Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED prezintă

seria workshop-urilor naționale „Educația non-formală: actori, practici, perspective”

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED continuă promovarea modelelor de bune practici în educație, prin organizarea unei serii de evenimente dedicate importanței educației non-formale, în contextul unui curriculum centrat pe competențe-cheie.

Astfel, 43 de noi ateliere se desfășoară, în perioada martie – mai 2023, la nivel național, sub titulatura „Educația non-formală: actori, practici, perspective”.

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED armonizează, în acest mod, cele două serii anterioare de workshop-uri naționale CRED, anume „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în anii 2021 și 2022 și dedicate cu precădere educației formale, cu o nouă serie de workshop-uri, „Educația non-formală: actori, practici, perspective”. Acestea suntdedicate unui tip de educație complementar celui formal, care pune accent pe promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile de învățare urmăresc în egală măsură dimensiunea cognitivă, socială și emoțională.

Workshop-urile sunt organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic (CCD) din România.

Astfel, workshop-urile CRED dedicate educației non-formale și bunelor practici în acest domeniu ajung la Sibiu, în județul Sibiu), în 04 aprilie 2023, în intervalul orar 14-18,  la Casa Corpului Didactic din Sibiu, str. Turismului 15.

Agenda Atelierului se găsește aici (link)

Proiectul CRED organizează câte un atelier în fiecare județ din țara noastră și două în municipiul București, fiind așteptată participarea a peste 1.500 de persoane. Durata fiecărui eveniment este de maxim 4 ore.

Atelierele au un format interactiv, continuând astfel conceptul de succes al Atelierelor CRED organizate în anii anteriori. Fiecare persoană prezentă la eveniment contribuie deci la dezbaterea subiectelor abordate, fie în calitate de vorbitor, fie în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile de grup.

La fiecare eveniment sunt așteptate cadre didactice din învățământul preuniversitar, care au o experiență relevantă în promovarea programelor de educație non-formală în școli, din palatele și cluburile copiilor, cât și reprezentanți ai societății civile activi în domeniul educației, cum ar fi asociații, fundații, organizații sindicale, asociații ale părinților etc.

Fiecare atelier va aborda una dintre cele trei categorii de practici non-formale:

  • Activități promovate de școli, cu accent pe programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”;
  • Practici din cadrul Palatelor și ale Cluburilor Copiilor, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculumul național, la diferite discipline;
  • Activități promovate de diferite organizații non-guvernamentale.

Experienţele de învăţare non-formală sunt considerate modalități complementare de formare a competenţelor cheie, iar proiectul CRED are o experiență pozitivă în implementarea acestui tip de activități în școli din medii defavorizate.

Astfel, în anul 2023, proiectul CRED a încheiat cu succes pilotarea unor intervenții de sprijin în 25 de școli din zone vulnerabile din județele Bihor și Iași și din zona periurbană a Bucureștiului. Activitățile au vizat elevi din nivelurile primar și gimnaziu și au avut rolul de a crește atractivitatea școlii pentru elevi. La încheierea activităților pilot, un număr semnificativ de elevi ce erau expuși, inițial, riscului de abandon școlar, și care au fost implicați în activitățile CRED, au reușit să finalizeze cursurile ciclului gimnazial și au promovat examenul de Evaluare Națională.

În spiritul împărtășirii bunelor practici din educație, aceste modele vor fi diseminate și prin intermediul workshop-urilor naționale CRED „Educația non-formală: actori, practici, perspective”.

Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro sau pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.  

AGENDA

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.