Apel pentru înscrierea la Activitatea 4.3 – Proiectul CRED

În cadrul proiectului CRED (CURRICULM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ, pentru toți a fost planificată Activitatea 4.3 “Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național” în cadrul căreia este prevăzută organizarea a 90 workshop și 3 conferințe naționale.

Metodologia organizării Activității 4.3 se poate descărca de aici.

În județul Sibiu workshopul va avea loc în data de 11 iunie 2021, între 9-12 și 14-17, la Casa Corpului Didactic din Sibiu.

Cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial care doresc să participe la aceste workshop-uri se pot înscrie în link-ul acesta https://forms.gle/kt9bkpnU13zaxQ4u5 până în data de 7 iunie 2021, ora 16, iar până în data de 9 iunie 2021, cel târziu, vor depune la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, dosarul de înscriere cu următoarele documente:

 • –      Cerere de înscriere ca participant la workshop
 • –      Formular de înregistrare individuală a participanților
 • –      Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
 • –      Copie CI/BI
 • –      Adeverinţă sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv ”expert în dezvoltarea resurselor curriculare” sau ”reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ”experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

Găsiți șabloanele documentelor aici:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

 • –  experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
 • –  autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
 • –  autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
 • –  participanți  la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.).

 NOTĂ: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

          Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, mihaela.seusan@educred.ro

”Stresul în viața noastră-prieten sau dușman?”

Casa Corpului Didactic Sibiu și Facultatea de Psihologie din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu vă propun un workshop intitulat: ”Stresul în viața noastră – prieten sau dușman?”

Activitatea va fi prezentată de către domnul Lector univ.dr. Mihai Sima și va cuprinde două sesiuni:

Workshop I, care va avea loc în data de 02.06.2021, ora 16-18, cu tematica:

 1. Ce este stresul?
 2. Care sunt factorii stresori?
 3. Forme/aspecte ale stresului.
 4. Efecte ale stresului.
 5. Modalități de gestionare a stresului.

Workshop II, care va avea loc în data de 09.06.2021, ora 16-18 cu tematica:

 1. Stresul în activitatea profesională.
 2. Bullying-ul și mobbing-ul.
 3. Situații de stres în activitatea didactică și gestionarea acestora.
 4. Mecanisme de apărare psihică.

Pentru a participa la activitățile propuse, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

LINK: Stresul în viața noastră – prieten sau dușman? WORKSHOP I- 02.06.2021 WORKSHOP II- 09.06.2021

Organizatori: prof. metodist Maier Nicoleta  

            prof. metodist Mateescu Mirela

Suport tehnic: Ciobîcă Ștefan

Festivalul de literatură pentru copii – Sibiu, 2021

Casa Corpului Didactic Sibiu, Grădinița cu program prelungit ”Elefănțelul Curios” Sibiu, Institutul Francez din România și Asociația Edumedia, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, vă invită să participați la Festivalul de literatură pentru copii, ediția a VI-a, organizat în perioada 17 mai – 17 iunie 2021.

Informații despre Festival găsiți la Evenimente, pe pagina Festivalului – AICI

Atelier de formare “Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist”

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sibiu și Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Turnu Roşu vă invită să vă înscrieți la atelierul de formare Bune practici în activitatea educaţională cu copilul cu tulburări din spectrul autist (TSA). Obiectivul atelierului este acela de a optimiza activitatea cadrelor didactice participante în relaţia cu preşcolarul/ elevul cu TSA în actul educaţional, în scopul integrării adecvate a acestuia.

Atelierul va avea loc joi, 13 mai 2021, interval orar 17-18.30.

Înscrierea se poate face până în data de 12 mai 2021, ora 16  (în limita celor 100 de locuri disponibile), prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNw_sTxS-NErie-PdXIr9l8Qa9xVw0kDtPRS9Cnn9chzdOrA/viewform.

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de gmail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!

Autorul lunii mai: Tudor Arghezi

(pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român, cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului.

Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum și literatură pentru copii.

 A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului. 

Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatura română. 

23 aprilie – Ziua Internațională a Cărții și a Bibliotecarului

Din anul 1995, la inițiativa UNESCO se sărbătorește în 23 aprilie ”Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor”, având drept scop încurajarea și stimularea lecturii, atragerea oamenilor spre instituțiile de cultură.

În anul 1998, considerându-se că lectura și cartea nu pot fi privite în afara bibliotecilor și a bibliotecarilor, se adaugă la sărbătoarea cărții și cea a bibliotecarului din România.

