În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu și a responsabililor Comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră

       Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu. Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2020 – 2021.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

 • Completarea chestionarelor on-line de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal (chestionarul adresat cadrelor didactice se va completa de către cadre didactice din toate ariile curriculare şi de la toate nivelurile de învăţământ sau de către responsabilii comisiilor metodice).
 • Realizarea unei analize de nevoi de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din unitatea de învăţământ. Pentru aceasta, vă rugăm să utilizaţi ghidul de focus grup.

Chestionarele și ghidul de focus grup se găsesc în pagina https://www.ccdsibiu.ro/analiza-nevoilor-de-formare/ și vor fi completate până în data de 31 iulie 2020.

În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu

În data de 19 iunie 2020, începând cu ora 12, se va desfășura online Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu.

Pentru participarea la activitate se va trimite invitația la întâlnire pe emailul unității de învățământ și pe emailul responsabilului cu dezvoltarea profesională.

Vă rugăm să confirmați participarea la întâlnire prin completarea formularului de la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex0m4Gv98_KjGb-ONpqYfCSnBKF-FMLVpJyND9Tiw8CQggtg/viewform.

Tematica întâlnirii:

 1. Chestionare pentru analiza nevoilor de formare;
 2. Monitorizarea impactului programelor de formare;

Director, Prof. Mirela Maria Iancu

O nouă selecție a grupului țintă pentru proiectul CRED

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, se lansează o nouă rundă în perioada mai-iunie 2020. Calendarul selecției și criteriile sunt cuprinse în Nota MEC nr. 2987/CRED/07.05.2020.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul de selecție și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial (arii curriculare Arte, Educatie fizica si sport, Tehnologii si pentru celelalte discipline care nu au atins indicatorii de grup tinta)

Într-o primă fază, selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial se va derula la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, la propunerea responsabililor comisiilor metodice și validarea acestora de către conducerea unității de învățământ. Selecția poate fi făcută online iar documentele doveditoare se pot semna după încetarea stării de urgență (termen 22.05.2020).

Pentru a doua etapă a selecției, vă rugăm ca până la data de 27.05.2020 să transmiteți în format electronic, lista cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu, atât în scanat cât și în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

În a treia etapă, cadrele didactice vor depune la sediul CCD Sibiu sau vor transmite pe email, pe adresa mihaela.seusan@educred.ro, dosarele cadrelor didactice selecționate, până la data de 03.06.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

 • cerere de înscriere;
 • formular grup ţintă;
 • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
 • copie CI/BI- format A4;
 • copie certificat de nastere – format A4;
 • copie certificat de căsătorie – format A4;
 • copie diploma de studii;
 • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor:

Persoană de contact, Mihaela Seușan (mihaela.seusan@educred.ro)

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, desfășurată în cadrul proiectului CRED, ediția a II-a

Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”,desfășurată în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, a ajuns la a doua ediție.

Proiectul  creează premisele necesare pentru ca un număr cât mai mare de cadre didactice să devină „Creatori de Educație”, grație metodelor de predare și strategiilor inovatoare aplicate la clasă.

Știm că în unitățile de învățământ există multe cadre didactice dedicate, valoroase prin ceea ce sunt și prin ceea ce fac pentru copii și dorim ca acest lucru să fie cunoscut, ca bunele practici să fie promovate, să poată deveni modele la nivel național.

De aceea, invităm cadrele didactice din județul Sibiu să se înscrie la selecția desfășurată în anul 2020.

Persoanele care doresc să se înscrie sunt invitate să acceseze site-ul www.creatorideeducatie.ro și să completeze formularul de înscriere până în data de 19 iunie 2020. Sunt acceptate si înscrierile propriilor exemple.

Găsiți mai multe informații în anexe și pe site-ul proiectului, https://www.educred.ro/ și pe pagina pe care am creat-o pentru Creatorii de educație.

Numele profesorilor înscriși în selecție este direct legat de școala în care aceștia își desfășoară activitatea, ceea ce facilitează și promovarea unității de învățământ la nivelul întregului sistem educațional românesc.

În calitate de parteneri ai Ministerului Educației și Cercetării, în cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, vă mulțumim și vă invităm să urmăriți www.creatorideeducatie.rowww.educred.ro sau Facebook – Proiectul CRED, pentru a fi la curent cu evoluția fiecărei etape din cadrul selecției naționale de bune practici „Creatori de Educație” – ediția 2020.

Cu cele mai bune gânduri.

Persoana de contact: Mihaela Seusan,expert local coordonare si formare (mihaela.seusan@educred.ro)

Simpozionul Național “Managementul educațional – teorii și practici actuale”

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu, Casa Corpului Didactic București, Liceul Tehnologic Mârșa, Școala Gimnazială nr.8 Sibiu, Școala Gimnazială Liviu Rebreanu Târgu Mureș vă invită să participați la Simpozionul Național “Managementul educațional-teorii și practici actuale”.

Mai multe informații găsiți aici.

UPDATE

Termenul de predare a lucrărilor se prelungește până în data de 3 iunie 2020. Simpozionul se va derula în data de 5 iunie 2020, cu participare indirectă.

Vă așteptăm cu drag!

În atenția persoanelor înscrise în programul de formare “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”

Ca urmare a apelului pentru înscrierea în programul “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente online”, s-au înscris 344 de persoane care au fost repartizate în 7 grupe.

