Evaluarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare în sistem online

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu

În conformitate cu adresa nr. 7137/DGIP/22.10.2020 a Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Casa Corpului Didactic are obligația de a identifica, la nivelul județului, problemele, disfuncționalitățile, blocajele existente în procesul de formare/ instruire a cadrelor didactice cu privire la activitățile didactice desfășurate în sistem online.
În acest sens, avem obligația de a transmite la Ministerul Educației și Cercetării, lunar, în data de 30 a lunii, un raport diagnoză care să conțină numărul cadrelor didactice care nu au fost cuprinse în niciun fel de programe/ activități de formare care nu au finalizat programele, activitățile de formare la care au fost înscrise precum și problemele/ situațiile identificate la nivelul județului și modul lor de rezolvare s.a.
În vederea elaborării raportului solicitat, vă invităm să completați, până în data de 23 decembrie 2020, chestionarul din acest link, pentru perioada octombrie-decembrie 2020.


Vă mulțumim!

Înscrieri la programele de formare acreditate

Stimate colege, stimați colegi,

Vă invităm să vă înscrieți la programele de formare acreditate care au primit avizul pentru derularea exclusiv online, conform ordinului de ministru nr. 5767/15.10.2020.

Pentru înscriere, accesați https://www.ccdsibiu.ro/formare-continua/inscriere/. Vă puteți înscrie numai la programele de formare pentru care este precizată perioada de înscriere.

Informații despre programele de formare găsiți în Oferta de formare (număr ore, număr credite, grup țintă, responsabil de program).

Ne puteți contacta la nr. 0269230259 sau pe adresele de email ale profesorilor metodiști – https://www.ccdsibiu.ro/sample-page/echipa/.

Webinar „Drepturile copilului – responsabilitatea întregii școli”

Institutul Intercultural Timișoara organizează în datele de 7 și 10 decembrie 2020 un webinar adresat în principal membrilor Comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEVCDI).

Informații despre webinar și înscriere – https://www.intercultural.ro/webinar-drepturile-copilului-responsabilitatea-intregii-scoli/

Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Începând cu luna decembrie 2020, Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu lansează Atelierele digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Atelierele vor fi moderate de profesori care predau disciplina Informatică și TIC și care le vor ghida pașii celor înscriși în utilizarea instrumentelor prezentate.

Primul Atelier digital, în care va fi prezentată aplicația LearningApps, va avea loc joi, 10 decembrie 2020, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 10 decembrie 2020, ora 11, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT3Lt33gUHCk5aE1cHpEokNt9kX966rUePHWxwcQXxOB3O3g/viewform

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Până la ora 16 veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!

Jour du Professeur de FLE

Dragi colege, dragi colegi, profesori de limba franceză,

Cu ocazia Zilei Profesorului de Limba franceză, Casa Corpului Didactic Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi Lectoratul Francez din cadrul Universităţii « Lucian Blaga » din Sibiu vă invită miercuri, 25 noiembrie 2020, ora 17.30, să participaţi la webinarul « Le Jour du Prof de FLE: de nouvelles approches dans un nouveau contexte ». Activitatea se va desfăşura on-line, pe platforma Google Meet.

Prin acest webinar, organizatorii îşi propun :

  • să identifice nevoile de formare ale profesorilor de limba franceză din judeţul Sibiu în acest nou context al învăţământului on-line, dar şi posibili formatori;
  • să prezinte activităţile ce se pot desfăşura cu această ocazie (jourduprof.com);
  • să adresăm urări cu ocazia Zilei Profesorului de limba franceză prin intermediul unui perete virtual  (padlet.com), pus la dispoziţia cadrelor didactice participante.

Invitaţi speciali :

Dna inspector de specialitate, prof.dr. Laura Pitariu

Dl. Jérôme Cochand, lector francez din cadrul ULBS

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei activităţi, vă rugăm să completaţi următorul formular până miercuri, 25 noiembrie 2020, ora 10.00:

https://forms.gle/UxQBaVHvYKVV5noG7

Pe adresa de mail furnizată odată cu completarea formularului veţi primi miercuri, după ora 10.00, link-ul de conectare.

,,1 DECEMBRIE – ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI!”

Motto: „România este patria noastră şi a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi. E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.“

 Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ziua Națională a României, aniversată în data de 1 Decembrie,  este moment de readucere în memoria colectivă a luptei de veacuri a românilor pentru unitatea și integritatea națională. Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma primului război mondial, a ştiut să se afirme în contextul mişcării de eliberare a popoarelor şi al victoriei principiului naţionalităţilor în Europa. 1 Decembrie este Ziua Naţională a României, dar și a noastră, a tuturor românilor.

