Anunțuri

APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT – cadre didactice de nivel PREȘCOLAR/PRIMAR sau GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR care predau limba româna ÎN GRUPE/CLASE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ CARE ȘCOLARIZEAZĂ COPII/ELEVI APARȚINÂND MINORIȚĂȚILOR NAȚ.

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PREȘCOLAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel PRIMAR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

ULTIMUL APEL DE ÎNSCRIERE LA PROGRAMUL DE FORMARE ACREDITAT pentru cadre didactice de nivel GIMNAZIAL/SECUNDAR INFERIOR, care predau limba româna în grupe cu predare în limbile minorităților naționale

Leave a Comment