”Stresul în viața noastră-prieten sau dușman?”

Casa Corpului Didactic Sibiu și Facultatea de Psihologie din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu vă propun un workshop intitulat: ”Stresul în viața noastră – prieten sau dușman?”

Activitatea va fi prezentată de către domnul Lector univ.dr. Mihai Sima și va cuprinde două sesiuni:

Workshop I, care va avea loc în data de 02.06.2021, ora 16-18, cu tematica:

 1. Ce este stresul?
 2. Care sunt factorii stresori?
 3. Forme/aspecte ale stresului.
 4. Efecte ale stresului.
 5. Modalități de gestionare a stresului.

Workshop II, care va avea loc în data de 09.06.2021, ora 16-18 cu tematica:

 1. Stresul în activitatea profesională.
 2. Bullying-ul și mobbing-ul.
 3. Situații de stres în activitatea didactică și gestionarea acestora.
 4. Mecanisme de apărare psihică.

Pentru a participa la activitățile propuse, vă rugăm să completați formularul de mai jos:

LINK: Stresul în viața noastră – prieten sau dușman? WORKSHOP I- 02.06.2021 WORKSHOP II- 09.06.2021

Organizatori: prof. metodist Maier Nicoleta  

            prof. metodist Mateescu Mirela

Suport tehnic: Ciobîcă Ștefan

23 aprilie – Ziua Internațională a Cărții și a Bibliotecarului

Din anul 1995, la inițiativa UNESCO se sărbătorește în 23 aprilie ”Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului de Autor”, având drept scop încurajarea și stimularea lecturii, atragerea oamenilor spre instituțiile de cultură.

În anul 1998, considerându-se că lectura și cartea nu pot fi privite în afara bibliotecilor și a bibliotecarilor, se adaugă la sărbătoarea cărții și cea a bibliotecarului din România.

Biblioteca a fost permanent considerată laborator al cunoașterii. Ea reprezintă spațiul interdisciplinarității, al cunoașterii exhaustive unde descoperim că, de fapt, cunoștințele noastre sunt complementare și se sincronizează.

Declararea ”Zilei Bibliotecarului” în România reprezintă un omagiu adus unei profesii de importanță deosebită pentru cultura națională.

În acest an, Casa Corpului Didactic Sibiu, împreună cu bibliotecile școlare din județul nostru, și-au propus să vă invite și să vă atragă în spațiul lor, prezentându-vă în broșura virtuală de mai jos câteva crâmpeie din activitatea lor zilnică.

Le mulțumim tuturor bibliotecarilor școlari pentru că sprijină permanent activitatea instructivă și educativă din instituțiile de învățământ!

Ziua bibliotecarului by Maria Pitariu

Simpozion ”Femeia în literatură”

Argument

Cu prilejul Lunii Femeii, Casa Corpului Didactic Sibiu vă propune un simpozion în care să descoperim împreună diversele fațete ale feminității reliefate în opere literare.

Sute de scriitori și poeți talentați au creionat preocuparea și lupta femeilor pentru frumusețe, cultură, emancipare și viața de zi cu zi.

Înscriere

Simpozionul va fi organizat în 29 martie 2021, interval orar 16-18, pe platforma Googlemeet.

Cadrele didactice se pot înscrie accesând următorul link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR42wwNMduNt7sRI6m2yYleKRS5aLl5kkQiC2CUMLEuEYXjw/viewform

cu articole care pot viza literatura română sau literatura universală, respectând următoarele cerințe, materiale care se vor concretiza într-o broșură a Editurii Magister a Casei Corpului Didactic Sibiu, broșură care poate constitui o veritabilă resursă educațională.

Articolele se vor trimite până în data de 24 martie 2021, ora 15, pe adresa de mail simpozion.femeia-literatura@ccdsibiu.ro

De asemenea, se pot înscrie și participanți fără lucrare, în limita a 100 de persoane.

Linkul de participare va fi trimis pe mail cu 2 ore înainte.

Vă așteptăm!

Echipa de organizare

Nicoleta Maier – prof. metodist CCD Sibiu

Mirela Mateescu – prof. metodist CCD Sibiu

Maria Pitariu –  bibliotecar CCD Sibiu

22 MARTIE – ZIUA MONDIALĂ A APEI

-Expozitie de desene-

CCD Sibiu vă invită să participați la o expoziție virtuală cu ocazia Zilei Mondiale a Apei.

Cadrele didactice interesate pot trimite scanat un desen realizat de către 1-2 elevi în care să fie reliefată importanța apei pentru viață.

Vă rugăm să menționați în mail titlul dat desenului, numele și prenumele elevului, unitatea de învățământ, clasa, numele și prenumele cadrului didactic coordonator.

De asemenea, vă rugăm să vă înscrieți la activitate, completând următorul formular https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfORAjCSIzBdhqTanL9S39Hu6hQkLCLdcDduOzFL34GzjB58A/viewform?usp=sf_link

Lucrările se primesc până în 23 martie 2021, ora 12 pe adresa de email maria.pitariu@ccdsibiu.ro.

Expoziția virtuală poate fi vizualizată începând cu 24 martie 2021 pe site-ul ccdsibiu.ro.

Vă așteptăm!

Eveniment online marca „Proiectul CRED” – „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online” – 10 martie 2021, ora 18:30

La ceas de reînnoire și de reinventare, începem o nouă serie de evenimente – suport, marca „Proiectul CRED”, desfășurate online: „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online”.

