În atenția directorilor/ responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ preuniversitar

Pentru constituirea comisiilor pentru echivalarea în credite a unor programe de formare continuă (în conformitate cu OMECTS 5562/2011), găsiți lista cu repartizarea profesorilor metodiști ai CCD Sibiu, pentru fiecare unitate de învățământ la pagina Formare continua (click aici).

Leave a Comment