Noutati

CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU

Noutati
25-09-2019 Repere în abordarea educației plastice în grădiniță și școala primară
Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Asociația Gradinitsa din Bar-le-Duc, Franța, organizează un curs de formare pe tema Repere în abordarea educației plastice în grădiniță și școala primară.
Public-țintă: cursul se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar (clasa pregătitoare, clasa I) care vor prezenta, în prima zi, exemple de activități în tematica cursului (vizite la muzee, diverse activități care încurajează creativitatea copiilor în domeniul artelor plastice)
Calendarul formării:
Prima parte a stagiului cuprinde 2 sesiuni de formare, organizate in 1-2 octombrie 2019, interval orar 16-19, la CCD Sibiu, sala 3.16. A doua parte a stagiului, cuprinzând 5 sesiuni de câte 4 ore, va fi organizată în martie 2020.
Înscrierea se poate face prin completarea formularului online până în data de 30.09.2019. Număr maximum de locuri: 25.
 
Responsabil activitate, prof. metodist Camelia Vancu
24-09-2019 Inscrieri la Școala incluzivă - școală pentru toți - completare grupă
Va invităm să vă înscrieți la programul de formare acreditat ”Școala incluzivă - școală pentru toți”, program de tip blended learning (60 de ore: 30 de ore față în față, 30 de ore online), 15 credite profesionale transferabile.
Înscrierile se pot face până în 5 octombrie 2019, prin completarea formularului online de la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZiLV8OkXptc7pqJ9KkkgU7mvoqmkcZpkCLM07VCAVMuhqCg/viewform
Documentele necesare înscrierii se găsesc pe pagina Calendarul activităților. Inscrieri, pe site-ul CCD Sibiu: http://ccdsibiu.ro/inscriere/inscriere.htm
Mai sunt 9 locuri. Cursul se va derula la CCD Sibiu, incepand cu 21 octombrie 2019. După completarea grupei, veti primi un email de confirmare.
Responsabil activitate, prof. metodist Camelia Vancu
 17-09-2019 În atenția cadrelor didactice din învățământul gimnazial, validate ce Consiliile de Administrație ale unităților pentru a fi înscrise în proiectul "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED"
Dragi colegi,  componența dosarului de înscriere al cursantului în cadrul proiectului "CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED" este:
 1.      cerere de înscriere (anexa 5.1.2)
2.      formular de înregistrate grup ţintă, (anexa 5.2)
3.       acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (anexa 5.3)
4.      declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare (anexa 5.4.2)
5.      copie CI/BI,
6.      copie certificat de nastere,
7.      copie certificat de căsătorie
8.      copie diplomă de licenţă,
9.      adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct). 
Pentru anexa 5.2 - secțiunea NIVEL DE EDUCAȚIE, aveți instrucțiuni de completare în CLASIFICAREA ISCED A EDUCATIEI.
De asemenea rugăm conducerea unității școlare să completeze în format electronic editabil și scanat, anexa 4.1 din anexă și Anexa7 (electronic) si să le trimită pe adresa expertlocalgruptinta@gmail.com, după validarea acesteia în Consiliul de Administrație.
Notă.
Toate documentele din dosarul candidatului vor fi aduse doar in format A4, listate pe o singura față (nu se admit jumatăți de foi sau față verso), conform calendarului aprobat.
17-09-2019 În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională - program echivalări
Program echivalari - aici
12-09-2019  ErasmusDay - 10 octombrie 2019
Cu ocazia Zilelelor Erasmus (#ERASMUSDAY), CCD Sibiu in parteneriat cu ISJ Sibiu organizeaza joi, 10 octombrie 2019, ora 14.00 la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr. 15, evenimentul "Atelier Erasmus-Idei pentru educatia secolului XXI".
Inscrierile la activitate se pot face prin completarea formularului online până în data de 7 octombrie 2019.
12-09-2019  Debutează selecția grupului țintă al profesorilor de GIMNAZIU  în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED.
În perioada 13.09-30.09.2019 se va derula valul doi de selecție a grupului țintă al profesorilor de GIMNAZIU  în cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți- CRED.
În vederea selecției și constituirii noilor grupe de formare pentru gimnaziu, în conformitate cu Adresa MEN nr. 1949/11.09.2019, informăm unitățile de învățământ că au obligația să inițieze și să implementeze procedura de selecție a grupului țintă la nivelul unității de învățământ.
Calendarul perioadei de selecție, criteriile de selecție, precum și numărul de locuri alocate fiecărui județ, pe discipline sunt cuprinse în adresa Adresa MEN nr. 1949/11.09.2019 care poate fi descărcată de aici.
În consecintă, până în data de 20 septembrie 2019 este necesar să convocați Consiliul profesoral pentru selecția cadrelor didactice și apoi să validați în consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Până în data de 23 septembrie 2019 să trimiteți atât la Inspectoratul Școlar județean Sibiu cât și la Casa Corpului Didactic Sibiu, lista cadrelor didactice selectate.  Anexam aici un șablon al listei. Fiecare listă va fi însoțită de copii, certificate pentru conformitate cu originalul, ale proceselor verbale din ședința Consiliului Profesoral și cea a Consiliului de Administrație în care s-au propus și validat cadrele didactice.
Până în data de 30 septembrie 2019 se vor depune  la sediul CCD Sibiu dosarele cadelor didactice selectate (str. Turismului 15, etaj I, sala 1.12).

Cadrele didactice selecționate vor fi anunțate în data de 24 septembrie 2019 despre conținutul dosarului.

Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN- expert local coordonare și formare SIBIU (mihaela.seusan@educred.ro)
11-09-2019 Selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului CRED
Ministerul Educației Naționale (MEN) organizeaza selecție pentru ocuparea unor posturi de experți in cadrul proiectului CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți - CRED.
În conformitate cu Anuntul de Selectie 1927/CRED/09.09.2019,  la pozitia 9 din anunt se scot la concurs un numar de 47 posturi EXPERT ZONAL EVALUARE FINALA ( câte un post pentru fiecare judet si sector al Capitalei ).
Expertul zonal evaluare finala din fiecare județ/ sector al municipiului București va fi angajat de MEN si va participa în echipele de evaluare finala pentru programele de formare din CRED în județul în care își are domiciliul.
Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate la sediul proiectului, Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale(UIPFFS) din Str. Puțul cu Plopi nr. 7, sector 1, București, personal sau transmis prin curierat, până la data de 24.09.2019 ora 16.30, inclusiv.
Toate informațiile sunt cuprinse  în anunțul de selecție 1927/CRED/09.09.2019.
Formular GDPR individual - Anexa 3
Persoană de contact: Mihaela Carmen SEUȘAN- expert local coordonare și formare SIBIU (mihaela.seusan@educred.ro)
5-09-2019 În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională
Modelele de documente se găsesc aici
Distribuirea profesorilor metodisti ai CCD Sibiu poate fi consultată pe pagina Contact
3-09-2019 În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională
În vederea actualizării bazei de date a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu, vă rugăm să completați până în data de 20 septembrie 2019 formularul de la adresa de AICI
2-09-2019 În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională
2-09-2019 Anunț selecție experți în cadrul proiectului "Fii practic! - Mergi la școală!"
Casa Corpului Didactic Sibiu lansează selecția de experți în cadrul proiectului POCU 74/6/18/106523, "Fii practic! - Mergi la școală!".
Mai multe informații pot fi găsite pe pagina proiectului (click aici)
2-09-2019 Anunț selecție experți în cadrul proiectului EDuCaT
Casa Corpului Didactic Sibiu lansează selecția de experți în cadrul proiectului POCU 74/6/18/107810, "EDuCaT".
Mai multe informații pot fi găsite pe pagina proiectului (click aici)
29-08-2019 Lista persoanelor selectate pentru a participa la formare în prima grupă (învățământ primar) din seria I în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED"
Vă informăm că în data de 2 septembrie 2019 debutează activitățile de formare în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED" pentru învățămantul primar.
Lista persoanelor selectate pentru a participa la formare în prima grupă (învățământ primar) din seria I se poate descărca de  AICI.
Cadrele didactice cuprinse în seria I, grupa 1 vor fi prezente la CCD Sibiu, str. Turismului 15, etajul al II-lea, sala 2.12 la ora 16.
În anul școlar 2019-2020 este prevăzută organizarea și a altor serii și grupe de formare după cum urmează: noiembrie 2019- ianuarie 2020, ianuarie -februarie 2020, martie- aprilie 2020, mai-iunie 2020.
Cadrele didactice din grupul țintă selectate pentru fiecare serie și grupă vor fi anunțate pe mail cu cel puțin 2 săptămâni înaintea debutului activităților de formare.
Mihaela Seusan - expert local coordonare și formare. (mihaela.seusan@educred.ro)
1-08-2019  Anunț selecție formatori pentru învățământul primar în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED"

