Anunt Prof III

În atenția doamnelor/domnilor Director,

Ref. la Proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF Beneficiar: Ministerul Educației POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

            Vă rugăm să ne sprijiniți și să transmiteți cadrelor didactice, care sunt eligibile, prezentul mail, în vederea înscrierii și participării lor la programul de formare continuă PROF III – Management educațional în context mentoral, cu durata de 64 de ore și un număr de 16 credite profesionale transferabile, acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF. 

Grupul țintă al programului de formare este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar care face parte dintr-una din următoarele categorii:

– inspectori școlari

– directori/directori adjuncți de unități de învățământ preuniversitar

– responsabili sau membri ai C.M.D.F.C.D.

– metodiști ai I.S.J.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023, în sistem online.

Înscrierea la program a cadrelor didactice se realizează în felul următor:

1.     Accesând și completând următorul link:

https://forms.gle/akcVpaXFAD7dZ9Bv9

2.     Completând un dosar de înscriere, ale cărui documente constitutive le regăsiți aici( cerere, anexa1, anexa2,anexa3,contract), dosar care trebuie depus în format letric la sediul Casei Corpului Didactic Sibiu până la data de 4 septembrie 2023.

Termen de completare a linkului: 28 august 2023.

Mirela-Maria IANCU

Director Casa Corpului Didactic Sibiu

Anunț PROF

În atenția doamnelor / domnilor Director,

Ref. La Proiectul Profesionalizarea carierei didactice – PROF Beneficiar: Ministerul Educației POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

            Ținând cont de adresa Ministerului Educației nr. 1985/DGMRURS/02.08.2023, atașată prezentului mesaj,

Vă rugăm să ne sprijiniți și să transmiteți cadrelor didactice prezentul mail, în vederea înscrierii și participării lor la programul de formare continuă PROF IV– Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, acreditat prin OME nr. 4740/19.08.2022, implementat în cadrul proiectului POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF.  

Grupul țintă al programului este constituit din personal didactic din învățământul preuniversitar și nu este limitat la un anumit nivel de învățământ sau la o anumită categorie de unități de învățământ.

Activitățile de formare se vor desfășura în perioada septembrie-octombrie 2023, în sistem online.

Înscrierea la program a cadrelor didactice se realizează în felul următor:

1.     Accesând și completând următorul link: https://forms.gle/kguja1xgQfnQBPKRA

2.     Completând un dosar de înscriere ale cărui documente consitutive le regăsiți aici (cerere, anexa1, anexa2, anexa3, contract), dosar care trebuie depus în format letric la sediul CCD SIBiU

Termenul de completare a linkului este 25 august 2023.

Cu stimă,

Mirela-Maria IANCU

Director Casa Corpului Didactic Sibiu

Anunțuri

APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT – cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna ÎN GRUPE/CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CARE ȘCOLARIZEAZĂ COPII/ELEVI APARȚINÂND MINORIȚĂȚILOR NAȚ.

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PREȘCOLAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PRIMAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Webinarul: “Toți diferiți, toți egali în școlile din România.”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal, a organizat webinarul: “Toți diferiți, toți egali în școlile din România.” –  principii și metode de încurajare a incluziunii și a diversității la nivelul clasei / unității de învățământ; în cadrul Campaniei „O școală pentru toți copiii ei”. 
Webinarul a avut-o formator pe doamna profesor metodist al Casei Corpului Didactic – Maier Andrada Victoria. Ne-am bucurat, de prezența și susținerea doamnei director CCD Sibiu – Iancu Mirela Maria, căreia îi mulțumim!Pe parcursul webinarului s-au abordat principii, metode și tehnici, menite să faciliteze incluziunea și să transmită într-un mod creativ cadrelor didactice participante informații și resurse care le vor ajuta la clasă. Din activitățile prezentate și desfășurate, menționăm următoarele: “Blazonul personal”, “Totul despre mine – puzzle”, “Sunt un puzzle”, “Culorile curcubeului meu”, “Poezie despre mine”, “Povestea ariciului”, “Eticheta”, “Autoportret”, “Vedetă pentru o oră” și “Ferestre deschise.”Astfel, am marcat diversitatea și incluziunea, invitând participanții să nu fie doar spectatori, ci să se lase inspirați!✨Atmosfera a fost plăcută și plină de pozitivism, activitățile interactive și participanții implicați!☺️Mulțumim și felicitări cadrelor didactice prezente, care alături de noi caută să transforme școala într-un loc de creștere pentru TOȚI! 🫂#haide #diferitidaregali #RAA

Responsabil activitate și formator,Prof. metodist CCD Sibiu,Andrada Maier

FESTIVALUL CDIDEI ÎN CĂRȚI – PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL ETAPEI JUDEȚENE

Stimați elevi și profesori coordonatori,
Ne bucurăm că ați participat alături de noi la etapa județeană a Festivalului CDIdei în cărți – 2023 și că ați împărtășit cu emoție tainele cărților pe care le-ați citit.
Încununarea muncii voastre o regăsiți în tabelele de mai jos.
Felicitări tuturor participanților și mult succes echipelor de pe locul I care vor reprezenta județul Sibiu la etapa națională!

Echipa CCD Sibiu

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/premii-CDIdei-cls.-VII-VIII.pdf

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/premii-CDIdei-cls-III-IV.pdf

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/premii-CDIdei-cls.-V-VI.pdf

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/premii-CDIdei-lb.-franceza.pdf

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/premii-CDIdei-lb.-engleza.pdf

http://www.ccdsibiu.ro/wp-content/uploads/2023/06/premii-CDIdei-cls.-IX-X.pdf

Webinarul: “Toți diferiți, toți egali în școlile din România.”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Fundația Romanian Angel Appeal, invită cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar să participe la webinarul: “Toți diferiți, toți egali în școlile din România.” – principii și metode de încurajare a incluziunii și a diversității la nivelul clasei / unității de învățământ.Vom aborda principii, metode și tehnici, menite să faciliteze incluziunea și să transmită într-un mod creativ cadrelor didactice participante informații și resurse care le vor ajuta la clasă.
Activitatea va avea loc JOI, 29.06.2023, începând cu ora 14:00, pe Meet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Înscrierea la acest webinar se va face prin completarea următorului formular: https://forms.gle/d3LG6dFS7zu71Rm6A
*În limita a 30 de participanți (în ordinea înscrierii), care vor primi confirmarea pe e-mail! Tot atunci veți primi și datele necesare conectării la webinar.
Vă așteptăm cu mare drag!

Responsabil activitate și formator,

Prof. metodist CCD Sibiu,Andrada Maier–
Cu respect, 
Profesor metodist Andrada Maier
Casa Corpului Didactic Sibiu

Festivalul CDIdei în cărți – Etapa județeană, iunie 2023

În zilele de 20,22,23 iunie 2023, în intervalul orar 10-16, se va desfășura etapa județeană a Festivalului CDIdei în cărți.

Aceasta va fi organizată la Casa Corpului Didactic Sibiu, cu participare fizică.

Echipele doritoare, care au ca prezentare  machetă, vor putea expune lucrarea lor la o expoziție organizată în sala mare din curtea CCD-ului.

Echipele câștigătoare, care vor participa la etapa națională, vor fi anunțate pe site-ul CCD-ului în zilele de 28-29 iunie 2023.

Succes tuturor participanților!

Echipa CCD Sibiu