Programul de formare acreditat „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică”

Stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de colaborator al ARDOR, vă invită să vă înscrieți, până la data de 16 martie 2021, la programul de formare acreditat „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbateri, Oratorie și Retorică”, ce se va derula în perioada 26 martie – 18 aprilie 2021, online, pe Google Classroom.

Acreditat pentru prima dată în 2016, acest curs de formare profesională, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, a fost reacreditat de ARDOR (Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică) în 2019.

Despre acest curs, participanții de până acum au împărtășit că ”și-au dezvoltat abilitățile de vorbit în public, gestionarea emoțiilor, argumentare și contraargumentare”,  au descoperit „metode mai interesante pe care le pot folosi în diferite ore de predare – învăţare”, modalități de „încurajare a elevilor pentru a-și spune întotdeauna părerile”,  „încredere, relații și posibilități de schimb și colaborări cu alți colegi profesori”.

Acest curs se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, având drept scop familiarizarea acestora cu elementele de bază ale dezbaterilor (argumentare, contra-argumentare, discurs) și folosirea acestor metode în predarea la clasă (indiferent de materie) sau în cadrul cursului opțional de dezbateri.

Așadar, dacă vă doriți un curs de dezvoltare personală sau sunteți în căutare de metode prin care să țineți pasul cu așteptările elevilor, părinților, managerilor și comunității din care faceți parte, câștigând, în același timp și o serie de 10 credite, vă invităm să vă înscrieți în formularul online de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1uLECtj7W3tAB5Li2H7yw66cOrRQ0dZtzH5qyWIqPeQA/edit

Termen limită înscrieri: 16 martie 2021, ora 16

Fișa cursului și broșura de prezentare

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” – ediția a VI-a, 2021

Avem plăcerea de a anunța relansarea ediției a VI-a a Festivalului-concurs “CDIdei în cărți”, ediție care a fost suspendată în anul 2020 din cauza pandemiei creată de Covid 19. Acest proiect a fost cuprins și în anul 2021 în Calendarul Activităților Educative Naționale, însă Ordinul MEC nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020, a prevăzut din nou suspendarea activităților propuse.

În conformitate cu prevederile acestui ordin, “proiectele educative proprii planificate în Calendarul activităților, aprobat de consiliul de administrație, se vor desfășura în funcție de situațiile concrete din unitatea/comunitatea respectivă.”

Având în vedere ecoul edițiilor anterioare, Casa Corpului Didactic Sibiu a inclus Festivalul “CDIdei în cărți” în Calendarul activităților proprii din anul școlar 2020-2021 cu scopul de a asigura cadrul pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a), ca resurse în formarea competențelor-cheie, utilizând metode ale educaţiei nonformale.

În situația în care doriți să ne fiți alături (și) în anul anul 2021, vă rugăm să înscrieți instituția pe care o reprezentați (casa corpului didactic sau unitatea de învățământ) în acest link, până în data de 22.02.2020.

Ulterior vă vom transmite documentele de parteneriat și vom organiza o întâlnire on line în data 23.02.2021, ora 14, pentru a vă prezenta detaliile proiectului. În situația în care va fi cazul, vom prelungi perioada de înscriere și vom organiza și alte întâlniri cu reprezentanții unităților nou înscrise.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturării unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

Festivalul “CDIdei în cărți” se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere și Arte Sibiu.

În anul 2021, Festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă astfel:

 •         clasele III- IV
 •         clasele V-VI
 •         clasele VII- VIII.
 •         clasele IX-X

Pentru fiecare categorie de vârstă sunt definite următoarele secțiuni: secțiunea lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne (limba franceză, limba engleză, limba germană) și o secțiune pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

În cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” elevii, în echipe de câte trei, coordonați de un cadru didactic, vor alege o lucrare pe care să o citească și vor realiza următoarele produse:

 • a. fișa lucrării citite
 • b. jurnalul echipei
 • c. obiect reprezentativ / macheta unei secvențe reprezentative din lucrarea citită /  filmul de prezentare a cărții (book trailer), după caz.

Elevii vor pregăti o prezentare orală, de cel mult 10 minute, a obiectului realizat/ machetei realizate/ filmului realizat.

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară, în anul 2021, la nivelul următoarelor etape: județeană/ regională și națională.

Instituțiile care se înscriu la Festival (casele corpului didactic, unităţile de învățământ, centrele de educație incluzivă) vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a VI-a, 2021, criteriile şi instrumentele de evaluare.

Etapa județeană/ regională a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi” va avea loc online, în perioada 10-21 mai 2021, iar etapa națională  a avea loc, tot online, în perioada 31 mai-4 iunie 2021.

Toate informațiile privind Festivalul se vor găsi pe site-ul proiectului, https://cdidei.wordpress.com, iar corespondența în cadrul proiectului se va realiza utilizând adresa cdidei.incarti@ccdsibiu.ro.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – responsabil național al Festivalului

Director CCD Sibiu, Prof. Mirela Maria IANCU

În atenția directorilor unităților de învățământ din județul Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu, în calitate de coordonator metodologic al centrelor de documentare și informare (CDI), ținând cont de misiunea și funcțiile CDI, are ca obiectiv prioritar, dezvoltarea rețelei CDI din județul Sibiu.