Casa Corpului Didactic Brașov anunță organizarea selecției pentru experți formatori pentru județul Sibiu (Regiunea CENTRU).

Informații despre descrierea atribuțiilor formatorului, durata activităților, salarizare, condiții de eligibilitate, documentele din dosarul de candidatură și alte informații utile găsiți în anunțul de selecție de AICI.

Puteți descărca de aici Anexa 1 Cerere de inscriere selectie experti formare.doc și Anexa 2 Declaratie de disponibilitate experti formare.doc

Candidații vor depune documentele la sediul Casei Corpului Didactic Brașov, din Brașov, str. Iuliu Maniu 52 sau le vor trimite prin curierat  până în data de 14 august 2019, ora 16. Candidaturile trimise după data limită  menționată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete, vor fi respinse.

Selecția se va realiza în două etape: 1. proba eliminatorie- verificarea eligibilității administrative a dosarelor și 2. proba de evaluare a dosarelor.

Persoană de contact: Mihaela Seușan (mihaela.seusan@gmail.com)

22-07-2019 CRED - În atenția cadrelor didactice înscrise la programul de formare  din cadrul proiectului CRED și a directorilor/ directorilor adjuncți din unitățile de învățământ care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ primar

Activitățile de formare pentru învățământul primar în cadrul proiectului "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED", Cod proiect: POCU/254/6/20/118327, vor debuta, pentru prima grupă din județul Sibiu, în data de 2 septembrie 2019, la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului 15.

Programul de formare are o durata de 120 ore în sistem blended learning (60 ore față în față, 60 ore online), este acreditat și are alocate 30 credite profesionale transferabile.

Pentru atingerea indicatorilor din proiect, care prevăd și participarea a 6000 de directori la programul de formare profesională continuă,   toți directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ care își desfășoară activitatea pe nivelul de învățământ primar vor participa la formare.  Găsiți nota Ministerului Educației Naționale aici.

Vom comunica până în data de 19 august 2019, cel târziu, calendarul activităților de formare și lista cu persoanele care vor fi înscrise în prima grupă.

Persoană de contact: Mihaela Seușan - expert local coordonare și formare (mihaela.seusan@gmail.com)

19-06-2019 Seminar de formare ”De la e-teacher la e-learner”
Casa Corpului Didactic Sibiu în colaborare cu Colegiul Național ”O. Goga” Sibiu organizează joi, 27.06.2019, intre orele 9-17, primul seminar de formare ”De la e-teacher la e-learner”. Acest seminar face parte dintr-o serie de activități de formare programate în cadrul programului Erasmus+, activități care vor fi organizate pe parcursul anului școlar urmator.
Înscrierile la acest seminar se pot face până luni, 23.06.2019, prin completarea formularului de la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXB-J4OsevjRX7fqST0MLGxvUDmeRcnP2U9XJefmlhkWrz1Q/viewform
19-06-2019 Inițiative ale Consiliului Europei în domeniul educației
5-06-2019 CRED - Selecția cadrelor didactice pentru participarea la cursul de formare CRED
Ministerul Educației Naționale, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și Municipiul București, cu Inspectoratele Județene Iași, Bihor și Municipiul București anunță că activitatea de formare  a cadrelor didactice din învățământul primar din regiunea Centru se va desfășura începând cu data de 1 septembrie 2019 în locațiile acreditate din fiecare județ. Prima etapă a selecției se va derula la nivelul unităților de învățământ.  Informațiile privind procedura de selecție și Calendarul selecției cadrelor didactice se găsesc aici.
3-06-2019 Rezultatele Festivalului-concurs "CDIdei în cărți" - etapa județeană
În atenția participanților la etapa județeană a  Festivalului-concurs "CDIdei în cărți" care a avut loc la Sibiu în zilele de 27, 28 mai 2019.
Găsiți aici rezultatele. Echipajele care au câștigat premiul I sunt calificate pentru a participa la etapa națională a Festivalului care va avea loc în data de 7 iunie 2019, începând cu ora 9, la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului nr. 15.
27-05-2019 Apel de selecție pentru Regiunea Centru  - proiectul CRED
27-05-2019 Festivalul de literatură pentru copii - înscriere
Stimate colege, stimati colegi,
avem plăcerea de a vă invita să participați la FESTIVALUL DE LITERATURĂ PENTRU COPII – Sibiu, 29-31 mai 2019, organizat de Casa Corpului Didactic Sibiu, Institutul Francez din Romania, Biblioteca Astra Sibiu, Grădinița ”Elefantelul Curios” Sibiu, Asociația Edumedia și partenerii lor.
În cadrul Festivalului vor fi organizate în 30 și 31 mai 2019, interval orar 10-12 si 15-16, animații de lectură pentru copiii din grădinițe și școli primare.
Perioada de înscriere: 27-28 mai 2019
Programul Festivalului se poate consulta AICI.
Modalitatea de înscriere: Cadrele didactice interesate să participe cu grupele/clasele de elevi se pot înscrie prin SMS la nr. de telefon: 0745376880. Persoană de contact, Mihaela Bratu
SMS-ul va contine: numele cadrului didactic, institutia de invatamant, animatia selectata din program, ziua si intervalul orar pentru care optează.
În urma trimiterii SMS-ului, veți fi contactați pentru validarea înscrierii.
Proiectul se inscrie in cadrul actiunilor Saison France-Roumanie 2019 / Sezonul România-Franța 2019 organizate in perioada aprilie -iulie 2019 de catre @MAE Romania, Ambassade de France en Roumanie, Institut Français din Paris si Institutul Cultural Român (ICR).
21-05-2019 Festivalul CDIdei în cărți - etapa județeană/regională
Stimate colege, stimati colegi, 
in 27 si 28 mai 2019 se vor desfășura etapa județeană și etapa regională din cadrul Festivalului concurs ”CDIdei în cărți”. Dacă doriți să faceți parte din comisiile de evaluare, vă invităm să vă înscrieți online, la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiT5RxUtkm3RSmtMwlFx8kHfbK7XguTLmOrsPshVOLJmWmCA/viewform, până în data de 23 mai 2019.
In 24 mai 2019, ora 14, va avea loc la CCD Sibiu, o intalnire de maximum o oră pentru instruirea evaluatorilor.
Vă așteptăm!
20-05-2019 Inscrieri la Școala incluzivă - școală pentru toți - completare grupă
Va invităm să vă înscrieți la programul de formare acreditat ”Școala incluzivă - școală pentru toți”, program de tip blended learning (60 de ore: 30 de ore față în față, 30 de ore online), 15 credite profesionale transferabile.
Înscrierile se pot face până în 25 mai 2019, prin completarea formularului online de la adresa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3BHqa3X4pi3WMcAn5OldNttiLw7b6imtvo-KnMzyZu1Elhg/viewform
Documentele necesare înscrierii se găsesc pe pagina Calendarul activităților. Inscrieri, pe site-ul CCD Sibiu: http://ccdsibiu.ro/inscriere/inscriere.htm
Mai sunt 8 locuri. Cursul se va derula la CCD Sibiu, în perioada următoare. După completarea grupei, veti primi un email de confirmare.
19-05-2019 Pregatirea etapei județene a Festivalului-concurs CDIdei în cărți - județul Sibiu
Stimate colege și colegi,
Echipa CCD Sibiu a stabilit ca etapa județeană să aibă loc in zilele de 27 si 28 mai 2019, între orele 9-17 pentru unitatile care au incheiat acorduri de parteneriat cu CCD Sibiu.
Pentru a realiza planificarea prezentarilor în funcție de programul elevilor și de disponibilitatea coordonatorilor și a membrilor juriului vă invităm să completati formularul pe care l-ati primit pe email.
Produsele si prezentarea (de maximum 10 minute) vor fi evaluate utilizand instrumentele de evaluare de la link: https://cdidei.wordpress.com/fise_sabloane_formulare_resurse/ (documentul 7) 
 
