COMUNICAT DE PRESĂ – „Atelierele CRED – Bune practici în educație”


Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED bifează încheierea, cu succes, a primei serii de 45 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație” dintr-o serie totală de 90 de workshop-uri naționale
În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” au fost organizate cu succes, în intervalul 24 mai – 30 iunie 2021, 45 de workshop-uri naționale, din seria de 90 de evenimente „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.
Toate cele 90 de ateliere au fost programate să fie desfășurate în fiecare județ al țării, pe parcursul a doi ani școlari. Astfel, în anul școlar 2020 – 2021, în cadrul subactivității A4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea Curriculumului Național, proiectul CRED a organizat 45 de workshopuri, la care au participat aproximativ 2250 de persoane, dintre care: personal didactic din învățământul preuniversitar primar și gimnazial – dezvoltatori de curriculum(inclusiv în format digital), autori de manuale școlare sau de alte materiale didactice (inclusiv în format digital), reprezentanți ai partenerilor sociali etc.
La finalul primei serii, suntem bucuroși că am întâlnit și am avut aproape atât de multe persoane implicate, mai ales cadre didactice preocupate să evolueze permanent, să răspundă nevoilor copiilor și școlii de astăzi, să facă parte activ dintr-o comunitate și să împărtășească ideile și activitățile creative descoperite și puse în practică la clasă.
Atelierele CRED au respectat reglementările legale privind prevenția, în contextul epidemiologic actual.
La nivel național, în cadrul celor 90 de workshop-uri vor participa 4.500 persoane. Conceptul fiecărui eveniment este interactiv și s-a urmărit valorificarea experienței participanților în implementarea Curriculumului Național centrat pe competențe-cheie. De asemenea, formatul a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare.
Mai multe detalii despre proiectul CRED și activitățile desfășurate sunt disponibile pe www.educred.ro
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

Leave a Comment