Magazinul de idei

Colegiul Economic “George Barițiu”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, vă invită la competiția școlară județeană MAGAZINUL DE IDEI, înscrisă în Calendarul competițiilor școlare și al activităților educative din județul Sibiu, în anul școlar 2019-2020 (nr. 1486/17.10.2019, secțiunea A, nr. 23).

Competiția se va desfășura marți, 18 februarie 2020, la ora 10, la sediul colegiului, Sibiu, str. Oituz. nr. 31.

Informații suplimentare la email: magazinuldeidei@yahoo.com (prof. Denisa Todea)

În atenția persoanelor înscrise pentru selecția formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu

Găsiți AICI lista persoanelor înscrise în etapa I a selecției formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu până la data de 4.02.2020.

În etapa a doua a selecției, invităm persoanele înscrise să depună dosarele la Secretariatul CCD Sibiu sau să trimită o arhiva cu documentele scanate la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, in atentia prof. metodist, Mihaela Seusan. Dosarele vor fi trimise pe mail sau depuse la secretariat până în data de 10.02.2020, ora 16. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.

Dosarul va conține:

 • Curriculum Vitae,
 • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
 • copie după actele de studii;
 • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
 • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
 • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
 • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);

Persoanele care au depus dosarul complet până la termenul stabilit, sunt așteptate miercuri, 12.02.2020, la ora 14, la Sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, etaj I, sala 1.16, la o primă întâlnire pentru pregătirea programelor de formare. Întâlnirea va dura aproximativ 3 ore.

Persoană de contact, Mihaela Seusan, profesor metodist.

În atenția unităților de învățământ care doresc să înființeze un Centru de Documentare și Informare

Centrul de Documentare și Informare (CDI) este o structură info-documentară modernă ce poate fi  înfiinţată în unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau în consorţii şcolare din învăţământul de stat sau particular în conformitate cu art. 10 din OMECTS 5556/7.10.2011 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare.

La nivelul unei unităţi de învăţământ se organizează şi funcţionează structuri info-documentare: centre de documentare şi informare sau bilblioteci şcolare. La nivelul unei unităţi de învăţământ nu vor fi organizate şi nu vor funcţiona ambele structuri info-documentare. CDI se organizează pentru întreaga unitate de învăţământ căreia îi aparţine.

“CDI sunt coordonate metodologic, la nivel judeţean, de către casele corpului didactic, iar la nivel central de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară.

CDI se înfiinţează prin decizie a directorului casei corpului didactic, în învăţământul de stat sau particular, pe baza criteriilor de eligibilitate stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la propunerea directorului unităţii de învăţământ cu personalitate juridică sau a consiliului director al consorţiului şcolar, cu avizul inspectorului şcolar general.”

În conformitate cu art. 10, lit (3) și (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare

Pentru înființarea unui CDI în unitatea de învățământ se parcurg pașii procedurali de aici.

Mai multe informații despre CDI și despre activitățile din CDI găsiți la pagina CDI și biblioteci școlare.

Persoană de contact: Mihaela Seușan, profesor metodist. mihaela.seusan@gmail.com

Apel pentru selecția cadrelor didactice în vederea participării la programul de formare CRED

Ca urmare a Adresei Ministerului Educației Naționale nr. 2588/21.01.2020, vă informăm că se continuă procesul de selecție pentru disciplinele: limba și literatura română, limbi moderne, limba maternă, matematică, fizică, chimie, biologie) şi se deschide procesul de selecţie pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie, în vederea participării la programul de formare profesională continuă  „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II – învățământ gimnazial”, acreditat de Casa Corpului Didactic Brasov.

Găsiți toate informațiile în adresa primită de la CCD Brașov (click aici) și pe pagina proiectului CRED, la Secțiunea Anunturi. Apeluri.


Dat fiind faptul ca pentru Regiunea Centru grupul țintă pentru invățământul primar a fost atins de la selectia realizata in luna iunie 2019, se va derula selectia grupului țintă doar pentru invatamantul gimnazial astfel:

 1. continuă înscrierile pentru:
 • limba și literatură română, limbi moderne și limba maternă: mai sunt 43  locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul urban și  37 de locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural;
 • matematică, fizică, chimie, și biologie: 24 locuri pentru cadrele didactice calificate  din învățământul gimnazial – mediul urban și 31 locuri pentru cadrele didactice calificate din învățământul gimnazial – mediul rural.

2. debutează înscrierile pentru istorie, geografie si religie.

Pentru cadrele didactice din învățământul gimnazial care predau disciplinele istorie, geografie și religie se va organiza un număr de grupe corespunzător numărului de cadre didactice selectate.    

Pentru atingerea indicatorilor de proiect, toți directorii și directorii adjuncți care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ gimnazial și care predau una dintre disciplinele menționate vor participa implicit la curs.

Apel pentru selecția de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu lansează un apel pentru selecția de persoane care să completeze echipa de formatori în vederea dezvoltării și diversificării ofertei de formare a instituției.