Înainte de completare, vă rugăm să citiți cu atenție următoarele informații!
1. Ati primit ca anexa a emailului un fisier excel care conține lista cu codurile pentru fiecare echipă. Vă rugăm să vă identificați codul pentru fiecare echipă deoarece îl veti folosi la completarea formularului.  Fiecare coordonator de echipă va completa formularul pentru fiecare echipă pe care a îndrumat-o și care a fost admisă la etapa județeană.
2. Responsabilii la nivel de unitate sunt rugați să ne comunice (până în data de 23 mai 2019) dacă toate echipele din listă au participat la Festivalul de la nivelul unității și au fost admise pentru a participa  la etapa judeteană. 
3. Vă rugăm să verificați informațiile din acest document, iar dacă doriți să modificați ceva, vă rugăm să ne contactați. 
4. Atenție! Echipele care nu sunt formate din trei elevi/eleve nu vor fi acceptate să participe la etapa județeană. In situatia in care nu aveti echipa completa in liste, va rugam sa luati legatura cu Maria Pitariu sau Camelia Vancu, 0269230259).
 
Termenul limită pentru completarea formularului este 23 mai 2019. 
După încheierea programării prezentărilor vă vom trimite informații privind ora la care va fi planificată prezentarea fiecărei echipe.
10-05-2019 Apel de selecție pentru Regiunea Centru  - proiectul CRED
9-05-2019 Inscriere la Conferința Națională CDI - ediția a VIII-a, cu tema ”Animații de lectură în CDI - resurse didactice, acțiuni și demersuri de promovare a lecturii în grădiniță și școală primară”
Institutul Francez din România, Casa Corpului Didactic Sibiu, Asociația Edumedia, Biblioteca Județeană Astra Sibiu, Grădinița cu program prelungit ”Elefănțelul Curios” Sibiu și partenerii lor vă invită să participați la Conferința Națională CDI, cu tema "Animații de lectură în CDI - resurse didactice, acțiuni și demersuri de promovare a lecturii în grădiniță și școala primară", organizată miercuri, 29 mai 2019, în intervalul 13h00-19h00 la Sibiu. Acțiunea este susținută de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.
Aflată la a VIII-a ediție, acțiunea este parte a proiectului FESTIVALUL DE LITERATURĂ PENTRU COPII - ediția 2019. Proiectul se înscrie în cadrul acțiunilor Saison France-Roumanie 2019 / Sezonul România-Franța 2019, organizate în perioada aprilie - iulie 2019 de către MAE România, Ambassade de France en Roumanie, Institutul Francez din Paris și Institutul Cultural Român.
Public țintă: profesori în învățământul preșcolar și primar, profesori de limba franceză din învățământul preuniversitar, inspectori și profesori metodiști, directori de unități de învățământ, cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, studenți
Număr de locuri: max. 80
Pentru conferințele susținute în limba franceză se va asigura traducere în limba română.
Programul Conferinței 
13:00-15:30 - Conferințe și lucrări în plen
Tema: " Animații de lectură în CDI - resurse didactice, acțiuni și demersuri de promovare a lecturii în grădiniță și școala primară"
- Deschidere oficială
- Conferința « L'enseignement précoce des langues: enjeux pédagogiques" susținută de dl Michel Monsauret, Atașat de cooperare educativă - Ambasada Franței în România
- Conferința "BCD - CDI: lieu d’études / lieu de vie” susținută de dl Eric Delamotte, profesor universitar, Universitatea din Rouen - Franța
- Conferința "La littérature de jeunesse en France" susținută de dna Françoise Legendre, inspector pentru biblioteci publice, Franța
- Lansare de carte
16:00-18:00 - Ateliere de formare:
A1: Resurse pedagogice de predare-învățare a limbii franceze în învățământul preșcolar și primar. Prezentarea materialelor didactice: ghidul profesorului și caietul elevului "Je découvre le français!" - Raisa Vlad, formator IFR
A2: Animații de lectură în grădiniță și școala primară - Mihaela Bratu, profesor în învățământul preșcolar, Grădinița cu program prelungit ”Elefănțelul Curios” Sibiu - Formator CCD Sibiu
18:00-18:30 - Lansarea expoziției de bandă desenată "Nos trésors cachés - La BD dans les archives de la Bibliothèque Astra de Sibiu" - sala Atrium - Biblioteca Astra Sibiu
18:30-19:00 Cocktail
Inscriere: până în data de 26 mai 2019 (în limita locurilor disponibile). Un email de confirmare a înscrierii va fi transmis de către organizatori.
FORMULARUL DE INSCRIERE
Vor fi eliberate atestate de participare cadrelor didactice care vor participa la întreaga acțiune (13:00-18:30). Nu se percepe taxa de participare/înscriere.
Pentru detalii vă stam la dispoziție la: education@institutfrancais.ro
Adresa: Biblioteca Județeană Astra Sibiu - str. G. Barițiu, nr. 3-5, Sibiu
15-04-2019 Festivalul CDIdei în cărți la nivelul unității de învățământ
Desfășurarea Festivalului-concurs „CDIdei în cărți” la nivelul unității de învățământ va avea loc în perioada 27.03-10.05.2019.
La nivelul fiecărui județ înscris la Festival, responsabilii județeni vor organiza întâlniri cu coordonatorii echipelor de elevi și cu responsabilii din unități pentru a-i pregăti pentru activitatea ce urmează să o desfășoare cu elevii.
Materiale suport (Tutorial elaborare bibliografie- citare, stiluri de bibliografie, fișa de evaluare s.a) se găsesc pe site-ul proiectului, https://cdidei.wordpress.com, în secțiunea Metodologii, formulare, șabloane.
 
