Autorul lunii

Decembrie: Nicolae Labiș

A fost fiul învățătorilor Eugen și Ana-Profira, iar școala primară o începe în satul natal în clasa mamei sale. Încă de la 5 ani învață să citească de la elevii mamei sale. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial tatăl pleacă pe front, iar familia se refugiază în comuna Mihăești, satul Văcarea, lângă Câmpulung-Muscel. În mai 1945, familia se întoarce în Moldova și se stabilește la Mălini.

A urmat Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni între anii 1947 – 1951, perioadă în care scrie versuri, iar la sfârșitul lui 1950, participă la o consfătuire a tinerilor scriitori din Moldova, în calitate de secretar al cenaclului literar din Fălticeni care are loc la Iași, unde se remarcă după ce recită poezia Fii dârz și luptă, Nicolae!, poezie care-i va fi publicată în Iașul nou și în ziarul Lupta poporului din Suceava.

În mai 1951 a obținut premiul întâi, la Olimpiada națională de limba română care a avut loc la București, iar cu această ocazie câștigă admirația redactorilor revistei Viața Românească, care-i publică poezia Gazeta de stradă.

În ianuarie 1952, la inițiativa lui Constantin Ciopraga, Labiș a fost transferat la Liceul „Mihail Sadoveanu” din Iași, unde a devenit conducătorul cenaclului literar.

Portretul fizic al lui Nicolae Labiș este sugestiv creionat de Tudor Vianu (citat în: George Bădărău, Nicolae Labiș, Viața și opera, 2001) care mărturisește: „Mă surprindea obrazul lui bucălat de copil, ochii cu umbre adânci, mustața legată, ca a plutașilor de pe Bistrița. Era în înfățișarea lui ceva în același timp proaspăt și arhaic, cum nu mai văzusem niciodată pe figura unui tânăr.”

Activitatea literară

La data de 15 septembrie 1952, Labiș a început să urmeze cursurile de la Școala de Literatură și Critică Literară „Mihai Eminescu” din București, unde i-a avut ca profesori pe Mihail SadoveanuTudor Vianu și Camil Petrescu, iar printre colegi pe Florin MugurLucian RaicuIon GheorgheRadu CosașuDoina SălăjanGheorghe TomozeiMihai Negulescu. Aici s-a impus, grație înzestrării sale poetice și intelectuale excepționale, ca lider de opinie.

Deși a îmbrățișat, la început, ideile regimului comunist de guvernământ, cântându-i laude într-un număr de poezii, devenind o stea în cadrul partidului, în februarie 1953, departamentul său a purtat discuții cu privire la presupusele lui „abateri de la moralitatea școlii și disciplină”. În primăvara anului 1954, în cadrul Uniunii Tineretului Muncitor (UTM) au avut loc de asemenea discuții despre comportamentul său și s-a decis expulzarea sa din rândurile organizației. Cu toate acestea, pedeapsa nu a fost confirmată de organele superioare, propunerile fiind de fiecare dată refuzate de Mihail Sadoveanu, cel ce era la vremea respectivă președinte. De asemenea, acest fapt a fost relatat în cartea „O istorie anecdotică a literaturii române”.

La absolvire a fost angajat ca redactor la revista Contemporanul, apoi la Gazeta literară. Începând din toamna lui 1955 urmează cursurile Facultății de Filologie a Universității din București, însă renunță după doar un semestru Poemul său, Moartea Căprioarei, apare în Viața Românească în acest an.

În 1956 participă la o conferință pe țară a tinerilor scriitori, publică două volume, Puiul de cerb și Primele iubiri, și pregătește pentru tipar cel de-al treilea volum, Lupta cu inerția, care-i va fi publicat postum în anul 1958.

În poezia lui Nicolae Labiș se regăsesc influențe ale lui Mihai EminescuTudor Arghezi și Ion Barbu. O frapantă afinitate prezintă Labiș cu Arthur Rimbaud, amintit în versurile:

„Scuture-și pe bulevarde capitala românească

Galbeni tei și scrie-și slăvii integral, semeț contur

Din vuirea de tramvaie și din ud pavaj să-ți crească

Evocarea mea frățească, încâlcit ștrengar, Arthur!”

Influența lui Eminescu este vădită în versurile din poezia Primele iubiri:

„Dacă alte lumi, plecată

Cu-ai tăi pași ai să alinți,

Îți va fi și-atunci păstrată

Urma pașilor fierbinți.

Căci formându-ți unduirea

Calmă-a palmelor subțiri,

Mi-ai stins până și-amintirea

Trecătoarelor iubiri”

Un poem excepțional este Rîsul. Animalul care ucidea numai pentru sânge, nu pentru hrană, „bătrân și mohorât”, omoară încă o dată , dar dinții nu-l mai ajută să-l sfâșie, iar „limba ostenită” nu-i mai poate linge sângele.

„Din ce în ce mai slabă și inima îi sună

Și fiarei i se pare că-i iarnă, c-a-nghețat,

Că-n ultima lui pradă de astăzi, se răzbună

Tot sîngele pe care l-a vărsat.”

