În atenția persoanelor înscrise pentru selecția formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu

Găsiți AICI lista persoanelor înscrise în etapa I a selecției formatorilor Casei Corpului Didactic Sibiu până la data de 4.02.2020.

În etapa a doua a selecției, invităm persoanele înscrise să depună dosarele la Secretariatul CCD Sibiu sau să trimită o arhiva cu documentele scanate la adresa metodist.ccdsb@gmail.com, in atentia prof. metodist, Mihaela Seusan. Dosarele vor fi trimise pe mail sau depuse la secretariat până în data de 10.02.2020, ora 16. Dosarele incomplete nu vor fi înregistrate.

Dosarul va conține:

  • Curriculum Vitae,
  • adeverință de la unitatea de învățământ la care este angajat/ angajată din care să rezulte funcția,vechimea în învățământ și gradul didactic;
  • copie după actele de studii;
  • dovada deținerii competențelor de formator ( copii după atestat/certificat de formator)
  • dovada deținerii competențelor specifice pentru domeniul în care dorește să fie formator (copii după diplome, atestate, certificate, suplimente de diplomă ale cursurilor parcurse, foi matricole, adeverințe s.a)
  • declarație pe proprie răspundere că nu are cazier;
  • dovada deținerii competențelor TIC (diplome, adeverințe, copii după foia matricolă de studii s.a);

Persoanele care au depus dosarul complet până la termenul stabilit, sunt așteptate miercuri, 12.02.2020, la ora 14, la Sediul CCD Sibiu, str. Turismului 15, etaj I, sala 1.16, la o primă întâlnire pentru pregătirea programelor de formare. Întâlnirea va dura aproximativ 3 ore.

Persoană de contact, Mihaela Seusan, profesor metodist.

Leave a Comment