În atenţia conducerii unităţilor de învăţământ din judeţul Sibiu – analiza nevoii de formare pentru anul școlar 2021-2022

Casa Corpului Didactic Sibiu demarează acţiunea de analiză a nevoilor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu. Această analiză va sta la baza elaborării Ofertei de formare continuă a Casei Corpului Didactic Sibiu pentru anul şcolar 2021 – 2022.

       În acest scop, vă rugăm să ne sprijiniţi prin următoarele acţiuni ce vor fi derulate la nivelul unităţii de învăţământ:

  • Completarea chestionarelor online de analiză a nevoilor de formare de către toate categoriile de personal (chestionarul adresat cadrelor didactice se va completa de către cadre didactice din toate ariile curriculare şi de la toate nivelurile de învăţământ).
  • Realizarea unei analize a nevoilor de formare continuă ale personalului didactic și didactic auxiliar din unitatea de învățământ, utilizându-se Ghidul de interviu

Chestionarele și ghidul de interviu se găsesc pe pagina https://www.ccdsibiu.ro/analiza-nevoilor-de-formare/ și pot fi completate până în data de 25 iunie 2021.

Vă mulțumim!

Leave a Comment