Webinar pentru profesorii debutanți – Istorie

Stimate colege, stimați colegi,

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în colaborare cu Casa Corpului Didactic Sibiu, organizează un webinar pentru  profesorii de istorie și discipline socio umane în vederea pregătirii cadrelor didactice, pentru susținerea examenului de definitivare în învățământ.

Tematica: legislația specifică, rezolvarea subiectelor de examen și prezentare baremelor.

Întâlnirea  se va desfășura miercuri, 2 iunie 2021, începând cu ora 18.

Vă invităm să vă înscrieți până în data de 2 iunie, ora 10, prin completarea formularului online de aici .

Vă rugăm să furnizați la înscriere o adresă validă de cont gmail. 

Activitățile se vor desfăşura utilizând Google Meet. Persoanele înscrise vor primi un link de acces pentru acest webinar, pe adresa de e-mail pe care o furnizează în formularul de înscriere, cel târziu în data de 2 iunie, ora 14.


Competențe specifice:

  • analizarea faptelor/proceselor istorice, utilizând limbajul de specialitate;
  • compararea unor fapte/fenomene istorice din perspectivă ideologică, politică, economică,
    socială, culturală;
  • explicarea continuităţii, schimbării şi a cauzalității în cadrul faptelor/proceselor istorice
  • argumentarea unor opinii/puncte de vedere referitoare la fapte/procese istorice;
  • aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice istoriei în abordarea surselor istorice;
  • identificarea structurii programelor de istorie pentru orientarea activității profesorului.

Vă așteptăm!

Persoană de contact: Mihaela Seușan, mihaela.seusan@ccdsibiu.ro

Leave a Comment