Echivalare programe speciale

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul ministerului Educației Naționale a trimis adresa nr. 2672/11.10.2019 privind Procedura pentru echivalarea și acordarea unui număr de credite profesionale transferabile, personalului didactic care a finalizat programe speciale.

În conformitate cu această procedură, Casa Corpului Didactic Sibiu anunță că depunerea dosarelor de către unitățile de învățământ și furnizorii de formare care solicită echivalarea unor programe speciale se va face în perioada 26.11-6.12.2019. Cadrele didactice care solicită echivalarea și acordarea creditelor pentru programele speciale vor depune dosarul (în conformitate cu procedura) la unitatea de învățământ iar aceasta va depune dosarele la CCD Sibiu în perioada specificată. Cadrele didactice depun cerere de echivalare la unitatea de învățământ la care sunt angajate în anul solicitării.

Dosarele se vor depune la secretariatul CCD Sibiu, de luni până joi, între orele 8-16 și vineri, între 8-14.

Evaluarea și echivalarea se va face numai pentru programele speciale derulate în ultimii doi ani școlari anteriori celui în care se depune solicitarea. În anul școlar 2019-2020 se vor echivala doar programe derulate între 1.09.2017- 31.08.2019.

Anexe – format editabil

Atenție! Fiecare dosar va conține și un opis cu specificarea documentelor depuse, pagini numerotate și asumate de solicitant prin semnătură.