Informații suplimentare găsiți pe site-ul proiectului sau puteți solicita pe adresa: cdidei.sibiu@gmail.com.
Vă dorim succes!
15-04-2019 Concursul Național "Laudă pentru semințe, pentru toți și pentru toți oamenii!"
Dragi colegi,
Casa Corpului Didactic Alba și Inspectoratul Școlar Județean Alba vă invită să participați cu lucrări la cea de-a XIV-a ediție a Concursului Național "Laudă pentru semințe, pentru toți și pentru toți oamenii!". Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016 / 09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.
Regulamentul cu privire la Concursul se află pe site-ul CCD Alba: http://www.ccdab.ro/ la: ACTIUNI IN DERULARE secțiunea PROIECT NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTE VIZUALĂ DEDICAT FILOZOFULUI LUCIAN BLAGA - CONCURS "LAUDĂ SEMINȚELOR CELOR DE FAȚĂ ȘI-N VECI TUTUROR",  EDIȚIA a XIV-a, 2019 http://www.ccdab.ro/actiuni%20in%20derulare/actiuni%20in%20derulare.html
Faza națională (luna mai) la CCD Alba. Lucrările la faza națională se transmit în conformitate cu articolul 3 și articolul 4 din regulamentul concursului în format electronic Word și în format letric. În format electronic Word pe adresa de e-mail:  concursul_lucian_blaga@yahoo.com. În format letric prin poștă pe adresa CCD Alba, Str. Gabriel Bethlen, nr. 7, Alba Iulia, CP 510009. Plicurile care au ca elemente de identificare: titlu, un moto pentru identificare, elev / profesor și secțiunea la care participă lucrarea. La expeditor se trece profesia autorului: elev sau profesor și secțiunea la care participă lucrarea. De exemplu: "Eseu - elevi-faza județeană"sau "Traducere - profesori-faza județeană" etc.  Termenul de trimitere este 19 aprilie 2019, data poștei.
Lucrările premiate vor fi publicate în revista on-line: "Laudă semințelor, tuturor celorlalți", ISSN 2668-0076, ISSN-L 2668-0076
Pentru informații suplimentare: CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA, Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009 
Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101 E-mail: concursul_lucian_blaga@yahoo.com  
Prof. univ. Dr. Jude Laurențiu, prof. metodist CCD Alba, Mobil: 0770981968
25-03-2019 In atentia bibliotecarilor scolari/ responsabililor CDI/ profesorilor documentaristi
În data de 27 martie 2019, ora 13, la Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Sibiu, va avea loc o întâlnire a bibliotecarilor şcolari/ responsabililor CDI/profesorilor documentariști din judeţul Sibiu în cadrul cercului metodic.
Conducerile unităţilor de învăţământ sunt rugate să sprijine participarea persoanelor desemnate la această întâlnire.
 
