Webinar „Educaţia outdoor, de la teorie la practică în educația timpurie”

Toamna ne invită la manifestarea creativității și imaginației în aer liber. „Educația outdoor” este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaționali din sistemul de învățământ formal.

Casa Corpului Didactic Sibiu vă invită, cu drag, să participați joi, 18.11.2021, începând cu ora 18:30, la activitatea de formare „Educaţia outdoor, de la teorie la practică în educația timpurie”.

Înscrierea la activitate se va face prin completarea următorului formular, în limita a 100 de participanți.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWwtk-XupHZGCegsgdltBXrutSoWTKY4eQT4CEsqlckwIQZQ/viewform?usp=sf_link

Activitatea se va finaliza cu prezentarea proiectului de parteneriat educațional „Provocări de toamnă. Program de activități outdoor în grădiniță”, al cărui grup țintă sunt preșcolarii și cadrele didactice care își desfășoară activitatea în învățământul preșcolar.

Taxe de participare: 50 RON.

Plata se va face până în data de 17.11.2021, prin transfer bancar, în contul CCD Sibiu, deschis la Trezoreria Sibiu: cont bancar RO97TREZ57620E335000XXXX. Se vor preciza denumirea activității și nume_prenume participant.

Vă așteptăm!

Profesionalizarea carierei didactice – PROF

Ministerul Educației organizează, în cadrul proiectului necompetitiv sistemic POCU, Profesionalizarea carierei didactice – PROF, o conferință științifică internațională pe tema carierei didactice. Aceasta va fi găzduită de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și va avea loc în perioada 25-26 noiembrie 2021, în sistem online.

Rolul conferinței este acela de a elabora o diagnoză a sistemului de formare pentru cariera didactică  la nivel național, de a integra elementele definitorii pentru formarea profesională continuă în cariera didactică din România în cadrul european/internațional și de a stabili linii directoare pentru profesionalizarea carierei didactice prin restructurarea paradigmei formării și prin asumarea modelului mentoral ca model formator în cariera didactică. 

Înscrierea se poate face accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIO8XCeixnG5nhcJsA8PyTvmcTRW3er1puYFgOo398iNc89Q/viewform

Informațiile suplimentare despre proiect le găsiți pe site-ul proiectului, alături de agendă:

https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/icm2021/en/

Natura în literatură, arte și științe – activități didactice

Motto:

Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine.” Albert Einstein

„Tot ce se predă la ore în interiorul școlii poate fi predat și afară, de multe ori în moduri mai plăcute pentru copii.”Cathy James

Natura receptată prin ochi de artist sau ochiul omului de știință a cunoscut și cunoaște o preocupare permanentă. Poetul va continua să dea glas acesteia prin condeiul cuvântului poetic devenit parte a sufletului său, pictorul va creiona cu penelul său varietatea acesteia, dând imagine realității exterioare, dar și a celei interioare, iubitorul de muzică va vibra prin glasul notelor muzicale, dar și prin cântecul naturii, omul de știință va fi neobosit să exploreze natura, căutând să descifreze necunoscutele acesteia, iar dascălul va găsi mereu resurse pentru proiectarea de activități didactice creative, plecând de la farmecul, frumusețea sau misterul naturii, imprimând prin harul său în sufletele educabililor (copiilor/tinerilor) toate aceste comori pe care natura ni le dezvăluie necontenit.

Vă invităm să reflectați, să cercetați și să poposiți cu gândul, cu sufletul și cu mintea asupra naturii și apoi să dați glas acestei experiențe.

Materiale rezultate, având ca temă generală – natura – se pot structura pe următoarele variante:

-eseuri/ referate;

-exemple de activități didactice.

Cadrele didactice vor primi adeverință de participare, iar materialele cele mai reușite/ de impact vor fi publicate în paginile Revistei MAGISTER a Casei Corpului Didactic Sibiu și mediatizate pe site-ul www.ccdsibiu.ro, la pagina EVENIMENTE.

Detaliile privind trimiterea materialelor se găsesc în regulamentul atașat.

