,,Apel de selectie experti formare Regiunea Centru” de la nivelul regiunii si implicit de la nivelul judetului Sibiu

CASA CORPULUI DIDACTIC BRASOV anunță organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de formatori pentru regiunea CENTRU, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 pentru programul de formare ,,Resurse educationale digitale: Realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2”, cu durata de 50 de ore ( 25 ore online sincron si 25 ore online asincron), acreditat prin OME 3306/22.02.2022.
Adresa pentru selecție (v. anexă) contine la pagina 11 un link activ, la care candidatii trebuie sa isi incarce dosarul electronic, urmând să trimită prin curier dosarul original, conform precizărilor din cadrul documentului.Anexele  1,2,3,4,5  ale Apelului de  selectie, in format editabil se găsesc aici (v. arhiva Anexe Apel Formatori RED)”

Leave a Comment