În atenția conducerilor unităților de învățământ în care s-au inființat Centre de Documentare și Informare

În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean.

În acest sens, vă invităm să completați formularul de aici până în data de 2.03.2020. Formularul se găsește și pe pagina dedicată Centrelor de Documentare și Informare.

Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de învățământ – adresa, telefon, email), numele și prenumele directorului unității, responsabilul CDI (nume și prenume, studii, specializări, date de contact), nr. elevi pe niveluri de învățământ, număr cadre didactice angajate în unitate, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI.

Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 10-15 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. Vă mulțumim.

Persoană de contact: Mihaela Carmen Seușan – responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@gmail.com).

Leave a Comment