CDIdei în cărți

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” este cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale, aprobat prin OMEN nr. 3016/09.01.2019, Domeniul Cultural artistic – culturi și civilizații, poziția 35 (https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30162019-privind-aprobarea-calendarului-competi%C8%9Biilor). În anul 2019 se va desfășura a V-a ediție a Festivalului.

Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, centre de documentare şi informare  (CDI) şi biblioteci din cadrul unităţilor de învăţământ, a izvorât din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în general cât şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

Informații despre edițiile anterioare, precum si despre editia din acest an găsiți pe site-ul proiectului https:// cdidei.wordpress.com/