Proiecte CCD Sibiu

CASA CORPULUI DIDACTIC

SIBIU

Proiectele Casei Corpului Didactic Sibiu

Festivalul-concurs "CDIdei în cărți"

Festivalul-concurs "CDIdei în cărți" este cuprins în Calendarul Activităților Educative Naționale, aprobat prin OMEN nr. 3016/09.01.2019, Domeniul Cultural artistic - culturi și civilizații, poziția 35 (https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-nr-30162019-privind-aprobarea-calendarului-competi%C8%9Biilor). În anul 2019 se va desfășura a V-a ediție a Festivalului.

Ideea echipei Casei Corpului Didactic din Sibiu de a organiza un festival în care să fie implicate, în primul rând, centre de documentare şi informare  (CDI) şi biblioteci din cadrul unităţilor de învăţământ, a izvorât din dorinţa de a pune în valoare pasiunea pentru lectură în special, pentru cultură, în general cât şi pentru a oferi un cadru de demonstrare a deprinderilor, abilităţilor şi cunoştinţelor elevilor dobândite în contexte nonformale.

Festivalul a preluat ideea unei activităţi cu caracter nonformal, aceea a Muzeului literar. “Muzeul literar” este o activitate de animaţie de lectură în cadrul căreia elevii, în urma lecturii unei cărţi/ lucrări documentare, realizează un obiect reprezentativ din acea lucrare pe care îl prezintă publicului, “vizitatorilor".

Informații despre edițiile anterioare, precum si despre editia din acest an găsiți pe site-ul proiectului https:// dei.wordpress.com/

Proiecte POCU

ID 106522 EDICA - Educaţie- Dezvoltare Instituţională - Capacitate Administrativă

ID107810 EDuCaT – Educație Durabilă, de Calitate pentru Toți

ID 106523 Fii practic – mergi la școală!

ID 105682 Competență, inovare și profesionalism în educație

Proiecte Erasmus+

2017 Formare modernă pentru cadrele didactice din județul Sibiu, Acțiunea Cheie 1, Educația Adulților. Contract de finanțare nr, 2017-1-RO01-KA104-036926. Mai multe informatii găsiți aici.

2018 CERES - Centru de resurse educaționaleAcțiunea Cheie 1, Educația Adulților. Contract de finanțare nr. 2018-1-RO01-KA104-048556