Biblioteca C.C.D. Sibiu

Prezentare generală

Biblioteca  Casei Corpului Didactic  Sibiu este o bibliotecă de specialitate, ce îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul din învăţământul preuniversitar, dar și pentru studenții de la Științele Educației prin colecțiile de publicații pe care le deține.

Biblioteca C.C.D. îndeplineşte şi funcţii de coordonare şi îndrumare metodologică a bibliotecilor şcolare din reţeaua judeţeană.

Fondul de publicaţii cuprinde aproximativ 34.000 volume, în principal din domeniile: pedagogie, metodică, psihologie, dar și alte domenii, venind în sprijinul profesorilor de la toate specializările și nivelurile de învățământ.

Colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc permanent cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate din domeniile psihopedagogie, management educaţional, învăţământ special etc.

Biblioteca C.C.D. Sibiu oferă utilizatorilor:

  • Împrumut la domiciliu şi împrumut pentru consultare la sala de lectură.
  • Consultanţă la cerere pe problematica informării-documentării, consultanţă privind întocmirea bibliografiilor, a studierii resurselor internet, consultarea cataloagelor de bibliotecă.
  • Consultanţă metodologică specifică, pentru bibliotecarii şcolari, directori şi alte persoane implicate în problemele legate de biblioteca şcolară.
  • Prin reţeaua de internet utilizatorii bibliotecii pot obţine diverse informaţii. 
  •  Colaborare în vederea  realizării unor proiecte didactice în care să fie implicată şi biblioteca.
  • Realizarea unor bibliografii tematice în domenii de interes general dar și particular pentru cadrele didactice din judeţ şi cu cărţi nou intrate în bibliotecă.

Biblioteca Casei Corpului Didactic Sibiu vă pune la dispoziție o bază de date cuprinzând cărțile achiziționate în ultimii 12 ani.
Acest demers (care va continua) vine în întâmpinarea cadrelor didactice angajate în diverse examene ale carierei didactice dar și pentru cei care doresc să se informeze/ documenteze în acest domeniu vast și complex al educației.

Vă aşteptăm la sediul bibliotecii după următorul program: de luni până joi, între orele 9 și 16 și vineri, între 9 și 14.

NOUTĂȚI LA BIBLIOTECA