Despre noi

Casa Corpului Didactic Sibiu are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, prin programe de formare continuă, activităţi cu caracter ştiinţific, metodic, cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin.(1) şi (4) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Regulamentul de organizare și funcționare a casei corpului didactic este aprobat prin Ordinul ministrului nr. 5554/7.10.2011.

Program de funcționare: Luni-Joi, între orele 8 și 16:30 și vineri, între orele 8 și 14.

Echipa Casei Corpului Didactic, Sibiu

LISTA FUNCTIILOR PUBLICE si a drepturilor salariale conform art.33 din Legea nr.153/2017