Coordonator Cerc metodic al bibliotecarilor și responsabililor CDI,
Maria Pitariu
25-02-2019 Inscriere la programul de formare „Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii”
Organizația SALVAȚI COPIII în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Sibiu vă invită să participați la cursul de formare avizat de Ministerul Educației Naționale „Folosirea utilă, creativă și sigură a Internetului de către copii”. Perioada de înscriere este 25 februarie – 7 martie 2019, prin formularul online de AICI.
Cursul se adresează cadrelor didactice, bibliotecarilor/profesorilor documentariști și informaticienilor care activează în învățământul primar sau gimnazial. Cursul va fi livrat gratuit, în perioada martie-mai 2019, conform unui calendar ce va fi stabilit ulterior selecției.
Informații suplimentare referitoare la participarea la acest curs găsiți AICI.
19-02-2019 Inscriere la programul de formare acreditat “Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă”
În perioada martie-aprilie 2019 se va derula în mai multe locații din țară programul de formare “Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă”, acreditat prin OMEN nr. 5026/4.09.2018 (27 ore, 6 credite), după cum urmează:
·   București, 1-2 și 8-9 martie 2019 (Liceul cu program sportiv “Mircea Eliade”);
·   Iași, 15-16 și 22-23 martie 2019 (Liceul tehnologic special “Vasile Pavelcu”);
·   Timișoara, 29-30 martie și 5-6 aprilie 2019 (Școala gimnazială nr. 2 Timișoara);
·   Constanța, 12-13 și 19-20 aprilie 2019 (Școala gimnazială Anastasia).
Programul de formare a fost realizat în cadrul proiectului “Bucuria sunetelor”, derulat de Asociația națională a persoanelor cu deficiențe de auz din România “Ascultă Viața!”, cu sprijinul financiar al Fundației Orange și se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar.
Nu se percepe taxă de participare la curs, iar prioritate au cadrele didactice care lucrează cu copii deficienți de auz, în limita locurilor disponibile (o grupă de 25 de persoane).
Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul online până în data de 28.02.2019 (23.02.2019 pentru grupa din București). 
14-02-2019 Festivalul CDIdei in carti, editia a V-a, la nivel național
Stimate colege și stimati colegi,
Motivaţi de ecoul pe care l-au avut primele patru ediţii ale Festivalului CDIdei in carti, am propus în anul școlar 2018-2019 extinderea proiectului la nivel național.  Proiectul nostru a fost inclus în Calendarul Activităților Educative Naționale pentru anul 2019 (OMEN 3016/09.01.2019, Anexa 8, poziția 35.
În consecintă, ne bucurăm să vă avem alături de noi, la Sibiu, și in anul 2019 și vă invităm să înscrieti scoala dvs. la link-ul următor: https://goo.gl/forms/FBOs74PEVH3PCg0f2
Înscrierea unităților se poate face până în data de 25 februarie  2019.
Toate informațiile vor fi postate pe site-ul proiectului, https://cdidei.wordpress.com/  si pe site-ul http://www.ccdsibiu.ro/proiecte/proiecte.htm.
Pe pagina https://www.facebook.com/CDIdei/ puteti vedea fotografii din cadrul editiilor anterioare.
Va asteptam cu drag!
13-02-2019 Inscriere la cursul "Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în unitățile de învățământ"
Având în vedere cerințele legale cu privire la prevenirea și combaterea corupției în sistemul naţional de educaţie conform Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, CCD Sibiu va invita sa va inscrieti la cursul de formare "Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în unitățile de învățământ”. Cursul are un număr de 12 ore și va avea loc în perioada 16.04 – 17.04.2019.
Inscrieri se pot face la adresa:
Mai multe informatii despre curs gasiti AICI.
12-02-2019 Simpozionul International "Inovatie si creativitate in invatamantul romanesc"
Scoala Gimnaziala "Ioan Slavici", in parteneriat cu CCD Sibiu si CJRAE Sibiu va invita sa participati la a IV-a editie a Simpozionului International "Inovatie si creativitate in invatamantul romanesc", desfasurat in data de 24 mai 2019.
Informatii suplimentare gasiti AICI.
5-02-2019 Simpozionul international "Tradiție și inovare în învățământul actual"
Dragi colegi,
Avem plăcerea să vă anunțăm că în perioada 09 - 12.05.2019 CCD SIBIU in colaborare cu partenerii din Republica Moldova organizează Simpozionul international Tradiție și inovare în învățământul actual, prilej cu care vom vizita Chișinăul (al doilea cel mai mare oraș al României interbelice), Orheiul Vechi cu mănăstirea rupestră (considerată o bijuterie a turismului din Republica Moldova), vestitele crame de la Cricova și Mileștii Mici, Mănăstirile Căpriana și Hâncu, mai multe institutii de învățământ și alte obiective, inclusiv magazinul vestitei fabrici de dulciuri Bucuria. De asemenea, va fi organizată o seară românească, la care sper că vom lega frumoase relații de prietenie cu colegii din Moldova. 
Organizatorii se vor ocupa de cazare, transport și formare, costul întregului pachet fiind de 980 lei. Cazarea se face la hotel situat ultracentral, în camere duble, în preț fiind inclus micul dejun. Numărul de locuri este limitat. Se va respecta ordinea înscrierilor. Cei care doriti să fiți cazați împreună cu o anumită persoană, vă rugăm să menționați numele acelei persoane în rubrica de informații suplimentare, încă de la inscriere. Vă rugăm să scrieți cu atenție adresa de e-mail și nr. de telefon pentru a nu exista probleme de comunicare. Persoanele înscrise vor fi contactate ulterior pentru detaliile administrative, iar plata cursului se va face până în data de 10.04.2019. Informaţii suplimentare la tel.  0730115873.
Înscrierea se va face prin accesarea linkului următor:
2-02-2019 Corul CCD Sibiu
În calitatea sa de centru de organizare a activităţilor de petrecere a timpului liber pentru cadrele didactice (excursii tematice, şcoli de vară, festivităţi jubiliare pentru instituţii/personalităţi, reuniuni tradiţionale de ziua învăţătorului, club al cadrelor didactice care să prilejuiască întâlniri, schimburi de opinii etc. - cf. Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic, OMEN nr. 5554/2011, art. 9, lit. k), Casa Corpului Didactic Sibiu vă invită să luați parte la activitățile Corului CCD Sibiu. 
Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul de mai jos pana in data de 28 februarie 2019. Informatii suplimentare legate de organizarea activității se vor trimite după încheierea perioadei de inscriere.
4-02-2019 Concursul național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XIV-a, 2019
Casa Corpului Didactic Alba în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba vă solicită sprijinul pentru informarea cadrelor didactice din județul dumneavoastră privind Proiectul educativ: Concursul național „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”, ediția a XIV-a, 2019. Concursul, conform Anexei nr. 9 la OMEN nr. 3016/09.01.2019 se află în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene (CAERI) la poziția 15.
Informații suplimentare găsiți AICI.
1-02-2019 Preinscrieri la Programele educaționale internaționale Junior Achievement - an școlar 2019-2020
Sesiunea de preînscrieri la programele educaționale internaționale Junior Achievement pentru anul școlar 2019-2020, forma de implementare Curriculum la decizia școlii (opțional/CDȘ/CDL), continuă până pe 15 februarie 2019.
 Pe 5 feb. (ora 10:00) și 12 feb. (ora 16:00), vom organiza online, sesiuni de informare pentru cadrele didactice despre preînscrieri și modul de derulare a programelor internaționale JA, sesiuni la care ne-am dori sa avem participanți și din județul dvs. 
  • Participarea la webinar trebuie confirmată în prealabil la: jar.ro/formular
  • Link conectare (in limita locurilor disponibile): jar.ro/webinar
JA România pune, în mod gratuit, la dispoziția instituţiilor şcolare, cadrelor didactice și elevilor programe de tip „learning by doing”, adaptate sistemului educațional românesc, în bazaparteneriatului cu Ministerul Educației Naţionale, conform protocolului nr. 10184/14.05.2003.
 Kiturile educaționale JA (manuale elevi, ghiduri pentru profesori și voluntari, fișe pentru activități) au acordul MEN (nr. 3637/11.10.2017) în vederea utilizării la clasă.
Oferta educațională Junior Achievement poate fi consultată la jar.ro/brosuraja2019 
PREINSCRIEREA se face în limita locurilor disponibile, prin completarea formularului disponibil la http://preinscrieri.jaromania.org/
Important!
Procesul de înscriere se finalizează în luna septembrie 2019, prin încheierea unui acord de implementare (în contul de profesor de pe www.jaromania.org) cu Junior Achievement, conform informațiilor care vor fi trimise pe mail, înaintea începerii anului școlar.
În urma parcurgerii pașilor de înscriere, profesorii vor beneficia de:
·         programele și planificările modulelor;
·         kit-ul de materiale tipărite pentru CDȘ/CDL și format electronic pentru celelalte forme de implementare;
·         pre- și post-teste pentru elevi; instrumente de evaluare online;
·         participare la proiecte și competiții naționale și internaționale;
·         training de specialitate și consultanță;
·         certificat de recunoaștere a implementării programului JA și certificate de participare pentru elevi.
 Informaţii suplimentare: inscrieri@jaromania.org sau 021/312 31 94.
28-01-2019 In atentia directorilor și a învățătorilor/profesorilor înscriși pentru susținerea examenului de definitivare, învățământ primar
In conformitate cu precizările MEN, Casa Corpului Didactic în colaborare cu ISJ Sibiu derulează în perioada 6-8 februarie 2019 programul de formare DEBUT ÎN CARIERA DIDACTICĂ, destinat cadrelor didactice înscrise pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ, învăţământ primar.
Formarea debutează în 6.02.2019, ora 10, la CCD Sibiu.
Prezența cadrelor didactice din lista de AICI este obligatorie, cu excepția celor care au parcurs acest curs în anii anteriori (pentru aceștia, participarea este opțională). 
Cadrele didactice participante vor prezenta dosarul cu documentele personale, conform formularului de înscriere de pe pagina , în prima zi de curs.
Pentru înscrierea online, accesati linkul de AICI. Documentele de înscriere se găsesc pe pagina Calendarul activităților. Inscrieri.
25-01-2019 In atentia bibliotecarilor scolari/ responsabililor CDI/ profesorilor documentaristi
Miercuri, 30 ianuarie 2019, ora 13, la Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu va avea loc Cercul metodic al  bibliotecarilor școlari/ responsabililor CDI/ profesorilor documentaristi.
Rugam directorii unitatilor de invatamant sa sprijine participarea persoanelor responsabile la aceasta activitate.
Responsabil cerc, 
Maria Pitariu - CCD Sibiu
13-12-2018 Simpozionul Național ”Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică”

CCD Sibiu, ISJ Sibiu, CCD Prahova, Liceul Tehnologic Mîrșa și Școala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Tîrgu Mureș organizează Simpozionul Național ”Metode inovative și tehnici de învățare în activitatea didactică” în 9 martie 2019. Informații suplimentare despre înscriere găsiți AICI.

19-11-2018 În atenţia directorilor/ a bibliotecarilor şcolari/ responsabililor CDI/profesorilor documentariști
În data de 21 noiembrie 2018, ora 14, la Casa Corpului Didactic Sibiu, sala 2.12-2.13, va avea loc o întâlnire a bibliotecarilor şcolari/ responsabililor CDI/profesorilor documentariști din judeţul Sibiu în cadrul cercului metodic.
Conducerile unităţilor de învăţământ sunt rugate să sprijine participarea persoanelor desemnate la această întâlnire.
 
