Selecția grupului țintă pentru proiectul CRED continuă

În atenția directorilor unităților de învățământ preuniversitar

În conformitate cu Metodologia de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului CRED, în județul Sibiu, se continuă selecția grupului țintă în perioada 8-22 ianuarie 2021. Criteriile pentru selecție sunt cuprinse în Nota MEC nr. 3348/CRED/03.09.2020.

Calendarul selecției este următorul:

1. Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial  la nivelul unităților de învățământ din județul Sibiu, 

La propunerea responsabililor comisiilor metodice și se va realiza la nivelul comisiei pentru formare continuă. Validarea acestora se va face de către conducerea unității de învățământ. (8-15.01.2021). Selecția poate fi făcută online, iar documentele doveditoare se pot semna ulterior.

2. Transmiterea până la data de 18.01.2021,  în format electronic, a listei cu cadrele didactice selectate, la Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu și la Casa Corpului Didactic Sibiu (mihaela.seusan@educred.ro), scanat, iar în format editabil pe adresa de mail constantin.coropetchi@educred.ro. Tabelul va respecta formatul din Anexele (Anexa 4.1 pentru învățământul gimnazial).

3. Depunerea dosarelor de înscriere de către cadrele didactice selecționate, la sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, de luni până joi, între orele 9-16, iar vineri, între 8-14. Termen: 22.01.2020.

Dosarul de înscriere al cursantului si va conţine:

  • cerere de înscriere;
  • formular grup ţintă;
  • acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare;
  • copie CI/BI- format A4;
  • copie certificat de nastere – format A4;
  • copie certificat de căsătorie – format A4;
  • copie diploma de studii;
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care rezultă: funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct)- format A4.

Anexăm aici o arhivă cu următoarele documente necesare depunerii dosarelor.

În consecință, rugăm conducerile unităților de învățământ să realizeze selecția cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru participarea la programul de formare “CRED- CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”, respectând calendarul  și criteriile de selecție a cadrelor didactice din învățământul gimnazial.

Numărul de dosare necesare pentru realizarea indicatorilor grupului țintă pentru fiecare disciplină este: Lb. Romana 20, Lb. Engleza 24, Lb. Germană + Maghiară 22 +1, Matematică 32, Fizica  11, Biologie 7, Istorie 37, Geografie 31, Religie 20, Științe sociale 5, ED. Muzicală 27, Ed. Plastică 10 , Ed. Fizică 51, TIC 8, Tehnologii 27

Precizăm că persoanele care s-au înscris în proiect în sesiuni anterioare, pentru diferite discipline, și au depus dosarele la CCD Sibiu, sunt considerate înscrise și vor fi participa la formare atunci când se va stabili de către echipa de management a proiectului de la nivel național.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.