Biblioteca a fost permanent considerată laborator al cunoașterii. Ea reprezintă spațiul interdisciplinarității, al cunoașterii exhaustive unde descoperim că, de fapt, cunoștințele noastre sunt complementare și se sincronizează.

Declararea ”Zilei Bibliotecarului” în România reprezintă un omagiu adus unei profesii de importanță deosebită pentru cultura națională.

În acest an, Casa Corpului Didactic Sibiu, împreună cu bibliotecile școlare din județul nostru, și-au propus să vă invite și să vă atragă în spațiul lor, prezentându-vă în broșura virtuală de mai jos câteva crâmpeie din activitatea lor zilnică.

Le mulțumim tuturor bibliotecarilor școlari pentru că sprijină permanent activitatea instructivă și educativă din instituțiile de învățământ!

Ziua bibliotecarului by Maria Pitariu

Evenimentul „Formarea CRED: pasul necesar către activitatea didactică inovatoare susținută de competențe digitale”

Cu peste 30.000 de cadre didactice beneficiare ale formării, dintre care peste 20.000 în ultimul an, formarea CRED reprezintă, în continuare, pasul decisiv pe care profesorii din învățământul preuniversitar îl pot face către o activitate didactică inovatoare, susținută de competențe digitale.

Miercuri, 14 aprilie 2021, între orele 16:00-17:30, aflăm mai multe despre acest subiect în cadrul unui nou eveniment online marca ”Proiectul CRED”, transmis live pe pagina de Facebook ”Proiectul CRED”.

Formatori, cursanți și experți CRED vor vorbi despre programele de formare din cadrul proiectului ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, programe adaptate nevoilor actuale ale cadrelor didactice, atât din perspectiva abilitării curriculare, cât și din cea a formării/dezvoltării competențelor digitale.

Evenimentul* „Formarea CRED: pasul necesar către activitatea didactică inovatoare susținută de competențe digitale” va fi unul dinamic, interactiv, fiind bazat pe dialog și schimburi relevante de informații și idei. De asemenea, gazdele vor răspunde, chiar în timpul evenimentului, la întrebările transmise de către cei care asistă la transmisiunea live.

Veți putea afla informații relevante despre modul în care formarea CRED sprijină, în rândul cadrelor didactice participante la formare, dezvoltarea de noi perspective didactice în abordarea curriculară a disciplinelor predate.

Veți auzi, direct de la formatori și cursanți CRED, despre interacțiunea din timpul cursurilor, despre mediul de învățare deschis din formarea CRED, despre energia, dinamismul, activarea de resurse ce caracterizează sesiunile de formare. Despre toate exercițiile ce au ca obiectiv dezvoltarea personală a cursantului, orientându-l totodată pe acesta în ceea ce urmează să facă la clasă, sprijinindu-l în a construi activități de învățare relevante în sala de clasă, fie aceasta virtuală sau nu.

Veți descoperi cum vă poate sprijini în activitatea didactică experiența pe care proiectul CRED o are, de timp îndelungat deja, în dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, având în vedere faptul că, și înainte de pandemie, formarea CRED avea o componentă digitală puternică, cursanții fiind implicați, încă de la începutul formării, în/prin, și nu despre, contexte de învățare online.

Veți putea înțelege ce înseamnă pentru un cadru didactic apartenența la Comunitatea CRED, comunitate educațională puternică, în cadrul căreia profesoriicomunică constant, împărtășesc bune practici, resurse și experiențe, cer și oferă informații importante și actuale despre procesul educațional și, nu în ultimul rând, oferă și primesc sprijin, pe numeroase planuri.

Prin temele abordate vor fi detaliate subiecte de actualitate și de interes pentru fiecare cadru didactic din nivelurile primar și gimnazial și, de aceea, vă invităm să fiți alături de noi la eveniment!

Nu în ultimul rând, pentru că numeroase cadre didactice și-au exprimat deja dorința sau intenția de a beneficia de programele de formare CRED, reamintim aici că au început înscrierile pentru Seria a 8-a de formare, cursurile urmând să se desfășoare, exclusiv în format online, în perioada 17 mai – 31 iulie 2021.

Pentru a aplica, vă puteți înscrie prin depunerea unui dosar. Toate detaliile privind înscrierea sunt disponibile AICI – click pentru acces.

Vă așteptăm cu drag să veniți alături de noi în marea Comunitate CRED!

*Evenimentul online „Formarea CRED: pasul necesar către activitatea didactică inovatoare susținută de competențe digitale” are loc miercuri, 14 aprilie, de la ora 16:00, și poate fi urmărit LIVE pe pagina de Facebook „Proiectul CRED”