STOP BULLYING. START INCLUZIUNE

COLEGIUL NAȚIONAL OCTAVIAN GOGA DIN SIBIU, în colaborare cu partenerii: CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU și CENTRUL JUDEȚEAN de RESURSE și ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SIBIU, propune cadrelor didactice din județ să participe la cel de-al doilea Simpozion Județean  Școala mea – bullying-free zone: exemple de bune practici, organizat  în cadrul proiectului Erasmus KA122 Stop bullying. Start incluziune, proiect cu numărul 2021-1-RO01-KA122-SCH-000014277. 

Simpozionul propus este parte integrantă a proiectului Erasmus, mai sus-menționat, care are drept obiective prevenirea şi reducerea fenomenului de bullying, prin conştientizarea elevilor şi rezolvarea situaţiilor cu care se aceștia se confruntă și creşterea gradului de incluziune a elevilor discriminaţi din diverse motive (etnie/religie/aspect etc.) sau victime ale bullying-ului, pentru a crea un mediu sigur și relații pozitive între elevi.

Simpozionul cuprinde două secțiuni:

  1. Secțiunea ARTICOLE

Condiții de participare:

-articolele să vizeze tematica bullying-ului (articole de specialitate, studii de caz,  exemple de bune practici, jocuri didactice, cu aplicabilitate în activitatea educațională la catedră);

-titlul va fi scris cu majuscule, Times New Roman 16 Bold, centrat;

-la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia: profesia, prenumele şi numele, instituția de proveniență, localitatea (Times New Roman, 14, Bold, aliniere dreapta);

-la un rând de numele autorului se începe scrierea rezumatului (Times New Roman 12), acesta putând fi elaborat în limba română sau în limba engleză/ limba franceză/ limba germană;

-sub rezumat se vor scrie 3-4 cuvinte-cheie, în limba în care a fost redactat rezumatul (Times New Roman 10);

-la un rând  de rezumat/cuvinte-cheie, se va începe scrierea articolului (Times New Roman 12, margini de 2 cm stânga-dreapta și 2 cm sus-jos, aliniere justify, spațierea rândurilor din document la un rând);

-articolul va avea 2-4 pagini A4;

-responsabilitatea pentru conținutul materialelor expediate revine în totalitate autorilor;

-nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;

-organizatorii îşi rezervă dreptul de a nu lua în considerare materialele ce nu întrunesc condiţiile expuse mai sus.

Lucrările vor fi trimise la adresa de mail stopbullying.startinclusion@gmail.com până la data de 15.05.2023, urmând a fi publicate într-un volum cu ISSN. Se recomandă, pe cât posibil, ca  lucrarea să vizeze aspecte cu un grad de interes ridicat, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.

  • Secțiunea WORKSHOP

Organizarea unui workshop pe tema bullying-ului pentru cadrele didactice din județ. Cadrele didactice care doresc să participe la workshop-ul din cadrul simpozionului sunt invitate să se înscrie până în 06.05.2023 prin completarea formularului următor(https://forms.gle/pFNg3Ja1U7R6hVYaA). Workshop-ul se va  desfășura la Casa Corpului Didactic din Sibiu, str. Turismului, nr. 15, în data de 10.05.2023, începând cu ora 12.00.

Participarea la activitățile din cadrul simpozionului este gratuită și va fi validată prin diplome de participare.

Vă așteptăm cu drag!

Leave a Comment