Grafic de monitorizare al Casei Corpului Didactic Sibiu

Casa Corpului Didactic este, în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic, art. 9, lit.  g) “centru metodologic pentru responsabili cu formarea continua, bibliotecari, documentaristi, profesori documentaristi/responsabili ai centrelor de documentare si informare, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni din învățământul preuniversitar;”

Casa corpului didactic are următoarele roluri și atribuții:

  • CCD coordonează metodologic, la nivel județean atât activitatea CDI, cât și a profesorilor documentariști. CDI sunt coordonate, la nivel central, de către Ministerul Educaţiei.în conformitate cu art. 10 și art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și centrelor de documentare și informare aprobat prin OMECTS 5556/7.10.2011
  • CCD are obligația dezvoltării reţelei CDI, monitorizarea şi evaluarea activităţii CDI,
  • CCD are obligația de a informa periodic Ministerul Educaţiei cu privire la dezvoltarea reţelei CDI la nivel judeţean.
  • CCD acordă consultanță unităților de învățământ (cf. OMECTS 5556/2011, art 10 pentru dezvoltarea profesională, formarea continua, analiza de nevoi.) CCD, prin compartimentul programe și proiecte are obligația de a investiga nevoile de perfectionare rezultate din introducerea unor continuturi/cerinte noi in programele scolare/legislatia actuala, din inspectia scolara si din rapoartele responsabililor cu formarea continua din unitatile de invatamant, respectiv, nevoi concrete, exprimate de potentiali beneficiari;

Având în vedere aceste roluri și atribuții ale casei corpului didactic la nivel județean, Casa Corpului Didactic Sibiu a planificat, pe lângă activități metodice sau de formare și activități de monitorizare, evaluare și consiliere/ consultanță în domeniile: centre de documentare și informare, biblioteci școlare și dezvoltare profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Grraficul monitorizării pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2019-2020, poate fi descărcat de AICI.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.