Apel pentru înscrierea la Activitatea 4.3 – Proiectul CRED

În cadrul proiectului CRED (CURRICULM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ, pentru toți a fost planificată Activitatea 4.3 “Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național” în cadrul căreia este prevăzută organizarea a 90 workshop și 3 conferințe naționale.

Metodologia organizării Activității 4.3 se poate descărca de aici.

În județul Sibiu workshopul va avea loc în data de 11 iunie 2021, între 9-12 și 14-17, la Casa Corpului Didactic din Sibiu.

Cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial care doresc să participe la aceste workshop-uri se pot înscrie în link-ul acesta https://forms.gle/kt9bkpnU13zaxQ4u5 până în data de 7 iunie 2021, ora 16, iar până în data de 9 iunie 2021, cel târziu, vor depune la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, dosarul de înscriere cu următoarele documente:

  • –      Cerere de înscriere ca participant la workshop
  • –      Formular de înregistrare individuală a participanților
  • –      Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal
  • –      Copie CI/BI
  • –      Adeverinţă sau declarație pe proprie răspundere, din care rezultă calitatea profesională care să corespundă criteriilor de selecție, respectiv ”expert în dezvoltarea resurselor curriculare” sau ”reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale” sau ”experiență în monitorizarea implementării Curriculumului național”.

Găsiți șabloanele documentelor aici:

Selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial (grup țintă al WORKSHOP-URILOR) se realizează pe baza următoarelor criterii de selecție:

  • –  experți în dezvoltare curriculară (participanți la grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor-cadru și a programelor școlare, la nivel local/național sau la procesul de consultare privind Curriculumul național);
  • –  autori de manuale școlare sau alte auxiliare/materiale didactice (inclusiv în format digital) relevante pentru implementarea curriculumului în învățământul preuniversitar de nivel primar și gimnazial (ISCED 1-2);
  • –  autori de resurse educaționale deschise sau alte resurse de învățare relevante pentru activități de adaptare curriculară;
  • –  participanți  la proiecte naționale sau internaționale care au dezvoltat auxiliare/materiale didactice relevante pentru implementarea noului Curriculum național din învățământul primar și gimnazial, inclusiv în format digital (proiecte sprijinite de organizații internaționale – de exemplu: Consiliul Europei, UNICEF, Banca Mondială, Comisia Europeană etc.).

 NOTĂ: Se vor selecta cadrele didactice care îndeplinesc cel puțin unul dintre criteriile menționate mai sus.

          Este eligibilă participarea la workshop-uri inclusiv a cadrelor didactice selectate ca grup țintă la activitățile de formare continuă realizate în cadrul proiectului CRED, absolvenți sau cursanți.

Persoana de contact: Mihaela Seușan, mihaela.seusan@educred.ro

2 thoughts on “Apel pentru înscrierea la Activitatea 4.3 – Proiectul CRED”

Leave a Comment