Coordonator Cerc metodic al bibliotecarilor și responsabililor CDI,
Bibliotecar CCD Sibiu,
Maria Pitariu
5-11-2018 Proiectul CRED Anunț selecție experți regiunea Centru
22-10-2018 Înscriere la programul de formare Debut în cariera didactică - învățământ primar
In conformitate cu precizările MEN, Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu ISJ Sibiu, derulează în perioada 29.10.2018 – 1.11.2018 programul de formare DEBUT ÎN CARIERA DIDACTICĂ, destinat cadrelor didactice debutante din învăţământul primar (care nu au participat la formare similară în anii trecuți).
Stagiul de formare debutează în 29.10.2018, ora 10, la CCD Sibiu, sala 1.16.
Cadrele didactice participante vor prezenta dosarul cu documentele personale, conform formularului de înscriere de pe pagina , în prima zi de curs.
Taxa cursului este de 170 lei. Se poate achita de către cursant sau de către unitatea şcolară de la care provine.
Cei care care achită taxa prin şcoală trebuie să completeze documentul atașat (date pentru eliberarea facturii), în vederea emiterii facturii. Prin solicitarea facturii fiscale emise de CCD Sibiu, unitatea şcolară are obligaţia să achite respectiva facură în termen de maxim 10 zile de la emiterea acesteia.
Înscrierea se face în linkul de mai jos, cel târziu joi, 26.10.2018.
19-10-2018 Metodisti ai ISJ Sibiu - 2018-2019
19-10-2018 Curs interactiv ”România Centenar - acasă, în Bucovina”
Dragi colegi,
Avem plăcerea să vă anunțăm că, datorită numeroaselor dumneavoastră solicitări de a suplimenta numărul de locuri la prima vizită organizată la Cernăuți,  în perioada 15.11.2018-18.11.2018 CCD SIBIU organizează cursul interactiv România Centenar – Acasă, în Bucovina, grupa a II-a, prilej cu care vom vizita Cernăuțiul (al treilea cel mai mare oraș al României interbelice), cetatea Hotin (considerată o bijuterie a turismului din Ucraina, cel mai nordic punct al României Mari), Mănăstirea Putna (cu mormântul lui Ștefan cel Mare) și alte obiective. In cadrul cursului, vom vizita Gimnaziul românesc Alexandru cel Bun din Cernăuți, unde vom avea ocazia să ne întâlnim cu elevi, cadre didactice și alți directori de școli în care se mai predă în limba română, putându-se lega relații de colaborare și prietenie cu aceștia. Pe tot parcursul vizitei în Cernăuți și la Hotin vom fi însoțiți de un ghid, istoric de profesie, care ne va prezenta cât mai multe amănunte și informații despre locurile prin care vom trece. Cernăuți, unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei de Est, vă așteaptă să îl regăsiți și să îi duceți un plus de simțire românească, lăsându-vă să vă purtați pașii pe urmele lui Eminescu, Aron Pumnul, Sextil Pușcariu, Iancu Flondor, Gala Galaction, Eudoxiu Hurmuzaki, Ion Nistor, Florin Piersic, Ciprian Porumbescu etc…
Organizatorii se vor ocupa de cazare, transport și formare, costul întregului pachet fiind de 1080 lei. Cazarea se face la hotel situat ultracentral, în camere duble, în preț fiind inclus micul dejun, precum și intrarea la cetatea Hotin. Numărul de locuri este limitat. Se va respecta ordinea înscrierilor. Cei care doriți să fiți cazați împreună cu o anumită persoană, vă rugăm să menționați numele acelei persoane în rubrica de informații suplimentare, încă de la înscriere. Vă rugăm să scrieți cu atenție adresa de e-mail și nr. de telefon pentru a nu exista probleme de comunicare. Persoanele înscrise vor fi contactate ulterior pentru detaliile administrative, iar plata cursului se va face până în data de 4 noiembrie 2018. Informaţii suplimentare la tel.  0730115873.
Înscrierea se va face prin accesarea linkului următor:
16-10-2018 Înscriere la programul ”Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă
In perioada 29 octombrie – 2 noiembrie 2018 se va derula la Casa Corpului Didactic Sibiu programul de formare “Copilul cu implant cohlear integrat în învățământul de masă”, acreditat prin OMEN nr. 5026/4.09.2018  (27 ore, 6 credite).
Programul de formare a fost realizat în cadrul proiectului “Bucuria sunetelor”, derulat de Asociația națională a persoanelor cu deficiențe de auz din România “Ascultă Viața!”, cu sprijinul financiar al Fundației Orange și se adresează cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar.
Nu se percepe taxă de participare la curs, iar prioritate au cadrele didactice care lucrează cu copii deficienți de auz, în limita locurilor disponibile (o grupă de 25 de persoane).
Pentru înscriere, vă rugăm să completați formularul online până în data de 22.10.2018. 
15-10-2018 Invitatie la proiectia filmului "Sibiu 825" - Astra Film 2018

Invitatie pentru cadrele didactice în cadrul Astrafilm. Proiectia va avea loc in data de 16.10.2018, ora 16, la Sala Thalia.

Fiecare participant va primi gratuit un DVD cu filmul Sibiu 825.

Confirmarea prezenței la e-mail junior@astrafilm.ro

5-10-2018 ERASMUSDAY
Cu ocazia Zilelelor Erasmus (#ERASMUSDAY), ISJ Sibiu in parteneriat cu CCD Sibiu organizeaza vineri, 12 octombrie 2018, ora 14.00, la Casa Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului, nr. 15, evenimentul "Atelier Erasmus-Idei pentru educatia secolului XXI". Înscrierile se pot face pe adresa de email a doamnei inspector Anca Voineag. http://www.isjsb.ro/index.php/pagina-inspectorului/39-informatica#evenimente
24-09-2018 Selecția metodiștilor ISJ Sibiu
Procedura de selecție si numărul de locuri pe disciplină pentru anul școlar 2018-2019 
20-09-2018 În atenția directorilor și a responsabililor cu dezvoltarea profesională - program echivalari
Programul - aici
18-09-2018 Concursul Național de Creativitate Didactică în domeniul materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii
Informații referitoare la ”Concursul National de Creativitate Didactică în domeniul  materialelor auxiliare destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii”, Ediția a IX-a, organizat de  Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului - AICI
11-09-2018 Ref. OMECTS 5562/2011  - Formular de înregistrare a cererilor de echivalare
In vederea intocmirii unei programari pentru scolile care au solicitari de echivalare in credite profesionale transferabile, cf. OM nr. 5562/2011, va rugam sa completati formularul de mai jos pana in data de 19.09.2018 (Atentie! Solicitarile pentru participarea profesorilor metodisti ai CCD Sibiu in comisiile de echivalare se primesc numai online, prin completarea formularului cu solicitarile de echivalare):
Decizia de constituire a comisiei de echivalare se redactează în patru exemplare (originale), care se distribuie astfel: un exemplar rămâne la secretariat, unul la preşedintele comisiei, unul la responsabilul cu dezvoltarea profesională, unul la reprezentantul CCD.
Pentru bunul mers al lucrărilor comisiei, responsabilul cu dezvoltarea profesională, membru al comisiei de echivalare, va avea, în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD, conform programarii ce urmeaza sa fie anuntata in data de 19.09.2018, următoarele documente:
- Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,
- Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere, copii în conformitate cu originalele ale documentelor anexate cererii).
- Procesul verbal si centralizatorul - completate în 2 exemplare
Găsiți aici (click) repartizarea profesorilor metodiști din Casa Corpului Didactic Sibiu pentru fiecare unitate de învățământ din județul Sibiu.
10-09-2018  În atenția responsabililor cu dezvoltarea profesională - an școlar 2018-2019

În vederea actualizării bazei de date a responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ din județul Sibiu, vă rugăm să completați până în data de 20 septembrie 2018 formularul de la adresa de AICI