Conceptul evenimentelor „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online”, adresate tuturor cadrelor didactice din nivelul preuniversitar românesc, are la bază informațiile colectate și interpretate, dar, totodată, și recomandările cercetării „Un an de școală online”.

Echipa CRED vă invită miercuri, 10 martie, ora 18:30, să participați la dezbaterile online, transmise în direct pe pagina Facebook ”Proiectul CRED” (click pentru acces) sau pe pagina Facebook dedicată evenimentului(click pentru acces)

Participarea în număr cât mai mare a reprezentanților tuturor actorilor din sistemul educațional crește în mod exponențial posibilitatea de a găsi soluții cât mai solide, cât mai complexe și cât mai relevante la problemele identificate în cadrul cercetării.

Mai multe informații despre eveniment găsiți AICI.

Festivalul-concurs “CDIdei în cărți” – ediția a VI-a, 2021

Avem plăcerea de a anunța relansarea ediției a VI-a a Festivalului-concurs “CDIdei în cărți”, ediție care a fost suspendată în anul 2020 din cauza pandemiei creată de Covid 19. Acest proiect a fost cuprins și în anul 2021 în Calendarul Activităților Educative Naționale, însă Ordinul MEC nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020, a prevăzut din nou suspendarea activităților propuse.

În conformitate cu prevederile acestui ordin, “proiectele educative proprii planificate în Calendarul activităților, aprobat de consiliul de administrație, se vor desfășura în funcție de situațiile concrete din unitatea/comunitatea respectivă.”

Având în vedere ecoul edițiilor anterioare, Casa Corpului Didactic Sibiu a inclus Festivalul “CDIdei în cărți” în Calendarul activităților proprii din anul școlar 2020-2021 cu scopul de a asigura cadrul pentru dezvoltarea, demonstrarea şi manifestarea competenţelor elevilor în domeniul culturii şi civilizaţiei prin intermediul structurilor info-documentare (biblioteci școlare, centre de documentare și informare –CDI s.a), ca resurse în formarea competențelor-cheie, utilizând metode ale educaţiei nonformale.

În situația în care doriți să ne fiți alături (și) în anul anul 2021, vă rugăm să înscrieți instituția pe care o reprezentați (casa corpului didactic sau unitatea de învățământ) în acest link, până în data de 22.02.2020.

Ulterior vă vom transmite documentele de parteneriat și vom organiza o întâlnire on line în data 23.02.2021, ora 14, pentru a vă prezenta detaliile proiectului. În situația în care va fi cazul, vom prelungi perioada de înscriere și vom organiza și alte întâlniri cu reprezentanții unităților nou înscrise.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturării unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor”.

Festivalul “CDIdei în cărți” se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Biblioteca Județeană Astra Sibiu și Facultatea de Litere și Arte Sibiu.

În anul 2021, Festivalul se desfășoară pe patru categorii de vârstă astfel:

 •         clasele III- IV
 •         clasele V-VI
 •         clasele VII- VIII.
 •         clasele IX-X

Pentru fiecare categorie de vârstă sunt definite următoarele secțiuni: secțiunea lucrări în limba română, lucrări în limbi moderne (limba franceză, limba engleză, limba germană) și o secțiune pentru elevii cu cerințe educaționale speciale.

În cadrul Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” elevii, în echipe de câte trei, coordonați de un cadru didactic, vor alege o lucrare pe care să o citească și vor realiza următoarele produse:

 • a. fișa lucrării citite
 • b. jurnalul echipei
 • c. obiect reprezentativ / macheta unei secvențe reprezentative din lucrarea citită /  filmul de prezentare a cărții (book trailer), după caz.

Elevii vor pregăti o prezentare orală, de cel mult 10 minute, a obiectului realizat/ machetei realizate/ filmului realizat.

Festivalul-concurs „CDIdei în cărți” se desfășoară, în anul 2021, la nivelul următoarelor etape: județeană/ regională și națională.

Instituțiile care se înscriu la Festival (casele corpului didactic, unităţile de învățământ, centrele de educație incluzivă) vor primi Metodologia de organizare şi desfăşurare a Festivalului – concurs „CDIdei în cărți”, ediţia a VI-a, 2021, criteriile şi instrumentele de evaluare.

Etapa județeană/ regională a Festivalului-concurs “CDIdei în cărţi” va avea loc online, în perioada 10-21 mai 2021, iar etapa națională  a avea loc, tot online, în perioada 31 mai-4 iunie 2021.

Toate informațiile privind Festivalul se vor găsi pe site-ul proiectului, https://cdidei.wordpress.com, iar corespondența în cadrul proiectului se va realiza utilizând adresa cdidei.incarti@ccdsibiu.ro.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN – responsabil național al Festivalului

Director CCD Sibiu, Prof. Mirela Maria IANCU

Atelierele digitale

Stimate colege, stimați colegi,

Casa Corpului Didactic Sibiu și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu continuă în luna ianuarie 2021 seria Atelierelor digitale, adresate celor interesați să își dezvolte competențele de integrare a instrumentelor online în activitatea didactică. Al treilea Atelier digital, în care vor fi prezentate 2 instrumente digitale, platforma TED-Ed și aplicația Miro, va avea loc joi, 28 ianuarie 2021, interval orar 18-19.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 28 ianuarie 2021, ora 12, prin completarea formularului online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYoFvnrkd7WsUmO-nYMcJ3-JHTytYtvG5078FMG6W1ZqyHgg/viewform

Activitatea se va desfăşura pe Google Meet. Veți primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizați în formularul de înscriere.

Vă așteptăm!