Anunţ ARDOR

Mulțumită unei sponsorizări oferite de RiscPro, o agenție specializată pe implementarea practică a acțiunilor care ajută orice organizație să respecte legislația în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și asigurarea securității informațiilor și a sistemelor informatice, ARDOR are posibilitatea să ofere 2 burse pentru cadre didactice care se află la începutul carierei și/sau predau în mediul rural.
Vă rugăm să ne ajutați cu promovarea cursului în general, iar dacă știți pe cineva care se încadrează în criteriile de mai sus pentru bursă, v-am fi foarte recunoscători să le spuneți de această oportunitate și să îi rugați să completeze Formularul de înregistrare la cursul SIPDODOR. Am atașat și o imagine simpatică de promovare a acestor burse – poate ajută.
Detalii înscriere și plată

     Perioada de desfășurare: 12 noiembrie – 05 decembrie   Durata cursului: 40 de ore. Prezența obligatorie în proporție de 80%.�� Cursul se va desfășura în mediul online, pe platforma 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐑𝐨𝐨𝐦, în principal în zilele de weekend (vineri, sâmbătă și duminică). O sesiune de curs va dura aproximativ 4 ore (pe zi). În total vor fi 𝟏2 𝘇𝗶𝗹𝗲 de curs. Durata programului de formare este de 𝟰𝟬 𝗱𝗲 𝗼𝗿𝗲 (sincron, asincron).

Înscrierihttps://bit.ly/3niHofc
    Termen limită înscrieri: 𝐉𝐨𝐢, 𝟏𝟏 𝐧𝐨𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟕,𝟎𝟎
    Taxă înscriere: 280 RON/ participant** 2 burse pentru cadre diactice care se află la începutul carierei și/sau predau în mediul rural.ℹ️ Cursul are 10 credite profesionale transferabile (CTP). La finalizarea cu succes a programului de formare veți primi un atestat de formare continuă eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării.
    Informații despre curs și testimoniale: https://dialogon.ro/pentru-profesori/
Cine sunt formatorii     Formatorul acestui curs: 𝐝𝐧𝐚. 𝐈𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐬𝐳𝐞𝐠𝐢, profesor de logică, argumentare și comunicare, filosofie, precum și de dezbatere, oratorie și retorică în cadrul Colegiului Național „Grigore Moisil” din București, este președintele clubului de dezbateri Moisil Debate Club, pe care l-a înființat în anul 2014 și formator ARDOR

Important de știut
Prin completarea formularului de înscriere,  vă confirmați înscrierea la curs și astfel, vă asumați că:Aveți acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului (laptop cu cameră și microfon funcționale și/sau calculator/sistem PC cu microfon și cameră webcam funcționale)
Veți fi disponibili pentru participarea activă la cursul de formare în perioada comunicată. Amintim că prezența la curs este obligatorie în proporție de 80%. Absentarea de la orele de curs (în afara situațiilor de natură medicală care pot fi dovedite) va revoca dreptul dumneavoastră de a primi diploma de studiu la finalizarea cursului.Plătiți taxa de curs în termen de 5 zile lucrătoare de la înscriere. Plata se efectuează prin virament bancar în cont IBAN: RO29RNCB0084010773330001, deschis la Banca Comercială Română (sucursala Mihai Bravu, București) cu precizarea  [Taxa curs SIPDODOR online_seria V, GR. 1]. Dovada plății se transmite pe adresa de email contact@ardordebate.org
 Trimiteți dosarul de acte:

 • Copie după buletin
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după certificatul de căsătorie (în cazul doamnelor care și-au schimbat numele după căsătorie)
 • Copie după diploma de licență
 • Adeverință de încadrare eliberată de instituția de învățământ de care aparții
 • Declarația prin care confirmiați că aveți acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în format online.

Vă mulțumim anticipat pentru tot ajutorul.
Cu cele mai bune gânduri,


Crenguța MIHĂILĂ

Ofițer Administrativ

0724.171.789

crenguta.mihaila@ardordebate.org  

OFERTĂ CURS ARHIVAR

OFERTĂ CURS ARHIVAR

COD COR 441501

DESCRIEREA CURSULUI:

Calificarea Arhivar” este proiectata pentru cei care lucreaza in domeniul gestionarii si punerii la dispozitia publicului a documentelor create, in decursul activitatii lor, de institutiile publice si de organizatiile private. Activitatea arhivarului se desfasoară atat în depozitul de arhiva dar si in cadrul compartimentelor, structurilor, organizatiilor creatoare de arhive.

Calificarea de arhivar este obligatorie pe piata muncii, intrucat, conform art. 31 din legea Arhivelor Nationale, nr. 16 din 1996, fiecare organizatie, publica sau privata are obligatia sa isi organizeze un compartiment de arhiva, administrat de personal specializat si responsabil in probleme de arhiva ce va fi format in acest sens. Unitatile publice si cele private (firmele) vor trebui sa isi insereze in propriile organigrame personal calificat in domeniul ARHIVAR.