4-09-2018  În atenția directorilor unităților de învățământ și a responsabililor cu dezvoltarea profesională
OM nr. 5562/7.10.2011 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile - Calendarul și modelele de documente se găsesc aici.
Distribuirea profesorilor metodisti ai CCD Sibiu poate fi consultată pe pagina Contact
29-08-2018 Proiectul CRED Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - apel selecție formatori
27-08-2018 Curs interactiv ”România Centenar - Acasă”
Dragi colegi,
Avem plăcerea să vă anunțăm că în perioada 08.11.2018-11.11.2018 CCD Sibiu organizează cursul interactiv România Centenar – Acasă, în Bucovina, prilej cu care vom vizita Cernăuțiul (al treilea cel mai mare oraș al României interbelice), cetatea Hotin (considerată o bijuterie a turismului din Ucraina, cel mai nordic punct al României Mari), Mănăstirea Putna (cu mormântul lui Ștefan cel Mare) și alte obiective. In cadrul cursului, vom vizita Gimnaziul românesc Alexandru cel Bun din Cernăuți, unde vom avea ocazia să ne întâlnim cu elevi, cadre didactice și alți directori de școli în care se mai predă în limba română, putându-se lega relații de colaborare și prietenie cu aceștia. Pe tot parcursul vizitei in Cernăuți și la Hotin vom fi insoțiți de un ghid, istoric de profesie, care ne va prezenta cât mai multe amănunte și informații despre locurile prin care vom trece. Cernăuți, unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei de Est, vă așteaptă să il regăsiți și să îi duceți un plus de simțire românească, lăsându-vă să vă purtați pașii pe urmele lui Eminescu, Aron Pumnul, Sextil Pușcariu, Iancu Flondor, Gala Galaction, Eudoxiu Hurmuzaki, Ion Nistor, Florin Piersic, Ciprian Porumbescu etc.
Organizatorii se vor ocupa de cazare, transport și formare, costul întregului pachet fiind de 1080 lei. Cazarea se face la hotel situat ultracentral, în camere duble, în preț fiind inclus micul dejun precum și intrarea la cetatea Hotin. Numărul de locuri este limitat. Se va respecta ordinea înscrierilor. Cei care doriti să fiți cazați împreună cu o anumită persoană, vă rugăm să menționați numele acelei persoane în rubrica de informații suplimentare, încă de la inscriere. Vă rugăm să scrieți cu atenție adresa de e-mail și nr. de telefon pentru a nu exista probleme de comunicare. Persoanele înscrise vor fi contactate ulterior pentru detaliile administrative, iar plata cursului se va face până în data de 10 octombrie 2018. Informaţii suplimentare la tel. 0730115873. Este necesar pașaport pentru trecerea în Ucraina.
Înscrierea se va face prin accesarea linkului următor: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZaUvaPDtd39Uu-A2C-xdUk9W_Wpp6lkK29kKa3upvjT4oHA/viewform
13-08-2018 Comunicat de presă „Competență, inovare și profesionalism în educație” 
Fundația Roma Education Fund (REF) Romania anunță lansarea proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul va fi implementat de Fundația Roma Education Fund (REF) Romania, alături de Casa Corpului Didactic Sibiu și Casa Corpului Didactic București. 
5-06-2018 În atenția responsabililor cu dezvoltarea profesională din unitățile de învățământ
În data de 11 iunie 2018 va avea loc la Casa Corpului Didactic Sibiu, ora 14, o întâlnire cu responsabilii cu dezvoltarea profesională pentru prezentarea proiectului și a rezultatelor experienței participanților la mobilități, activitate propusă în cadrul proiectului Erasmus+ „Formare modernă pentru cadrele didactice din judetul Sibiu”, REF. 2017-1-RO01-KA104-036926.
Va asteptăm! 
29-05-2018 Cercul metodic al bibliotecarilor școlari
În data de 31 mai 2018, ora 14, la Colegiul National ”Octavian Goga” Sibiu, va avea loc o întâlnire a bibliotecarilor şcolari din judeţul Sibiu în cadrul Cercului metodic al bibliotecarilor şcolari.
Conducerile unităţilor de învăţământ sunt rugate să sprijine participarea bibliotecarilor şcolari la această întâlnire.
Bibliotecar CCD Sibiu,
Maria Pitariu
27-05-2018 România 100 - Schimb de experiență cu școli din Republica Moldova

Stimati domni directori,

Va supun atentiei un chestionar al CCD Sibiu referitor la modul in care ati dori sa dezvoltati relatii cu institutii de educatie din Republica Moldova. Desigur, doar daca doriti acest lucru. Va asteptam cu interes raspunsurile.

De asemenea, in afara chestionarului, va anunt ca in perioada 3-13 august 2018, un grup de 50 de elevi din Moldova, castigatori de concursuri pe diferite tematici, vor fi oaspeti in judetul Sibiu. Pe cei interesati de a participa la programul lor, ii rog sa ma contacteze telefonic sau pe e-mail dumbravafam@yahoo.com

Cu stima,

Prof. Dr. Alexandru Dumbrava

Director CCD Sibiu

Adresa chestionar :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhz6gElx0nwEhF9wACa3dfAx8jrl0ia-9zkeYX7gxPKTPvlg/viewform

17-05-2018 Festivalul-concurs ”CDIdei în cărți” - etapa județeană
Echipajele înscrise la etapa județeană a Festivalului-concurs ”CDIdei în cărți” sunt invitate vineri, 18 mai 2018, și luni, 21 mai 2018, la Casa Corpului Didactic Sibiu, conform planificării de AICI
Vă așteptăm cu drag,
Echipa de organizare
https://cdidei.wordpress.com/                        cdidei.sibiu@gmail.com                         https://www.facebook.com/CDIdei/
4-05-2018 Revista MAGISTER - România Centenar
Revista MAGISTER (ISSN 2360 – 3070) a Casei Corpului Didactic din Sibiu pregăteşte apariţia numărului 34.
Tematica numărului: ROMÂNIA CENTENAR
Materialele propuse pentru publicare pe această tematică pot fi: activități și proiecte școlare și extrașcolare, derulate/propuse pe această tematică, eseuri, exemple de bune practici, fişe de activitate, studii de cercetare, activități destinate dezvoltării profesionale a cadrelor didactice etc.
Secțiuni ale acestui număr:
Creativitate şi inovaţie în educaţie
Proiecte educaţionale
Experiențe
Reflecții
Ex libris
Vă invităm, aşadar, să trimiteţi materialele dumneavoastră până în data de 10 iunie 2018.
E-mailul editurii:  edituramagister18@gmail.com
Norme de redactare - AICI
20-04-2018 Curs Agent de curățenie, clădiri și mijloace de transport
CursuriAutorizate.Eu organizează periodic Curs de Agent de curățenie, clădiri si mijloace de transport in tot judetul Sibiu pentru personalul din unitățile de învățământ.
Conform Art. 157 din Codul Muncii ( actualizat in august 2017 – legea 53/2003) orice angajator are obligația de a asigura pe cheltuiala sa, calificarea/formarea profesionala a angajaților săi.
Cursul de Agent de curățenie, clădiri si mijloace de transport este AUTORIZAT de Autoritatea Națională pentru Calificări (fost C.N.F.P.A).
Certificare: In urma absolvirii examenului final, cursanții vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru ocupația de “Agent de curățenie, clădiri si mijloace de transport” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobândite in urma cursului.
Durata: 360 ore
Acte necesare pentru înscriere:
           Carte de identitate

Certificat de naștere

Certificat de căsătorie/decizie de divorț (daca este cazul)

Diploma învățământ general obligatoriu (8/10 clase)

