Angajări

Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C nr. 5991/2020 cu modificările și completările ulterioare, angajează:
-1 profesor metodist – 0.5 normă
Condiții de încadrare profesor metodist:
a) studii universitare, cu diplomă de licenţă, corespunzătoare funcţiei didactice din învăţământul preuniversitar;
b) titular în învăţământul preuniversitar;
c) cel puţin gradul didactic II în învăţământ;
d) vechime în muncă de minimum 6 ani, cu competenţe dobândite în managementul educaţional, managementul de proiect, precum şi competenţe dobândite în activitatea cu adulţii în domeniul formării continue;
e) calificativul “foarte bine” în ultimii 5 ani.
Dosarul va contine următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la concurs, adresată directorului Casei Corpului Didactic
b) Curriculum vitae, semnat și datat pe fiecare pagină, însoțit de documente doveditoare
c) Copie după diploma de studii și foaia matricolă
d) Copii după certificatele / adeverințele de acordare a gradelor didactice
e) Adeverinla de vechime în învățământ
f) Adeverința care să ateste calificativul ,,FOARTE BINE” obținut în ultimii 5 ani
g) Scrisoare de intenție
h) Acte de identitate: carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie- dacă e cazul
i) Cazierul judiciar în original
j) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
k) opisul dosarului în 2 exemplare

Dosarele se depun la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr.15, până luni 17 septembrie 2021, ora 12.
Rezultatele concursului de dosare se vor comunica în data de 20 septembrie 2021 pe site-ul instituției.

COMUNICAT DE PRESĂ – „Atelierele CRED – Bune practici în educație”


Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale
În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” au fost organizate cu succes, în intervalul 24 mai – 30 iunie 2021, 45 de workshop-uri naționale, din seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
Toate cele 90 de ateliere au fost programate să fie desfășurate în fiecare județ al țării, pe parcursul a doi ani școlari. Astfel, în anul școlar 2020 – 2021, în cadrul subactivității A4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național, proiectul CRED a organizat 45 de workshopuri, la care au participat aproximativ 2250 de persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
La finalul primei serii, suntem bucuroși că am întâlnit și am avut aproape atât de multe persoane implicate, mai ales cadre didactice preocupate să evolueze permanent, să răspundă nevoilor copiilor și școlii de astăzi, să facă parte activ dintr-o comunitate și să împărtășească ideile și activitățile creative descoperite și puse în practică la clasă.
Atelierele CRED au respectat reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane. Conceptul fiecărui eveniment este interactiv și s-a urmărit valorificarea experienței participanților în implementarea Curriculumului Național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

În atenția cadrelor didactice înscrise la pregătirea pentru Definitivat

S-au constituit grupe pentru Învățământ preșcolar și Educație fizică și sport – cadrele didactice înscrise la pregătirea pentru Definitivat vor fi anunțate pe email despre datele și intervalele orare în care se vor desfășura activitățile de formare. Pentru alte discipline (biologie, religie, filosofie, geografie, informatică, limba germană modernă, fizică, chimie), au fost prea puține înscrieri și nu s-au putut constitui grupe. Cadrele didactice înscrise care nu au participat la nicio instruire sunt rugate sa ia legatura cu inspectorii de specialitate.

Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari

Stimate doamne,

Stimați domni,

Vă aducem la cunoștință că am inclus posibilitatea de plată în rate pentru cursul acreditat „Google Educator Nivelul 1 (GEN1) – Intermediari”, 25 credite transferabile, curs pentru cadre didactice de predare din învățământul preuniversitar, desfășurat în format 100% online pe durata a 100 de ore (50 de ore online cu formatorul și 50 de ore e-learning/activități individuale online) în conformitate cu ordinul 5767/ 15.10.2020 privind acreditarea, organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă, destinate personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021.

Cursanții se pot înscrie la curs în formularul de înscriere de la adresa cursuri-profesori.eduapps.ro selectând perioada dorită, locația CCD după care se va realiza selecția cursanților pe grupe, iar în ultima etapă vor achita cursul cu ajutorul cardului bancar, acum și în rate:

 1. BCR – 4 rate
 2. BRD – 5 rate
 3. Alpha – 5 rate
 4. Piraeus – 5 rate
 5. BT star card – 3 rate

Taxa de curs este de 500 RON / cursant

De asemenea, cursul poate fi achiziționat de către instituția de învățământ din SEAP, număr referință: GEN1, CIF 30443450.

