În atenţia cadrelor didactice admise la programul de formare PROF II:

Până în data de 03.02.2022, ora 14:00, se vor completa deosarele de înscriere, aducând la  CCD Sibiu următoarele documente:

  1. Copia cărţii de identitate, copia certififcatului de naştere, copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul), copii ale altor documente privind starea civilă (dacă este cazul), copia diplomei de licenţă/  master/ doctor. Toate documentele vor fi autentificate CONFORM CU ORIGINALUL şi semnate de către formabili.
  2. Contractul în două exemplare, semnate în original.
  3. Formularele şi declaraţiile tip primite pe adresele personale de mail.

Leave a Comment