DIDACTICA PLUS

 Casa Corpului Didactic Mehedinți își propune editarea unui nou număr al revistei „DIDACTICA PLUS”, care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației.

Reprezintă o publicație națională, bianuală, cu ISSN, apare online, pe site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți, care acceptă orice lucrare de specialitate în domeniul educației și al formării, în limbile română, engleză și franceză.

Revista își propune punerea la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, interesante și mai competent realizate, prin care se urmărește aducerea în prim-plan a experiențelor concrete din activitatea educațională și științifică a personalului din învățământul românesc.

Lucrările publicate în cele două numere anuale ale revistei constituie o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual, participanții vor primi adeverință de publicare, în format online, devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

Lucrările destinate publicării pot fi trimise până la data de 1 mai 2023.

Formular înscriere online: LINK!

Detaliile cu privire la publicare găsiți în fisierele de mai jos sau accesând site-ul Casei Corpului Didactic Mehedinți.

Formular inscriere

Anunt publicare

Vă mulțumim!
Casa Corpului Didactic MehedințiStr. Calomfirescu nr. 94
Drobeta Turnu Severin
Tel. / Fax: 0252-321537
C.P. 220123
Website:ccdmehedinti.ro
E-mail:contact@ccdmehedinti. roccdmehedinti@gmail.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.