Formarea continuă

Oferta de formare

Inscrierea la programele de formare

Activități metodice

  • Cercul pedagogic al profesorilor documentariști
  • Comisia metodică a bibliotecarilor școlari

Conferinte. Simpozioane

Sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (OMECT 5562/7.10.2011)

Echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale (procedura MEN 38591/3.10.2019)

Editura Magister