În vremurile pe care le trăim astăzi ne dorim să marcăm acest eveniment atât dascălii, elevii cât și întreaga comunitate, crezând că în Unire există o forță spirituală care străbate peste veacuri, mărturisind ceea ce are mai de preț neamul românesc: credința, tradiția și verticalitatea înaintașilor noștri.

Activitățile dedicate acestui eveniment se structurează pe 3 secțiuni:

Secțiunea I-destinată cadrelor didactice:

-webinar ,,1 DECEMBRIE-MAREA UNIRE-VIS ÎMPLINIT!desfășurat în data de 26 noiembrie 2020, începând cu ora 16. Înscrierea se face până la data de 24.11.2020, accesând linkul următor https://forms.gle/iYhvpegTcdzG3a168

-activități desfășurate cu prilejul zilei de 1 Decembrie (referate, eseuri, proiecte)

-scurte filmulețe/poze cu elevii marcând acest eveniment

Secțiunea II-destinată elevilor:

-referate/eseuri/poezii  realizate de elevi cu prilejul acestui eveniment

-desene/colaje

Secțiunea III-destinată cadrelor didactice, elevilor, părinților, membrilor comunității:

-La mulți ani, ROMÂNIA!, vă invităm ca pe acest perete virtual(padlet), în măsura în care aveți puțin timp, să adăugați din partea din dreapta jos de la semnul + (sau dând dublu click oriunde pe perete) o urare, un gând bun de ziua  României.

Detaliile privind trimiterea materialelor se găsec în regulamentul atașat. REGULAMENT

Cadrele didactice vor primi adeverință de participare.

Înscrieri la programul de formare acreditat “Managementul incluziunii școlare”

Vă invităm să vă înscrieți la programul de formare acreditat ”Managementul incluziunii școlare”, program de tip blended learning, derulat în parteneriat cu CCD București. Programul de formare este acreditat prin OMEC Nr. 4414/28.05.2020 (Public-țintă: Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcțiile de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, 80 ore, 20 credite profesionale transferabile).

Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularului de la linkul https://forms.gle/4uSpW5JVA7d7End8A, până în data de 11 decembrie 2020, ora 16. Numărul de persoane dintr-o grupă este de 25. După completarea grupei, formularul de înscriere va fi închis. Completarea formularului de înscriere la acest program de formare se consideră un angajament ferm de participare.

Perioada orientativă de desfășurare: decembrie 2020-februarie 2021.

Informații despre dosarul de înscriere: https://www.ccdsibiu.ro/formare-continua/inscriere/

Responsabil de program, prof. metodist Camelia Vancu (camelia.vancu@ccdsibiu.ro)

Program de formare continuă „Google Educator Nivelul 1 (GEN1)

Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Asociația Edusfera, derulează programul de formare continuă „Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari”, acreditat prin OM 3904/05.06.2018, cu 100 ore, 25 de credite profesionale transferabile, în format 100% online, în conformitate cu ordinul 5767/ 15.10.2020 pentru instituirea unor măsuri referitoare la desfășurarea programelor de formare continuă acreditate, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în contextul pandemiei COVID-19.
Durata programului de formare online este de 29 de zile, conform modelului de calendar.
Programul de formare este furnizat de Asociația Edusfera și poate fi achiziționat și din SICAP, număr referință: GEN1.
Descrierea programului de formare o veți găsi în fișa cursului.
Înscrierea și plata taxei de participare se fac conform procedurii stabilite de către Asociația Edusfera, în calitate de furnizor, după cum urmează:
 Înscrierea la programul de formare se face prin completarea formularul de înscriere de la adresa https://www.eduapps.ro/magazin/google-educator-nivelul-1- intermediar, selectând perioada dorită și locația Casa Corpului Didactic Sibiu;
 Taxa de participare la programul de formare este de 500 RON / cursant și se plătește în contul Asociației Edusfera. Plata taxei de participare se face cu card bancar sau prin ordin de plată. În cazul achitării prin ordin de plată, factura se solicită pe adresa de email rebecca.musat@eduapps.ro

Înaintea începerii cursurilor, fiecare cursant va trebui să completeze declarația necesară participării la cursul în format online 100% și să o transmită semnată și datată, în format scanat .pdf sau .jpg la adresa de e-mail stefan.ciobica@ccdsibiu.ro.

Director, prof. Mirela Maria IANCU