Simpozionul ”Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”

Casa Corpului Didactic Alba, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu, organizează Simpozionul ,,Educaţie pentru dezvoltare durabilă a României – în context european”, ediţia a XII-a, an școlar 2020-2021.

Anexăm regulamentul simpozionului și fișa de înscriere. 

Fisa inscriere Simpozion Educatie pentru dezvoltare durabila Romaniei

Regulament_Simpozion_Educatie_pentru_dezvoltare_durabila_Romaniei_2020_2021

Selecția grupului țintă pentru proiectul CRED continuă

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, în județul Sibiu, se continuă selecția grupului țintă în perioada 8-22 ianuarie 2021. Criteriile pentru selecție sunt cuprinse în Nota MEC nr. 3348/CRED/03.09.2020.

Calendarul selecției este următorul:

1. Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial  la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, 

La propunerea responsabililor comisiilor metodice și se va realiza la nivelul comisiei pentru formare continuă. Validarea acestora se va face de către conducerea unității de învățământ. (8-15.01.2021). Selecția poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior.

2. Transmiterea până la data de 18.01.2021,  în format electronic, a listei cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@educred.ro), scanat, iar în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

3. Depunerea dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, de luni până joi, între orele 9-16, iar vineri, între 8-14. Termen: 22.01.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

  • cerere de înscriere;
  • formular grup ţintă;
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
  • copie CI/BI- format A4;
  • copie certificat de nastere – format A4;
  • copie certificat de căsătorie – format A4;
  • copie diploma de studii;
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Numărul de dosare necesare pentru realizarea indicatorilor grupului țintă pentru fiecare disciplină este: Lb. Romana 20, Lb. Engleza 24, Lb. Germană + Maghiară 22 +1, Matematică 32, Fizica  11, Biologie 7, Istorie 37, Geografie 31, Religie 20, Științe sociale 5, ED. Muzicală 27, Ed. Plastică 10 , Ed. Fizică 51, TIC 8, Tehnologii 27

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Sărbători minunate și momente de neuitat

Colectivul Casei Corpului Didactic Sibiu urează tuturor colegilor și colaboratorilor ”Sărbători minunate și momente de neuitat”, alături de cei dragi și un ”An Nou cu succese și împliniri, dar mai ales cu sănătate!”


Director Casa Corpului Didactic Sibiu,

prof.Mirela Iancu 

Evaluarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice pentru predare-învățare-evaluare în sistem online

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar din județul Sibiu

În conformitate cu adresa nr. 7137/DGIP/22.10.2020 a Direcției Generale Învățământ Preuniversitar, Casa Corpului Didactic are obligația de a identifica, la nivelul județului, problemele, disfuncționalitățile, blocajele existente în procesul de formare/ instruire a cadrelor didactice cu privire la activitățile didactice desfășurate în sistem online.
În acest sens, avem obligația de a transmite la Ministerul Educației și Cercetării, lunar, în data de 30 a lunii, un raport diagnoză care să conțină numărul cadrelor didactice care nu au fost cuprinse în niciun fel de programe/ activități de formare care nu au finalizat programele, activitățile de formare la care au fost înscrise precum și problemele/ situațiile identificate la nivelul județului și modul lor de rezolvare s.a.
În vederea elaborării raportului solicitat, vă invităm să completați, până în data de 23 decembrie 2020, chestionarul din acest link, pentru perioada octombrie-decembrie 2020.


Vă mulțumim!

În atenţia bibliotecarilor şcolari

Joi, 17 decembrie 2020, ora 10.30, se va desfășura cercul metodic al bibliotecarilor școlari din județul Sibiu, în sistem videoconferință, pe ZOOM.

Linkul de conectare va fi transmis pe grupul de whatsapp.

Bibliotecar CCD Sibiu,

Maria Pitariu

Înscrieri la programele de formare acreditate

Stimate colege, stimați colegi,

Vă invităm să vă înscrieți la programele de formare acreditate care au primit avizul pentru derularea exclusiv online, conform ordinului de ministru nr. 5767/15.10.2020.

Pentru înscriere, accesați https://www.ccdsibiu.ro/formare-continua/inscriere/. Vă puteți înscrie numai la programele de formare pentru care este precizată perioada de înscriere.

Informații despre programele de formare găsiți în Oferta de formare (număr ore, număr credite, grup țintă, responsabil de program).

Ne puteți contacta la nr. 0269230259 sau pe adresele de email ale profesorilor metodiști – https://www.ccdsibiu.ro/sample-page/echipa/.

Webinar „Drepturile copilului – responsabilitatea întregii școli”

Institutul Intercultural Timișoara organizează în datele de 7 și 10 decembrie 2020 un webinar adresat în principal membrilor Comisiilor școlare pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (CPEVCDI).

Informații despre webinar și înscriere – https://www.intercultural.ro/webinar-drepturile-copilului-responsabilitatea-intregii-scoli/

Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Începând cu luna decembrie 2020, Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu lansează Atelierele digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Atelierele vor fi moderate de profesori care predau disciplina Informatică și TIC și care le vor ghida pașii celor înscriși în utilizarea instrumentelor prezentate.

Primul Atelier digital, în care va fi prezentată aplicația LearningApps, va avea loc joi, 10 decembrie 2020, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 10 decembrie 2020, ora 11, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT3Lt33gUHCk5aE1cHpEokNt9kX966rUePHWxwcQXxOB3O3g/viewform

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Până la ora 16 veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!