COMPETENTE DOBANDITE:

 • Redactarea nomenclatorului arhivistic;
 • Gestionarea fondului documentar;
 • Prelucrarea documentelor;
 • Utilizarea informaţilor din documente;
 • Conservarea arhivei în depozit;
 • Inregistrarea solicitarilor privind eliberarea de documente;
 • Depisteaza documente referitoare la informaţiile solicitate;
 • Intocmeste/elibereaza acte specifice si pastreaza modul de evidenta a actelor solicitate/eliberate;
 • Aplicarea normelor de sanatate si securitate in munca si de prevenire a incendiilor;
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului.

Tipul programului: inițiere

Desfasurare: ONLINE

Durata: 120 ore (aprox. 1 lună)

Preț: 700 ron

Condiții de acces:

 • studii medii (diploma de bacalaureat obligatoriu)

Desfasurare: ONLINE

Data incepere: 16.11.2021

Formator: CORNELIA TANE

Acte necesare:

 • copie act de identitate
 • copie certificat de naștere
 • copii acte studii
 • copie certificat căsătorie

Mențiuni:

 • Programa de pregătire teoretică și practică este avizată de MINISTERUL AFACERILOR INTERNE și ARHIVELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI;
 • Suntem autorizați de către COMISIA DE AUTORIZARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULȚILOR DIN JUDEȚUL SIBIU;
 • În urma cursului se va obține certificatul de absolvire pentru ocupația arhivar, recunoscut de MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE și MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE.

    Informatii si detalii la contact:

IULIA SORESCU |SC LIFE SKILLS SRL
0745 971 547
iulia.formareprofesionala@gmail.com
Sibiu, România

Alte documente necesare:

Contract

Contract achizitii publice

Legat de seminarul “Inteligența emoțională și performanța școlară”

Bună ziua,

Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea noastră. Dat fiind faptul că numărul celor înscriși a fost foarte mare și primim solicitări în continuare, vom organiza mai multe sesiuni cu această temă.

În cursul zilelor următoare vom trimite un e-mail de confirmare primelor persoane care s-au înscris, urmând ca în cadrul următoarelor sesiuni care vor fi anunțate ulterior, să participe următorii înscriși.

Vă mulțumim pentru interes și înțelegere.

CCD Sibiu

Inteligența emoțională și performanța școlară

Vă invităm miercuri, 3 noiembrie 2021, ora 12.00, să purtăm un dialog online pe tema Inteligența emoțională și performanța școlară. Invitat din partea C.J.R.A.E. Sibiu, profesor consilier școlar, Marilena Savu. Așteptăm cu interes participarea cadrelor didactice și împărtășirea experiențelor acestora. Atunci când vorbim, doar repetăm ceea ce știm deja; când ascultăm e posibil să învățăm ceva nou.

În vederea eliberării adeverințelor de participare, avem rugămintea de a completa formularul de înscriere de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1dG-Pibla9yQYVWpifOXatZMsqPL9UYIewR9iRMDSvzY/edit?ts=617a9267

Prof. metodist CCD Sibiu

Ursuț Georgiana

Anunţ echivalare

În atenția doamnelor/domnilor director din unitățile de învățământ,

Având în vedere Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMEC 5967/6.11.2020, vă rugăm să analizați noua metodologie, până la data de 15 noiembrie 2021.

În perioada 16-20 noiembrie, Casa Corpului Didactic Sibiu va organiza o întâlnire cu toți directorii din unitățile școlare, pentru organizarea activității, conform prezentei metodologii și pentru a clarifica toate aspectele pe care dvs. ni le-ați semnalat telefonic sau pe mail.

Avem rugămintea să nu mai trimiteți dosarele cadrelor didactice către Casa Corpului Didactic și să vă asigurați, că acestea vor fi întocmite după ordinul precizat mai sus, nu după cel vechi, așa cum au fost toate dosarele pe care le-am primit până acum și pe care, cu părere de rău, vom fi nevoiți să vi le returnăm, în vederea completării corecte.

Dosarele completate, conform noului ordin, vor rămâne în școli!!!

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Rezultatele selecției de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Nr. Crt.Numele și prenumeleRezultatul selecțieiObs.
1.STROIE S. MONICAAdmis –
2.SAVU MARILENAAdmis –
3.LIMBĂȘAN CAMELIAAdmis –
4.MOGA THALIDA LILIANAAdmis –
5.NEAGU MĂRIUCAAdmis –
6.UCEAN DORINAAdmis –

Interviul va avea loc joi 28 octombrie, ora 12, sala 1.16, Casa Corpului Didactic Sibiu.

Colegii care au depus dosare și erau deja formatori pe diverse programe, au promovat toate etapele de selectie.

Director,

   Prof. Iancu Mirela Maria