Condiții de eligibilitate:

Viitorul formator:

 • este personal didactic angajat în învățământul preuniversitar din județul Sibiu;
 • are cel puțin studii de licență;
 • are o vechime în învățământ de cel puțin 6 ani;
 • are cel puțin gradul didactic II;
 • are competențe de formator (dovedite cu atestat/ certificat de formator)
 • nu a fost condamnat (ă) definitiv pentru săvârșirea unor infracțiuni,
 • are competențe specifice în domeniul tematic în care dorește să fie formator.
 • are competențe TIC,

Calendarul pentru selecția viitorilor formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu este următorul:

 • 28.01- 3.02.2020, ora 16 – Înscrierea persoanelor. Persoanele doritoare se pot înscrie online completând formularul de aici.
 • 4.02.2020, ora 16 – Publicarea pe site-ul CCD Sibiu a listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
 • 5-10.02.2020, ora 16 – Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul CCD Sibiu. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.
  • Dosarul va conține următoarele documente:
   • Curriculum Vitae,
   • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
   • copie după actele de studii;
   • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
   • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
   • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
   • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);
 • 12-13.02.2019, ora 15 -18 Atelier pentru pregătirea candidaților organizat de CCD Sibiu. Vor participa la atelier doar persoanele care au depus dosarul de candidatură complet și la termenul stabilit.
 • 4-5.03.2020 Interviul de selecție. Candidații vor prezenta proiectul unui program de formare și o secvență de formare pentru un conținut la alegere, din domeniul specific.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – profesor metodist, email: mihaela.seusan@gmail.com

Debutul activităților de formare în cadrul proiectului CRED la limba română, limba engleză și învățământ primar

Dragi colegi și colege,

La începutul lunii februarie a.c vor debuta activitățile de formare în cadrul proiectului CRED – “Curriculum relevant, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” pentru încă patru grupe de formare astfel:

 • limba română (grupa S4_C_G_SB_01, Formator, Pircă Lidia Carmen) Lista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți, între orele 16-20 și sâmbătă, între orele 8-12 și online, joi și duminică, între orele 16-20.
 • limba engleză (grupa S4_C_G_SB_02, Formator Ucean Dorina)Lista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, luni și miercuri, între orele 16-20 și online, marți și joi, între orele 16-20.
 • învățământ primar (două grupe)
  • grupa S4_C_P_SB_01 , Formator, Stanciu SandaLista persoanelor propuse. Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți și joi, între orele 16-20 și online, luni și miercuri, între orele 16-20.
  • grupa S4_C_P_SB_02 , Formator, Tărchilă AlinaLista persoanelor propuse . Activitățile de formare se derulează astfel: față în față, marți și joi, între orele 16-20 și online, luni și miercuri, între orele 16-20.

Persoanele din grupul țintă cuprinse în liste au primit un mail si sunt rugate să confirme, prin raspuns (reply) la mesajul primit,  până în data de 28.01.2020, ora 16, primirea mailului si participarea la curs.

In situatia in care participarea nu va fi confirmată până la termenul de mai sus, persoanele în cauză vor fi reprogramate intr-o alta grupă.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vă adresați pe mail (mihaela.seusan@educred.ro) dnei Mihaela Seușan, expert local coordonare și formare

Simpozion Științific Regional “COLABORARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Casa Corpului Didactic Sibiu și Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu organizează, în data de 18.02.2020, Simpozionul Științific Regional „COLABORARE ÎN DOMENIUL SERVICIILOR LA NIVEL EUROPEAN”, Ediţia a VI-a.

Cei care doresc să participe la acest eveniment găsesc regulamentul aici. Invitația la simpozion poate fi descărcată de aici.

Vă așteptăm!

În atenția cadrelor didactice care nu au ridicat atestatele, în urma cursurilor absolvite!

Vă rugăm să veniți la sediul CCD Sibiu, din str.Turismului, nr.15, în vederea ridicării atestatelor obținute în urma absolvirii cursurilor pentru care ați optat.  Programul este zilnic între orele 8-16.

Precizez că, la ora actuală, există atestate neridicate din perioada 2008-2018, conform tabelelor anexate AICI

Atestatele care nu vor fi ridicate până în data de 01.03.2020, vor fi arhivate, iar eliberarea acestora se va face contra cost.

Atestatele se ridică personal, pe baza cărții de identitate, iar în cazul în care vor fi ridicate de către o altă persoană, în locul titularului, este necesară o procură notarială.

Director CCD Sibiu, Prof. Mirela Maria Iancu

Mesajul nostru de Sărbători

In preajma sărbătorilor de iarnă, când, din toate casele răzbat aromele de nuci și cozonaci, colinde vechi, mereu înmiresmate cu proaspete crenguțe verzi de brad, Casa Corpului Didactic Sibiu vă urează tuturor un Crăciun magic, alături de toți cei dragi și un An Nou de poveste!

Director, prof. Mirela Maria Iancu

Prelungirea perioadei pentru depunerea candidaturilor pentru formatori în cadrul proiectului CRED

Față de de calendarul inițial cuprins în apelul 1827/CRED/BV/15.11.2019 , la propunerea doamnei manager de proiect, dna Merima Petrovici, s-a emis un corrigendum (click aici) prin care se prelungește perioada de depunere a dosarelor până în data de 8 ianuarie 2020.

Noul calendar de desfășurare a selecției este AICI.

Toate informațiile privind atribuțiile formatorilor, durata contractului, salarizare, criteriile de selecție, conținutul dosarului de selecție s.a sunt cuprinse în apelul 1827/CRED/BV/15.11.2019.

Posturile vacante la nivelul județului Sibiu sunt:

 • Limba și literatura română– 2 posturi
 • Matematica – 1 post
 • Biologie – 1 post
 • Istorie – 1 post
 • Geografie -1 post
 • Ed. plastica – 1 post
 • Ed. fizica si sport
 • Informatica si TIC – 1 post
 • Educatie tehnologica– 1 post

Mihaela Carmen SEUȘAN – expert local coordonare și formare