Pentru realizarea acestui obiectiv, vă invităm în data de 16 februarie 2021, ora 14, la o întâlnire online (utilizând aplicația Zoom.us) pentru a vă prezenta misiunea, funcțiile CDI, activitățile din CDI precum și Procedura de înființare a unui Centru de Documentare și Informare în unitatea dumneavoastră.


Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare a fost aprobat prin OMECTS 5556/2011 (click aici).
Centrul de documentare şi informare este o structură info-documentară modernă, un centru de resurse pluridisciplinare şi multimedia, care oferă beneficiarilor un spaţiu de formare, de comunicare, de informare şi de exploatare a fondului documentar şi a tehnologiilor informaţiei şi comunicării în educaţie, un loc de cultură, deschidere, întâlnire şi integrare.
Prin crearea CDI se urmăreşte ca structurile info-documentare (biblioteci școlare), existente la nivelul unităţii de învăţământ, să se dezvolte și să se modernizeze, să-și diversifice serviciile specifice și resurselor documentare. Se dorește, de asemenea, întărirea rolului pedagogic al personalului încadrat, dezvoltarea ofertei de activitate şcolară şi extraşcolară, favorizarea accesului la documentaţia actuală al tuturor utilizatorilor, respectiv la expertiza unui personal calificat în domeniul ştiinţelor documentării şi informării.
În situația în care considerați că un centru de documentare și informare ar răspunde nevoilor/ obiectivelor instituționale vă invităm să vă înscrieți, până în data de 15 februarie 2021, ora 14, în link-ul de aici.
Recomandăm participarea unui reprezentant/ unor reprezentanți din conducerea fiecărei unități de învățământ și a bibliotecarului școlar, acolo unde este cazul, precum și a cadrelor didactice/ personal didactic auxiliar care urmează să facă parte din echipa de proiect pentru amenajarea și dotarea CDI.
Persoanele înscrise vor primi pe mail un link pentru întâlnirea online, înainte cu cel puțin 2 ore de începerea acțiunii.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro)

Director CCD Sibiu, prof. Mirela Maria IANCU

Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu continuă în luna ianuarie 2021 seria Atelierelor digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Al treilea Atelier digital, în care vor fi prezentate 2 instrumente digitale, platforma TED-Ed și aplicația Miro, va avea loc joi, 28 ianuarie 2021, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 28 ianuarie 2021, ora 12, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYoFvnrkd7WsUmO-nYMcJ3-JHTytYtvG5078FMG6W1ZqyHgg/viewform

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!

În atenția doamnelor și domnilor directori ai unităților de învățământ în care au fost înființate Centre de Documentare și Informare


În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean. În acest sens, vă invităm să completați formularul din linkul de aici https://forms.gle/pXXUX3EteiFwFS6w5 , până în data de 27.01.2021

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, mail), conducerea unității, responsabilul CDI (nivel de studii, specializări, date de contact), nr. elevi, număr cadre didactice, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI, activități derulate în semestrul I al anului școlar 2020-2021. Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 20-25 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. 


Vă mulțumim. 


Persoană de contact: Mihaela Seușan- responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@ccdsibiu.ro).

MIHAI EMINESCU la ceas aniversar (15 ian. 1850 – 15 iun. 1889)

Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu vă propune o incursiune succintă în biografia poetului Mihai Eminescu prin intermediul unor fotografii și impresii ale unor scriitori și critici consacrați.

Pentru activități de cercetare privind viața și opera marelui poet național, vă așteptăm la sediul nostru, fondul de carte aferent fiind atotcuprinzător.

Bibliotecar CCD Sibiu

Maria Pitariu

Viața lui Eminescu in imagini

Modificări în cadrul selecției grupului țintă pentru proiectul CRED

Ca urmare a primirii Adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 3781/2021, vă informăm că, față de apelul lansat în data de 4.01.2021, (click aici), pentru selecția cadrelor didactice s-au modificat următoarele:

 • Criteriile de selecție (Anexa 2 din Adresa MEC 3781/2021)
 • Calendarul selecției
 • Modalitatea de înscriere : Înscrierea se va face fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9  (Pentru a accesa documentul se copiaza linkul, se duce in bara de cautare google si acolo devine disponibil)
 • Arhiva cu tipizatele pentru documentele de înscriere. Noile documente se găsesc în această ARHIVĂ.

Noul calendar al selecției este:

 • Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial va fi realizată fie la nivelul unității de învățământ și validată de conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin completarea chestionarului de înscriere online din acest link: https://forms.gle/cip6EFrLVmNEq2bn9 . În cazul înscrierii online, documentele doveditoare se pot semna ulterior. – Până la data de 20.01.2021:
 • Transmiterea de către unitățile de învățământ a listei, în format electronic, cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@ccdsibiu.ro). – Până în data de 22.01.2021
 • Depunerea la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15, a dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate. Depunerea dosarelor se poate face astfel:  de luni până joi, între orele 8-16, iar vineri, între 8-14. – Până în data de 29.01.2021

Dosarul de înscriere al cursantului va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Rugăm, în continuare, conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ, pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, expert coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu continuă în luna ianuarie 2021 seria Atelierelor digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Al doilea Atelier digital, în care va fi prezentată aplicația Quizizz, va avea loc vineri, 15 ianuarie 2021, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 14 ianuarie 2021, ora 15, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdIlP-n3Vm1L5gJGm1-vKznZjNxFIZcLwWMOwxnZLl012MA/viewform.

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!