b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare

c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă

d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice

e) Adeverinla de vechime în învățământ

f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani

g) Scrisoare de intenție

h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă e cazul

i) Cazierul judiciar în original

j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până în data de 14.10.2022, ora 12.

Rezultatele concursului de dosare se vor comunica individual.

Interviul va avea loc în data de 17.10.2022, iar rezultatele finale se vor anunța personal.

Parteneriat Asociația Gutenberg & ISJ Sibiu

ună ziua, 
Dorim să vă mulțumim încă o dată pentru sprijinul oferit până în prezent în cadrul  activităților susținute gratuit de Asociația Gutenberg din Cluj-Napoca pentru elevii claselor I-VIII din România. 
Aici regăsiți mesajul lunii Septembrie cu activitățile gratuite puse la dispoziție tuturor doritorilor și pe care vă rugăm să îl diseminați în comunitatea dumneavoastră.
”Sperăm că mesajul nostru vă găsește bine, cu multă energie pentru anul școlar care a început și că reîntâlnirea cu elevii dumneavoastră a fost una mult așteptată. 
În cadrul parteneriatului dintre Asociația Gutenberg și Inspectoratele Județene din țară, anul școlar 2022-2023 va aduce multe surprize atât pentru dumneavoastră în calitate de cadru didactic, cât și pentru elevii de la clasă. Pentru că Asociația Gutenberg crede în educația tuturor copiilor, a importanței implicării profesorilor atât în activitatea de la clasă cât și în cea extracurriculară, venim pe această cale cu o serie de programe în cadrul cărora implicarea dumneavoastră poate contribui la schimbarea educației în România. 
Mai jos regăsiți programele desfășurate de noi pe parcursul acestui an școlar: 
1. PROGRAME DEDICATE CADRELOR DIDACTICE: 

  • Cursuri & Training-uri Gratuite – În acest an școlar veți avea ocazia de a participa la o serie de training-uri și sesiuni de mentorat, atât fizic cât și online. Vă invităm să completați acest chestionar de analiză a nevoilor pentru a vă putea identifica ce subiecte sunt de interes pentru dezvoltarea dumneavoastră profesională și personală: https://forms.gle/cfCfo8hScwkp5r938

2. PROGRAME DEDICATE ELEVILOR:

  • Ateliere Conversaționale de Limba Germană și Franceză Gratuite – sesiuni online organizate individual, în afara orelor, prin înscrierea elevilor și a părinților claselor I-VIII, pentru grupe de 15-20 elevi. Atelierele sunt interactive și non-formale și sunt structurate pe nivel de limbă începător și intermediar, calendarul lunii Septembrie fiind următorul:

– Limba Germană, Nivel A1.1 – cu desfășurare în data de 27 Septembrie, interval orar 17:00-18:00 – Limba Germană, Nivel A1.2 – cu desfășurare în data de 29 Septembrie, interval orar 18:00-19:00- Limba Franceză, Nivel A1.1 – cu desfășurare în data de 26 Septembrie, interval orar 17:30-18:30- Limba Franceză, Nivel A1.2 – cu desfășurare în data de 27 Septembrie, interval orar 18:00-19:00Înscrierea și rezervarea locului la activitate se face accesând link-ul următor: https://forms.gle/NCrYbzFJvQ1yRRMz8

  • Tabere de Weekend Gratuite – organizate pentru grupe de 10-15 copii, înscrierea copiilor se face individual de fiecare părinte interesat la tematica dorită. Acestea vor avea loc în weekendurile din luna Aprilie – Mai 2023, pe o serie de tematici, în limba română, engleză, germană și franceză, în funcție de fiecare oraș. Taberele sunt dedicate grupului de vârstă 8-14 ani.

Înscrierea și rezervarea locului la activitate se face accesând link-ul următor: https://forms.gle/xxqTSPbqpcfHN2p7A

  • Ateliere Conversaționale de Limba Germană și Franceză Gratuite – sesiuni online organizate la clasă, în timpul orelor, prin înscrierea claselor I-VIII de către cadrele didactice, pentru grupe de 20-30 elevi. Atelierele sunt interactive și non-formale și sunt structurate pe nivel de limbă începător și intermediar. Ziua și intervalul orar de desfășurare a unui astfel de atelier este stabilit de comun acord cu profesorul de la clasă. 

Înscrierea și rezervarea locului la activitate se face accesând link-ul următor: https://forms.gle/jcn6AyjgwNypvXHv7

Ne-am bucura să împărtășiți acest mesaj cu colegii dumneavoastră cadre didactice, considerăm acestea ca fiind oportunități la care fiecare profesor sau elev din România ar trebui să aibă acces.
Vă mulțumim pentru sprijin și pentru orice nelămurire nu ezitați să ne contactați pe email la contact@didacto.ro sau la telefon 0752.822.373.
Cu respect,ASOCIAȚIA GUTENBERG”Vă rugăm să ne confirmați trimiterea mesajului către instituțiile de învățământ aflate sub conducerea dumneavoastră. 
Apreciem tot ajutorul și sperăm să revenim cu rezultate mai mari dar și cu o varietate de activități la finalul acestui an școlar. 
Cu stimă, ASOCIAȚIA GUTENBERG0752.822.373Comunitatea DIDACTO

Formatori pentru programele PROF III sau PROF IV

În vederea implementării programelor de formare PROF III-Management educațional în context mentoral și PROF IV-Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, vă informăm că, până în data de 26.09.2022, absolvenții programelor de formare PROF I și PROF II, care doresc să devină formatori pentru programele PROF III sau PROF IV și care îndeplinesc condițiile menționate în Anexa 1, vor trimite dosarul, în format scanat, pe adresa ccdsibiu.edu@gmail.com.   

Adresa 467/2022 Anexa 1 Anexa 2