Găsiți toate informațiile privind repartizarea pe grupe, calendarul activităților, tematica și agenda programului, planificarea sesiunilor, conținutul portofoliului pentru evaluarea finală s.a la secțiunea Formare continua/ Oferta de formare (click aici).

Persoanele înscrise vor primi un email cu informații privind activitatea de formare și înscrierea pe platforma de formare cu cel puțin 48 ore înainte de debutul activităților de formare.

Pentru întâlnirea față în față va fi utilizată aplicația Zoom. Recomandăm participanților să aibă (și) conturi de Gmail și să își instaleze aplicația Zoom.

Menționăm că am organizat grupele ținând cont de prioritățile declarate (profesori care predau la ciclul gimnazial, liceal, primar, preșcolar și alte unități și cluburi ale elevilor) și de ordinea cronologică a înscrierilor.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist, CCD Sibiu (metodist.ccdsb@gmail.com)

Înscrierea la programul de formare “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale online”

Casa Corpului Didactic Sibiu organizează activități de formare în cadrul programului “Eficientizarea și modernizarea activității didactice utilizând instrumente digitale online”. Programul de formare este cuprins în oferta de formare pentru anul școlar 2019-2020, ofertă avizată de către Ministerul Educației și Cercetării .

Acest program de formare se va derula pe parcursul a 30 ore este furnizat în sistem blended-learning (întâlniri față în față -10 ore și activitate la distanță-20 ore), în perioada 5-16 mai 2020. Întâlnirile față în față se vor realiza în această perioadă utilizând aplicația Zoom.us și se vor derula câte 2 ore /zi, de regulă, între orele 14 și 16.

Obiectivele programului sunt:

 1. Identificarea elementelor care asigură eficiența instruirii e-learning
 2. Proiectarea unei unități de învățare pentru a fi furnizată în sistem e-learning
 3. Crearea conținuturilor e-learning (scenarii, resurse, instrumente de evaluare, tutoriale s.a) utilizând instrumente digitale
 4. Utilizarea platformelor de învățare online în activitatea didactică

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului aflat în link-ul de aici până în data de 29.04.2020, ora 16.

Atenție! Vă recomandăm să pregătiți documentele de înscriere care vor fi încărcate la completarea formularului. Acestea sunt: adeverință de la unitatea de învățământ din care să reiasă funcția și gradul didactic, documentul de studii, carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui de familie, dacă este cazul. Documentele vor fi scanate și salvate cu numele persoanei în format pdf sau cuprinse într-o arhivă care să nu depășească 100 MB.

Cursul este furnizat gratuit în această perioadă și este organizat, cu prioritate, pentru cadrele didactice care predau la ciclul gimnazial sau liceal.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN, profesor metodist ( metodist.ccdsb@gmail.com )

Sărbători cu pace!

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, echipa Casei Corpului Didactic Sibiu, vă urează să primiți cu inima curată, revărsarea luminii divine care însoțește această perioadă binecuvântată, să aveți parte de liniște sufletească și multă sănătate!

Director, prof. Mirela Maria IANCU

În atenția persoanelor care nu au participat la “Atelierul pentru utilizarea platformelor online în activitatea didactică”

Ca urmare faptului că am primit numeroase solicitări de reluare a “Atelierului pentru utilizarea platformelor online în activitatea didactică” de la cadrele didactice  înscrise care, din diferite motive, nu au reușit să participe cu grupa în care au fost programate,  vă anunțăm că vă puteți reînscrie la această activitate, până marți, 7.04.2020, ora 14, completând formularul de AICI.

Vom organiza o sesiune nouă pentru primele 100 persoane reînscrise, în zilele de 9 și 10 aprilie 2020, între orele 9 și 11. Deoarece numărul de participanți pentru o întâlnire în care utilizăm aplicația Zoom.us este limitat, în situația în care vor fi mai mult de 100 reînscrieri,  vom mai organiza o sesiune în zilele de 9 și 10 aprilie, între orele 14-16.

Dacă mai există persoane care nu s-au înscris până în prezent la această activitate, acestea sunt invitate să completeze formularul de înscriere de AICI până în data 6.04.2020, ora 12.

Programarea sesiunilor va fi publicată pe pagina activității( click aici) în data de 8 aprilie 2020, ora 12.

Mihaela Seușan, profesor metodist CCD Sibiu

În atenția persoanelor care s-au înscris la “Atelierul pentru utilizarea platformelor online în activitatea didactică”

Dragi colegi și colege,

Ca urmare a apelului lansat de către Casa Corpului Didactic Sibiu, privind participarea la “Atelierul pentru utilizarea platformelor online în activitatea didactică“, s-au mai înscris, în seria a II-a, 137 persoane.

Toate informațiile referitoare la această activitate (lista persoanelor înscrise, planificarea atelierelor, programarea activității, instrumentele utilizate s.a ) se găsesc pe pagina  creată în acest sens, http://www.ccdsibiu.ro/oferta-de-formare/activitati-metodice/

Vă reamintim că am creat și un formular (click aici) în care puteți completa eventualele probleme, sugestii, situații apărute s.a.

NOU! Persoanele înscrise în seria I care, din diferite motive, nu au reușit să participe la ateliere cu grupa în care au fost programate,  se pot reînscrie, până luni, 30.03.2020, ora 16, completând formularul de AICI. Vom organiza o sesiune nouă pentru aceste înscrieri.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN, profesor metodist (email: mihaela.seusan@gmail.com)

Director, prof. Mirela Maria IANCU