Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră

În conformitate cu articolul 9, lit. g din Regulamentul de organizare și funcționare a casei coprului didactic aprobat prin Ordinul de ministru nr. 5554 din 7.10.2019, casa corpului didactic îndeplinește și funcția de “centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranti, pedagogi scolari, informaticieni din invatamantul preuniversitar; “

Casa Corpului Didactic Sibiu a stabilit ca fiecare unitate de învățământ să fie sprijinită în domeniul formării continue de profesorii metodiști. Alocarea profesorilor metodiști pentru anul școlar 2020-2021 se găsește aici.

Fișa de monitorizare a activității comisiei de dezvoltare profesională și evoluție în carieră