Și aici există posibilitatea ca acest cost al cursului să fie împărțit între școală și profesori, în funcție de bugetul școlii. De exemplu, dacă școală suportă 300 de ron din costul cursului/profesor, profesorul va primi factura de plată pentru suma de 200 ron.

Mai jos regăsiți prezentarea cursului Google Educator Nivelul 1 – Intermediari:

VEDEȚI PREZENTAREA DETALIATĂ A CURSULUI
Fișa cursului – Google Educator Nivelul 1 – Intermediari

Pentru orice întrebări sau completări necesare, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Rebecca Mușat 
Sales Executive

Edu Apps SRL 
Str. Justiției, nr. 47, et. 1 
040116 – București, România 

Tel.: +4 0722.206.806  Fax: +4 0372.875.335  
Email.rebecca.musat@eduapps.ro 
www.eduapps.ro www.edustore.ro www.clasaviitorului.ro

Vă mulțumim.

„Stresul în viața noastră – prieten sau dușman?”

Dragi colegi,

Vă reamintim că miercuri, 09.06.2021, începând cu ora 16.00, va avea loc workshop-ul „Stresul în viața noastră – prieten sau dușman?”, cu tematica următoare:

 1. Stresul în activitatea profesională.
 2. Bullying-ul și mobbing-ul.
 3. Situații de stres în activitatea didactică și gestionarea acestora.
 4. Mecanisme de apărare psihică.

Cei care nu v-ați înscris deja vă puteți înscrie prin completarea formularului de mai jos.

https://forms.gle/vooJVEbER3cZ3cRC8

Activitatea va fi susținută de către domnul lector univ. dr. Mihai Sima de la Departamentul de Psihologie din cadrul ULBS.

Vă  așteptăm cu drag!

În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu – analiza nevoii de formare pentru anul școlar 2021-2022

Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu. Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2021 – 2022.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

 • Completarea chestionarelor online de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal (chestionarul adresat cadrelor didactice se va completa de către cadre didactice din toate ariile curriculare şi de la toate nivelurile de învăţământ).
 • Realizarea unei analize a nevoilor de formare continuă ale personalului didactic și didactic auxiliar din unitatea de învățământ, utilizându-se Ghidul de interviu

Chestionarele și ghidul de interviu se găsesc pe pagina https://www.ccdsibiu.ro/analiza-nevoilor-de-formare/ și pot fi completate până în data de 25 iunie 2021.

Vă mulțumim!

Autorul lunii iunie: George Călinescu

(n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu.

Studii de estetică și literatură universală

 • Principii de estetică (1939)
 • Impresii asupra literaturii spaniole (1946)
 • Sensul clasicismului (1946)
 • Studii și conferințe (1956)
 • Scriitori străini (1967)
 • Ulysse (1967)

Poezie

 • Poezii (1937)
 • Lauda lucrurilor (1963)
 • Lauda zăpezii (1965)

Teatru

 • Șun, mit mongol sau Calea netulburată (1943)
 • Ludovic al XIX-lea (1964)
 • Teatru (1965)

Proză

 • Cartea nunții (1933)
 • Enigma Otiliei (1938) (inițial Părinții Otiliei)
 • Trei nuvele (1949)
 • Bietul Ioanide (1953)
 • Scrinul negru (1965)

Istorie și critică literară

 • Viața lui Mihai Eminescu (1932)
 • Opera lui Mihai Eminescu (1934)
 • Viața lui Ion Creangă (1938)
 • Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941)
 • Istoria literaturii române. Compendiu (1945)
 • Universul poeziei (1947)
 • Nicolae Filimon (1955)
 • Gr. M. Alecsandrescu (1955)
 • Ion Creangă (Viața și opera) (1964)
 • Vasile Alecsandri (1965)

Publicistică

 • Cronicile optimistului (1964)
 • Ulysse (1967)

Impresii de călătorie

 • Kiev, Moscova, Leningrad, 1949

Am fost în China nouă, 1953