Atelier 4.3 CRED – ,,Educația nonformală: actori, practicieni, perspective’’

Ca urmare a adresei nr. 6720/CRED/14.02.2023, a Ministerului Educației, echipa locală a proiectului CRED, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, al Palatului Copiilor Sibiu și al Casei Corpului Didactic Sibiu, organizează, în data de 4 aprilie 2023, începând cu ora 14, un  atelier în cadrul proiectului Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți- CRED, subactivitatea 4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curricumului national.

Tema atelierului este ,,Educatia nonformala: actori, practicieni, perspective’’.

Evenimentul va avea o durată de 4 ore și se va desfășura în sala de conferințe a Casei Corpului Didactic Sibiu, str. Turismului nr.15.

Grupul țintă este format din 27 cadre didactice din  Palate si Cluburi ale copiilor, cât si 8 reprezentanti ai ONG, sindicate.

Atelierul va avea un format de prezentare interactiv, în care toți participanții vor contribui la tematicile abordate, fie în calitate de vorbitor, fie în calitate de participant activ în sesiunile de întrebări și răspunsuri sau în activitățile grup.

Vor fi 3 categorii de practici din aria nonformală pe care atelierul le va documenta:

  • Cele promovate de școli (cu accent pe activități specific programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde):
  • Cele promovate de Palatele și cluburile copiilor (cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculum national la diferite discipline)
  • Cele promovate de diferite organizații non-guvernamentale (de asemenea, cu accent pe activități relevante din perspectiva competențelor urmărite în curriculum national la difertie discipline)

Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de participant vor completa, în primă etapă, până în data 20 martie 2023, ora 16, formularul din link de aici https://forms.gle/4wcYHGiXKnUudU647 .

 După completarea formularului, persoanele înscrise vor primi documentele de grup țintă pe care le vor completa corespunzător, le vor semna și le vor depune la sediul Centrului Județean de Excelență din Sibiu, până în data de 3.04.2023, ora 16, în atenția dlui Coropețchi Constantin.

Invităm, de asemenea, persoanele care doresc să se înscrie ca vorbitori, din unitati scolare, Palatul Copiilor sau ONG  care au activitati remarcabile in domeniul educatiei nonformale ( inclusiv din zona Scoala Altfel, Saptamana Verde). Aceste persoane vor elabora  fiecare un PPT și îl vor prezenta (max. 15 minute) in cadrul subatelierelor. Șablonul prezentărilor va fi transmis după înscriere.

Persoanele interesate să prezinte exemplele de bună practică din unități de învățământ, Palatul Copiilor sau ONG  vor trimite intenția de participa în calitate de vorbitor, până în data de 20.03.2023, pe adresa mihaela.seusan@educred.ro, și prezentarea până în data de 27 martie 2023. 

Vor fi selectate cel mult 8 prezentări relevante pentru proiect. Intervențiile vorbitorilor vor avea o durată de max. 15 minute.

Anexăm Adresa 6720/CRED/14.02.2023 și Adresa 6782/2.03.2023.

Persoana de contact:  Mihaela Carmen Seușan, expert local coordonare și formare, mihaela.seusan@educred.ro

Leave a Comment