Apel pentru selecția de formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic Sibiu lansează un apel pentru selecția de persoane care să completeze echipa de formatori, în vederea dezvoltării și diversificării ofertei de formare a instituției.

Condiții de eligibilitate pentru viitorul formator:

 • Să fie personal didactic, angajat în învățământul preuniversitar din județul Sibiu;
 • Să aibă, cel puțin, studii de licență;
 • Să aibă o vechime, în învățământ  de cel puțin 6 ani;
 • Să aibă, cel puțin, gradul didactic II;
 • Să aibă competențe de formator (dovedite cu atestat/ certificat de formator)
 • Să nu  fi fost condamnat (ă) definitiv, pentru săvârșirea unor infracțiuni,
 • Să aibă competențe specific în domeniul thematic în care dorește să fie formator.
 • Să aibă competențe TIC.

Calendarul pentru selecția viitorilor formatori ai Casei Corpului Didactic Sibiu:

 • 14-21.10.2021, ora 16 – Depunerea dosarelor
 • 22-26.10.2021 – Evaluarea dosarelor
 • 27.10.2021- Publicarea, pe site-ul CCD Sibiu, a listei persoanelor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
 • 28-29.10.2021 – Interviul de selecție în cadrul căruia candidații vor prezenta proiectul unui program de formare sau o secvență de formare pentru un conținut la alegere, din domeniul specific.
 • 30.10.2021 – Publicarea, pe site-ul CCD Sibiu, a listei persoanelor admise.

Dosarul va conține următoarele documente:

 • Curriculum Vitae,
 • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată, din care să rezulte funcția, vechimea în învățământ și gradul didactic;
 • copie după actele de studii;
 • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
 • dovada deținerii competențelor specific pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
 • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
 • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);

Persoană de contact:

Stanciu Sanda – profesor metodist,

email: stanciusnd@yahoo.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.