O semnificație morală se desprinde și din Moartea căprioarei. Copilul, chinuit de foame, are sentimentul de culpă pentru uciderea căprioarei care se jertfește spre a-i conserva viața:

„Ce-i inimă! Mi-i foame! Vreau să trăiesc și-aș vrea

Tu, iartă-mă, fecioară – tu, căprioara mea!

Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Și codrul , ce adânc!

Plîng. Ce gîndește tata? Mănînc și plîng. Mănînc!”

În poezia românească actuală, Nicolae Labiș rămâne un vis întrerupt, un „albatros ucis,” ce, asemenea războinicului furtunii aruncat „pe-un cimitir de scoici”, răsfrângea în ochiu-i stins „un nou urcuș”. Al. Piru (op. cit.) estimează că „Dacă el însuși [Labiș] nu și-a mai putut relua zborul, o generație întreagă de poeți vor duce mai departe flacăra aprinsă de el în 1956.”

Lucian Raicuscrie că: „…există în poezia sa nu numai Eminescu, Blaga, Arghezi, FundoianuGoga, dar și <<punctul de vedere>>, perspectiva criticii; clasicii și poeții interbelici sunt văzuți în ei înșiși, dar și prin E. Lovinescu și G. IbrăileanuG. Călinescu și Tudor Vianu, Pompiliu Constantinescu și Șerban Cioculescu…”


La Plenara secției de poezie a Uniunii Scriitorilor din 29 mai 1956, Mihu Dragomir îl acuză de „asimilarea excesivă a unor poeți dintre cele două războaie” (Ion Barbu și Tudor Arghezi), iar ulterior, la primul Congres al Scriitorilor din iunie 1956 a fost învinuit de Mihai Beniuc de snobism, evazionism, influențe ale ideologiei burgheze, infiltrații liberaliste, slabă pregătire ideologică, lipsă de contact cu realitatea, precum și confuzii cu privire la raportul dintre libertate și îndrumare”, iar Aurel Rău îl suspectează de teribilism. Pe de altă parte, încă la începutul lunii ianuarie 1956, într-o consfătuire ideologică organizată de ziarul „Scânteia”, Leonte Răutu, șeful Secției de Propagandă și Agitație a Comitetului Central al PCR, incriminează poemul Albatrosul ucis pentru grave abateri de la linia Partidului.

În noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956, la scurt timp după aniversarea împlinirii a 21 de ani, Labiș, care petrecuse câteva ore în compania unor cunoștințe și consumând țuică la Casa Capșa și apoi la restaurantul Victoria, a fost victima unui grav accident de tramvai.

După ce i-a fost refuzată internarea la spitalele Colțea și Central , spre zorii zilei de 10 decembrie a fost internat la Spitalul de Urgență. Acolo, de pe patul de spital i-a șoptit un poem prietenului său, scriitorul Aurel Covaci, poem care a fost inclus în volumul postum Lupta cu inerția:

Pasărea cu clonț de rubin

S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat.

Nu mai pot s-o mângâi.

M-a strivit,

Pasărea cu clonț de rubin,

Iar mâine

Puii păsării cu clonț de rubin,

Ciugulind prin țărână,

Vor găsi poate

Urmele poetului Nicolae Labiș

Care va rămâne o amintire frumoasă…

Tudor Vianu scria: „Clonțul de fier al pasărei de pradă, acel care împinge și sfâșie, este un simbol.

În ciuda eforturilor medicilor și o mobilizare spirituală a colegilor săi scriitori, cunoștințe și prieteni, starea lui s-a înrăutățit inexorabil, iar la 22 decembrie 1956, la ora 2 dimineața, a decedat. Trupul neînsuflețit a fost depus pentru ultimile omagii la Casa Scriitorilor. A fost înmormântat la cimitirul Bellu.

Reputația lui Nicolae Labiș a crescut după moarte, fiind perceput ca simbolul unei noi generații, numită „generația Labiș” (Gheorghe Tomozei, Florin Mugur, Aurel Covaci, Alexandru Andrițoiu, Alexandru Căprariu, Ion Gheorghe ș.a.

Volume publicate:  