 1     Numărul maxim de participanți 28 / grupă

Informații suplimentare la telefon: 0724.926.498 sau la adresa de e-mail: vanzari@cursuriautorizate.eu
16-04-2018 Conferința SuperTeach la Sibiu - 28 aprilie 2018
După succesul Conferințelor SuperTeach de la București și Iași, Grupul EDUCATIVA în parteneriat cu Fundatia Romanian Business Leaders și Institutul de Dezoltare Personală , vă invită cu mare drag la alte două ediții ale Conferinței SuperTeach  care vor avea loc după cum urmează:
28 aprile 2018 la Sibiu
12 mai 2018 la Timișoara
Între speakerii invitați se află: Pr. Constantin Necula, Oana Moraru, Cristina Gheorghe, Dragoș Anastasiu. Andy Szekely s.a.
Vă invităm să urmăriți site-ul conferinței www.superteach.ro  unde veți găsi mai multe informații despre eveniment, iar în scurt timp va fi completată lista cu speakerii invitați și actualizate detaliile legate de programul evenimentului.
Pentru participare este necesară inscrierea la acest link:
https://www.superteach.ro/ inscrie-te/?from=2 . Accesul la conferință se face în baza biletului de participare care are un cost de 70 RON (pentru cei care vin singuri) sau 50 RON (dacă vin cu încă o persoană). Biletul de participare include masa de prânz și pauzele de cafea.
Conferințele SuperTeach reprezintă o formă de a le oferi profesorilor români inspirație și motivație pentru educație. Așadar, pentru o zi, ne-am propus să scoatem profesorii din sistem și să le facem cunoștință cu elite ale societății din domenii diverse (cultură, educație, antreprenoriat) și profesioniști în educație care vor împărtăși instrumente și experiențe noi, folositoare elevilor în clasă și în viață.
Puteti vedea, accesând linkurile de mai jos, cum a fost la primele două ediții SuperTeach: 
 
 Informații suplimentare la   telefon: 0755075841 sau pe e-mail: alina.ciobanu@ educativa.ro.
13-04-2018 Atelier în cadrul  proiectului internațional ”Play- Explore-Learn”
Partenerii Proiectului Internațional”PLAY – EXPLORE – LEARN” anunță organizarea atelierului de lansare a etapei a II-a a Proiectului ÎNVĂȚAREA PRIN JOC ȘI EXPLORARE”.
LOCUL DE DESFĂŞURARE A ATELIERULUI – ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎRŢA
PROGRAMUL ATELIERULUI – GRUPA 1 – VINERI       11.05.2018   14.00 – 18.00
                                                            GRUPA 2 – SÂMBĂTĂ  12.05.2018   10.00 – 14.00

OBIECTIVELE ATELIERULUI

{   1.  Prezentarea premizelor proiectului internaţional Play – Explore – Learn II

o  Crearea atelierelor educaţionale, ca spaţii destinate învățării prin joc și explorare

o  Organizarea de ludoteci şcolare

o Implicarea familiei în procesul educativ şi acordarea de consultanţă specializată in jocurile educative

{  2Prezentarea programului de formare profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar şi primar - acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale

PARTICIPANŢI – CONDUCEREA UNITĂŢILOR ŞCOLARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT   PREŞCOLAR ŞI PRIMAR – JUD. SIBIU

NUMĂRUL MAXIM DE PARTICIPANŢI 24 / GRUPĂ

Inscrierile se pot face la https://atelieruldeantreprenori.blogspot.ro/ până în data de 09.05.2018

21-03-2018 Workshop ”Acordarea de prim ajutor”

Casa Corpului Didactic Sibiu, în colaborare cu Asociația "De la noi pentru noi" Ambulanța Sibiu, organizează workshopul ”Acordarea de prim ajutor”. Workshopul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal).

Înscrierea la această activitate se poate face, în limita locurilor disponibile, prin completarea formularului de la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWGvaZ5kay--829jFCRHhPuSdkhQRHY77lB01fq3WbBUKlXA/viewform

Responsabil activitate, prof. metodist Gabriel Mărgineanu

21-03-2018 Înscriere la programul de formare acreditat ”Inovații curriculare în învățământul primar”
Casa Corpului Didactic Sibiu, în parteneriat cu Asociația Start pentru Formare, invită cadrele didactice din învățământul primar să se înscrie la programul de formare „Inovații curriculare în învățământul primar”, program acreditat de categoria 2, tip blended learning, 91 ore, 21 credite profesionale transferabile. Formularul de înscriere online se poate accesa AICI sau pe pagina Inscrieri.
Responsabil program, prof. metodist Sanda Stanciu
19-03-2018 Înscriere la programul de formare avizat MEN ”Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personală” 
Cadrele didactice care doresc să își dezvolte competențele necesare desfășurării activității de suport educațional, în calitate de diriginți, se pot înscrie la programul de formare avizat MEN ”Consiliere și orientare școlară/Consiliere și dezvoltare personalăAICI. Formularul de înscriere pentru formatul tipărit și celelalte informații despre înscriere se găsesc pe pagina Inscrieri.
Responsabil program, prof. metodist Camelia Vancu, metodist.ccdsb@gmail.com
16-03-2018 Simpozionul Preuniversitaria, ediția a XXX-a și Festivalul-concurs și Simpozionul Național "Eu citesc! Tu... mai citești?"
Casa Corpului Didactic Cluj vă invită să participați la următoarele evenimente:
1. În data de 17 mai 2018 la Simpozionul  Preuniversitaria, ediția XXX care se va desfășura la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din Cluj- Napoca.
Mai multe informații și Programul Simpozionului găsiți  aici.
Va puteți înscrise prin completarea formularului de la link.
2. Festivalul-concurs și Simpozionul Național "Eu citesc! Tu... mai citești?"
Informații despre Festival și Simpozion găsiți aici.
14-03-2018 In atenția directorilor si cadrelor didactice din liceele tehnice și profesionale
Institutul Francez din România și Centrul Național de Formare a Învațământului Profesional si tehnic (CNDIPT), vă invită sa participați la Conferința privind învățământul și formarea profesională – organizată la București, luni, 26 martie 2018 (9h00-13h30), la sediul Institutului Francez din Romania – sala Elvira Popesco (bd Dacia, nr. 77, sector 2 Bucuresti).
Acțiunea este organizată de Ambasada Franței în România, Institutul Francez din România și Ministerul Educației Naționale si Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT).
Cu această ocazie vor fi reuniți: reprezentanți români și francezi din instituțiile naţionale și locale implicate in organizarea si încadrarea învațământului profesional și tehnic, reprezentanți ai liceelor tehnice și profesionale, reprezentanți ai agenților economici.
Această acțiune este parte a acțiunilor de cooperare bilaterala in domeniul educativ derulate de Ambasada Frantei in Romania in parteneriat cu Ministerul Educației Naţionale.
Prin această acțiune se dorește a se favoriza schimburile de idei privind organizarea învățământului profesional dual din Franța și România, de a dezbate asupra modalităților de adaptare a ofertei de de formare a unităților de învățământ pentru a răspunde nevoilor actorilor economici și educativi. Ea va oferi cadrul care să permită schimbul de informații și prezentarea de proiecte de cooperare privind formarea profesionala duala, astfel încât să conducă la realizarea de noi schimburi de expertiză, precum și la dezvoltarea de proiecte de mobilitate și parteneriate educative între unitățile de învățământ din Franța și din România.
Pe toata durata manifestării va fi asigurată traducerea simultană din/în limba franceză și română.
Înscrierea se face prin completarea formularului on-line:
Înscrierea se face in limita locurilor disponibile, pana la data de 21.03.2018.<