 • Puiul de cerb, București, 1956
 • Primele iubiri, București, 1956
 • Lupta cu inerția, București, 1958
 • Primele iubiri, București, 1962
 • Păcălici și Tândăleț, București, 1964
 • Moartea căprioarei, București, 1964
 • Versuri, București, 1964
 • Anotimpurile, București, 1964
 • Albatrosul ucis, București, 1966
 • Scufița roșie, București, 1967
 • Poezii, București, 1968
 • Moartea căprioarei, București, 1969
 • Scrisoare mamei, București, 1969
 • Poezii, lași, 1971
 • Sînt spiritul adîncurilor, București, 1971
 • Vârsta de bronz, București, 1971
 • Poezii, București, 1976
 • Păcălici și Tândăleț, București, 1977
 • Descrierea chipurilor, lași, 1982
 • Moartea căprioarei, București,1983
 • Poezii, București, 1984, 1985, 1987, 1989
 • Albatrosul ucis, Galați, 1993
 • Vioară neagră-ntre oglinzi, Chișinău, 1993
 • Trei poeme (ediție liliput), Suceava, 1995
 • Poezii, București, 1997
 • Moartea căprioarei. Poezii, Chișinău, 1997
 • Moartea căprioarei (ediție bibliofilă), București, 1997
 • Viața și opera, lași, 2001
 • Lupta cu inerția la timpul prezent (ediție critică), Timișoara, 2001
 • Doină întârziată, Suceava, 2005
 • Moartea căprioarei (ediție bibliofilă), Suceava, 2005
 • Opera poetică, Chișinău, 2005
 • Dincolo de fruntariile poeziei, I (proză, dramaturgie), Suceava, 2005
 • Nicolae Labiș, folclorist (antologie folclorică), Suceava, 2006
 • Traduceri, Suceava, 2007
 • Corespondență, Suceava, 2009
 • Puiul de cerb, Suceava, 2010
 • Dincolo de fruntariile poeziei, II (texte critice), Suceava, 2011
 • Opera magna, Suceava 2013
 • Poezii inedite, Suceava 2015

Iunie: George Călinescu

(n. 19 iunie 1899, București – d. 12 martie 1965, Otopeni) a fost critic, istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române, de orientare, după unii critici, clasicizantă, după alții doar italienizantă sau umanistă. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu.

Studii de estetică și literatură universală

 • Principii de estetică (1939)
 • Impresii asupra literaturii spaniole (1946)
 • Sensul clasicismului (1946)
 • Studii și conferințe (1956)
 • Scriitori străini (1967)
 • Ulysse (1967)

Poezie

 • Poezii (1937)
 • Lauda lucrurilor (1963)
 • Lauda zăpezii (1965)

Teatru

 • Șun, mit mongol sau Calea netulburată (1943)
 • Ludovic al XIX-lea (1964)
 • Teatru (1965)

Proză

 • Cartea nunții (1933)
 • Enigma Otiliei (1938) (inițial Părinții Otiliei)
 • Trei nuvele (1949)
 • Bietul Ioanide (1953)
 • Scrinul negru (1965)

Istorie și critică literară

 • Viața lui Mihai Eminescu (1932)
 • Opera lui Mihai Eminescu (1934)
 • Viața lui Ion Creangă (1938)
 • Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941)
 • Istoria literaturii române. Compendiu (1945)
 • Universul poeziei (1947)
 • Nicolae Filimon (1955)
 • Gr. M. Alecsandrescu (1955)
 • Ion Creangă (Viața și opera) (1964)
 • Vasile Alecsandri (1965)

Publicistică

 • Cronicile optimistului (1964)
 • Ulysse (1967)

Impresii de călătorie

 • Kiev, Moscova, Leningrad, 1949

Am fost în China nouă, 1953

Mai: Tudor Arghezi

(pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, n. 21 mai 1880, București – d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor român, cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului.

Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum și literatură pentru copii.

 A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeșului. 

Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatura română. 

Aprilie: Camil Petrescu

(22 aprilie 1894) – a fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie, novelist și poet. El pune capăt romanului tradițional și rămâne în literature română, în special, ca inițiator al romanului modern.

Romane

Nuvele

Poezie

 • Versuri. Ideea. Ciclul morții (1923)
 • Un luminiș pentru Kicsikem (1925)
 • Transcendentalia (1931),
 • Din versurile lui Ladima (1932)

Dramaturgie

Martie: Mircea Eliade

Cunoscut  istoric al religiilor, scriitor de ficțiune, filozof și profesor român la Universitatea din Chicago. În calitate de filozof și istoric al religiilor, Eliade a fost profesor la Universitatea din Chicago din 1957.

Autor a 30 de volume științifice, opere literare și eseuri filozofice traduse în 18 limbi și a circa 1200 de articole și recenzii cu o tematică extrem de variată, foarte bine documentate. Opera completă a lui Mircea Eliade ar ocupa peste 80 de volume.

Cele mai cunoscute opere: „Romanul adolescentului miop”; „Domnișoara Christina”, „La țigănci”, „Maitrey”, „Nuntă în cer”.

Februarie: Marin Sorescu

a fost un scriitor român, membru titular (din 1992) al Academiei Române. Marin Sorescu debutează în 1964, la vârsta de 28 ani , cu volumul de parodii ”Singur printre poeți”. Până la moartea sa în 1996 mai publică încă 23de volume. În 1966 primește Premiul Uniunii Scriitorilor pentru ”Poeme”. Printre volumele cele mai cunoscute se numără ”Tușiți” (1970),  ”Suflete, bun la toate” (1972), precum și ciclul de 4 volume intitulat ”La lilieci” (1975, 1977, 1980, 1988), un univers poetic construit pornind de la un cimitir ce poartă acest nume. Poezia lui Sorescu acoperă o zonă literară largă, stilul său ironic și degajat trezind în cititor spiritul ludic al copilăriei. De altfel multe dintre volumele sale sunt dedicate celor mici (”Unde fugim de acasă?” – 1967, ”Cirip-ciorap” – 1993)

Ianuarie: Mihai Eminescu